Додавання тексту до зображення в Paint

07.02
2014

Конспект уроку "Текст  в графічному редакторі Paint"

УРОК № 20

ТЕМА. ДОДАВАННЯ ТЕКСТУ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМАТУ СИМВОЛІВ: ШРИФТ, НАКРЕСЛЕННЯ, КОЛІР, РОЗМІР

Цілі:

навчальна: сформувати вміння створювати текстовий напис та формату вати його;

розвивальна: розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів; виховна: виховувати зосередженість, увагу та спостережливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні карт­ки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальне опитування

1. Що таке буфер обміну?

2. Які дії з виділеним фрагментом рисунка дозволяє виконувати графічний редактор Paint?

3. Як скопіювати рисунок?

4. Як вставити фрагмент рисунка в інший файл?

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Заслуховування коротких повідомлень учнів про те, чи потрібно використовувати текст у рисунках і в яких ситуаціях.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель підбиває підсумки. Часто трапляються такі рисунки, у яких текстовий напис вставити просто необхідно. Наприклад, вивіска, напис на будинках, текст «Зі святом!» на вітальній лис­тівці тощо. Сьогодні на уроці кожен має навчитись додавати текст до зображення.

Ми дізнаємося про створення текстових об’єктів у графічному редакторі; ознайомимося з основними атрибутами шрифту та навчи­мося їх змінювати; навчимося переміщувати та змінювати розміри текстових об’єктів.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування або самостійна робота учнів з джерелом інформації

Вставка  тексту до зображення:

Зображення, як правило, супроводжуються текстом: це може бути пояснення до рисунка, відомості про автора, художньо оформ­лений заголовок, текст рекламного повідомлення тощо.

Програма Paint — графічний редактор, він не призначений для роботи з текстом. Тому введення тексту в цій програмі є винятком, а не правилом. Уникайте використання дрібних символів, які ви­глядають неохайно. Розглядайте режим роботи з текстом у програмі Paint тільки як засіб для створення коротких і великих заголовків.

Щоб до рисунка додати текстовий напис, слід на панелі інстру­ментів натиснути кнопку Текст . Далі прямокутною рамкою потрібно вказати ту частину рисунка, де буде розташовано текст (го­ризонтально чи вертикально). Якщо натиснути ліву кнопку миші, всередині прямокутної рамки з’явиться курсор і можна набирати текст.

Колір тексту вибирається на палітрі кольорів лівою кнопкою миші.

Зауважимо, що фон напису може бути прозорим, якщо вибрано нижній параметр напису     або непрозорим, тобто кольоровим, якщо вибрано верхній  параметр.

Розмір поля введення тексту змінюють шляхом перетягування маркерів області введення — невеликих прямокутних вузлів, роз­ташованих по сторонах і кутах області введення.

Закінчивши введення, викликають панель атрибутів тексту (.Вигляд —> Панель атрибутів тексту). Елементами керування цієї панелі можна вибрати форму шрифту, його накреслення і розмір.

Наприклад, нарисуємо вивіску «Магазин».

Спочатку потрібно нарисувати прямокутник, зафарбований синім кольором. Далі додати текстовий напис «Магазин» білим кольором з вибраним параметром прозорого фону.

Дії над текстовим об'єктом

Увівши текст, можна змінювати його шрифт, колір, розміри та розташування. Редагування текстового об’єкта завершується після натискання лівої кнопки миші за межами об’єкта. Після цього тек­стовий об’єкт перетворюється на графічний, і змінювати його можна як звичайне зображення.

Для переміщення текстового фрагмента потрібно (до завершення його редагування) підвести вказівник миші до межі тексту і перетягнути на нове місце.

Для змінення розмірів текстового об’єкта вказівник миші треба підвести до кутових або серединних маркерів і збільшувати або зменшувати розміри, утри­муючи ліву кнопку миші.

Зверніть увагу, що, по-перше, текстовий рядок може бути введе­ний, тільки якщо зображення знаходиться у звичайному масштабі, по-друге, всі дії з текстом (введення, редагування та форматування) необхідно виконувати відразу, оскільки після виходу з текстового напису повернення в нього неможливе (текст вбудовується у зобра­ження).

Поняття комп'ютерного шрифту

Оформлюючи рисунок, що містить текстовий супровід, доцільно змінювати окремі атрибути введеного тексту: шрифт, розмір і на­креслення символів тощо.

►► Шрифт — це набір символів певного дизайну (тобто певного «почерку»).

Комп’ютерні шрифти належать до складу операційної системи й використовуються в усіх програмах, встановлених на комп’ютері.

Вибираючи шрифт для оформлення тексту, необхідно пере­вірити, чи підтримує він українські літери. Так, деякі шрифти призначені для набору виключно допоміжних символів (наприклад, шрифт Symbol), інші не містять літер кирилиці.

Встановлення атрибутів шрифту

Встановити окремі атрибути шрифту в графічному редакторі Paint можна за допомогою панелі інструментів Шрифти. Панель атрибутів шрифту може з’явитися автоматично за вибору інстру­мента Текст або її можна відкрити за допомогою пункту Вигляд —> —» Панель атрибутів тексту.

Список встановлених шрифтів дозволяє вибрати шрифт, тобто дизайн (почерк) символів. Одне й те саме слово може виглядати по-різному за використання різних шрифтів. (Демонстрування на екрані.)

Далі на панелі шрифтів у списку потрібно вибрати розмір літер.

Наступний список демонструє тип символів — центральноєвро­пейський, кирилиця, арабський, грецький, турецький тощо.

Остання група кнопок панелі шрифтів дозволяє обрати стиль накреслення символів — жирний, курсивний та підкреслений.

У графічному пакеті всі значення атрибутів шрифту встановлю­ються для всього текстового фрагмента, незалежно від виділення окремої його частини. Тому, щоб оформити текст різними шрифта­ми, потрібно кожний фрагмент вводити окремо.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

VІ. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

22

3.5

Номер завдання

Працюємо в парах: 2

1,2

 

Тестування

1. Для створення текстового надпису в графічному редакторі Paint призначено інструмент...

текст в Paint

2. Поняття шрифт тексту означає...

A) дизайн символів;                Б) розмір символів;

B) відстань між рядками.

3. Поняття розмір шрифту означає:

A)  відстань між рядками тексту;

Б) розмір символів;

B)  дизайн символів.

4. У графічному редакторі Paint можна змінювати такі атрибути шрифту...

A)  відступ між рядками тексту;

Б) розмір символів;

B)  відстань між окремими символами;

Г) дизайн символів;

Д) накреслення символів.

5. Визначте, які атрибути шрифту було застосовано для створення таких зображень?

—  Зі святом!

—  Зі святом!

—  Зі святом!

—  Зі святом 

VII. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Практичне завдання

Інструкція з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

Початковий рівень навчальних досягнень

1. Зробіть напис «Школа».

Середній рівень навчальних досягнень

2. Створіть зображення відомих вам геометричних фігур (на вибір) та підпишіть їх назви.

Достатній рівень навчальних досягнень

3. Намалюйте годинник. Назвіть інструменти та пункти меню графічного редактора Paint, за допомогою яких ви створили ри­сунок.

Високий рівень навчальних досягнень

4. Оформте обкладинку для улюбленого аудіо-компакт-диска.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Гра «Закінчи речення»

На цьому уроці ми вивчили, що в графічному редакторі Paint до рисунка можна додати... (текстовий напис). Для цього слід скористатися інструментом... (Текст). Оформлюючи напис, можна вибрати... (його колір, шрифт та місце розташування на рисунку). Графічний редактор Paint дозволяє змінювати такі атрибути тек­ тек­сту:... (шрифт, розмір і стиль накреслення). Редагування тексту завершується... (після натискання лівбі кнопки миші за межами текстового напису). Після цього текстовий об’єкт перетворюється на... (звичайне графічне зображення).

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.
Параграф

22

3.5

Номер завдання

Завдання «Головоломки»

3

 

Завантажити конспект уроку  "Текст  в графічному редакторі Paint"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 2

Відповісти Лідія Іванівна Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку