ДІАЛОГОВІ ВІКНА, ЇХ ОБ’ЄКТИ. РОЗРОБКА ПЛАНУ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕННЯ.

19.01
2014

Конспект уроку інформатики для 5 класу по темі "Діалогові вікна. Інформаційні вікна. Розробка плану побудови зображення" (за новою програмою)

УРОК № 17

ТЕМА. Діалогові вікна, їх об'єкти. Інформаційні вікна. Створення і збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

Цілі:

навчальна: ознайомити з діалоговими та інформаційними вікнами про­грами Paint; сформувати вміння створювати та зберігати зображення; розвивальна: формувати навички самостійної роботи на комп'ютері, вмін­ня планувати свою діяльність; виховна: виховувати естетичний смак, самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні карт­ки, картки із завданнями, картки-заготовки з малюнками, тести.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

— Яку програму ми використовуємо для створення зображень?

— Як її називають?

З якими інструментами в графічному редакторі Paint ви ознайо­мились?

— Як ними користуватись?

— Назвіть основні інструменти, які ви використовували під час роботи в цій програмі. (Олівець, пензлик, гумка)

Рольова гра «Інструменти Paint»

Діти уявляють себе одним із вивчених інструментів з панелі інструментів і розповідають про свої можливості в графічному ре­дакторі Paint.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. На минулому уроці ми працювали з графічним ре­дактором Paint, ознайомилися з інструментами для роботи в ньому. Сьогодні ми продовжимо працювати з цією програмою, закріпимо вміння працювати з олівцем та гумкою. Також ознайомимося з ві­кнами програми Paint.

На попередньому уроці ви вже спробували створювати зобра­ження, проте не зможете ще раз переглянути їх на комп’ютері, тому що не зберігали результатів своєї роботи. Сьогодні ви навчитеся зберігати зображення, створені у графічному редакторі Paint.

IV. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛУ

— Які види вікон бувають у Windows?

Учні пригадують варіанти, вчитель складає схему:

  • програмні
  • діалогові
  • інформаційні

Пригадайте означення вікон різних типів.

►► Програмні вікна — це вікна, які відкриваються під час запус­ку програм.

►► Діалогові вікна — особливий тип вікна, яке ставить запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії або інформує корис­тувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потріб­на вказівка.

Інформаційні вікна призначені для виведення повідомлень про стан або результат роботи програми, про можливість виникнення непередбачених ситуацій тощо.

Пригадайте призначення об’єктів програмного вікна (Кнопки типу ОК, Закрити, Скасувати, Параметри та інші).

Пригадайте, що рядок заголовка діалогового та інформаційного вікон з трьох кнопок керування вікном містить тільки кнопку За­крити і не містить кнопки меню вікна.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами демонстрування

Основні типи вікон у програмі Paint

►► Діалогові вікна — це вікна для встановлення параметрів команд.

Діалогові вікна з’являються на екрані після виконання коман­ди, назва якої має в кінці знак питання.

Кожне діалогове вікно має кнопки ОК, щоб ввести встановлені параметри, і Скасувати, щоб їх відмінити.

Діалогові вікна також використовують для зміни кольорів палі­три, форматування рисунків тощо.

Інформаційні вікна виводяться на екран операційною системою без участі користувача. Щоб користувач міг реагувати на повідомлення, інформаційне вікно має відповідні кнопки.

Робота з графічними файлами

Створення, збереження, відкриття та друк рисунків здійснюєть­ся через пункт головного меню – Файл.

Створення рисунка

Для створення нового рисунка слід виконати команду Файл —> —> Створити. Якщо перед цим у вікні рисування редагувався рисунок, то Paint запропонує зберегти його. Після цього вікно ре­дагування очиститься і користувач матиме змогу створити новий рисунок.

Збереження рисунка

У меню Файл є декілька команд для збереження рисунка в гра­фічному файлі.

Команду Зберегти як... використовують за першого збереження графічного файлу. При цьому відкривається вікно діалогу Збере­ження файлу, в якому можна вказати ім’я і тип файлу, а також ім’я папки, у якій буде збережено файл.

Якщо тип файлу не вказано, то за умовчанням встановлюється тип BMP. У цьому самому вікні можна в полі Тип файлу задати палітру кольорів. Paint дозволяє вибрати палітру в два кольори, 16 кольорів, 256 кольорів і повну 24-розрядну палітру. Файли завжди зберігаються у форматі BMP.

Команду Зберегти використовують для внесення змін в існую­чий графічний файл. Якщо ж ця команда подана вперше для нового рисунка, то вона виконується як команда Зберегти як...

Розробка загального плану побудови зображення

(алгоритму побудови зображення)

1. Проаналізуйте рисунок. Визначте, за допомогою яких інстру­ментів та фігур можна його створити.

2. Запустіть програму Microsoft Paint.

3. Встановіть розміри рисунка.

4. Виберіть на палітрі основний та фоновий колір, яким ви рисува­тимете.

5. Клацніть на піктограмі потрібного інструмента.

6. Виберіть під набором інструментів потрібну форму і розмір ­ пен­зля, розмір розпилювача, розмір гумки, товщину лінії тощо.

7. Ведіть покажчик миші за натисненої лівої кнопки так, як ви це робите, малюючи звичайним олівцем чи стираючи гумкою.

8. Якщо ви вибрали многокутник або еліпс, визначте, чи буде лише контур фігури, чи фігура із заповненням.

9. Розфарбуйте створений рисунок.

10. Збережіть рисунок у файлі з іменем      .bmp

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ

Робота за підручником

Автор

підручникаМорзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А.Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.Параграф

17

3.3

Номер завданняПрацюємо в парах:

 

3. Завдання «Головоломки»

1,8

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки.

1. Запустити Paint.

2. З’ясувати, які команди меню закінчують трьома крапками.

3. По черзі запускати ці команди та ознайомитися з відповідними діалоговими вікнами.

4. Закрити Paint.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Робота з картками

VIII.    Визначте, з яких графічних примітивів створені зображення:

IX. КОНТРОЛЬНО-КОРИГУВАЛЬНИЙ ЕТАП

Тестування

  1. Виберіть існуючі в Paint типи вікон.

■  Діалогові вікна;

■  типові вікна;

■  тестові вікна;

■  вікно програми;

■  вікна файлів та папок;

■  вікна опитування;

■  інформаційні вікна.

2.  Команда меню, що має позначення із трьома крапками, виконує дію...

■  відкриття додаткового меню;

■  відкриває необхідну комбінацію клавіш;

■  відкриває діалогове вікно;

■  запускає програму в першу чергу.

3. Як називають наведений на рисунку тип вікон?

■   Вікно довідкової інформації;

■  діалогове вікно;

■  вікно спілкування;

■  вікно програм.

5. Установіть відповідність між кнопками керування вікна та їх призначенням.

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Скласти план побудови зображення будинку. Використовуючи графічні примітиви, створити рисунок і розфарбувати його за влас­ним смаком.

Повторимо хід роботи:

1)  спочатку виберіть прямокутник на панелі інструментів;

2)  перемістіть курсор у місце області рисування, де, на вашу думку, має бути розташований лівий верхній кут стіни будиночка. Натисніть ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перемістіть вка­зівник миші з лівого верхнього куточка до правого нижнього (по діагоналі);

3)  відпустіть кнопку.

Виконайте дії з іншими інструментами, завершуючи будів­ництво.

X.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

—  Що найбільше запам’яталося на уроці?

—  Що сподобалося?

—   Які переваги роботи в графічному редакторі Paint? Як вам зручніше створити рисунок — на папері звичайними олівцями і пен­зликами чи у графічному редакторі Paint? Чому?

—   Які незручності ви помітили, працюючи в графічному редак­торі Paint?

XI.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.
Параграф

17

3.3

Номер завдання

Завдання «Повторюємо»

2

Додаткове завдання

Скласти кросворд (ребус) з вивчених термінів, які стосуються роботи в програмі Paint.

 

Завантажити конспект уроку "Діалогові вікна. Інформаційні вікна. Розробка плану побудови зображення"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 2

Відповісти Светлана Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку