Гра «Слабка ланка»

04.09
2013

Позакласний захід з інформатики: гра "Слабка ланка"

Підготовча робота

Підбір списку завдань або питань різної складності з відповідями; заготовка карток, на яких вказано су­му виграних балів; розставлення столів півколом пе­ред столом ведучого й асистента; приготування аркушів, на яких записуватимуться імена учасників гри для обчислень.

Правила гри

Порядок проведення гри: ведучий читає питання по черзі всім учасникам гри, асистент показує кількість набраних балів. Перед тим як ведучий поставить пи­тання черговому учасникові, він може покласти на­брану суму в банк. Завдання гравців — створити яко­мога довший ланцюжок правильних відповідей і покласти в банк максимально можливу суму. Час кожного туру обмежений. Після закінчення туру ко­манда вибирає «слабку ланку» — учасника, що вибу­ває з гри. У кінці гри залишаються два учасники, між якими проводиться «дуель» з п'яти пар питань, яка й допоможе виявити найсильнішого учасника гри.

ХІД позакласного заходу:

Вступ

Учитель. Сьогоднішній урок ми проведемо у ви­гляді відомої гри «Слабка ланка». Десять учасників займають місця за столами. Ви пам'ятаєте правила? Завдання гравців — побудувати якомога довший ланцюжок правильних відповідей. Не забувайте по­класти виграну суму в банк! Після кожного періоду ви повинні вибрати найслабшого гравця, який зали­шає гру. Отже, почнемо!

1 -й період

І.   Текстовий редактор може виконувати операції:

•    створення графічних зображень;

•   редагування тексту;

•    виконання складних математичних розрахунків.

Відповідь. Редагування тексту.

2.   Пакет прикладних програм, призначений для зберігання й обробки великого обсягу даних, на­зивається:

•    база даних;

•    мова програмування;

•    операційна система.

Відповідь. База даних.

3.   Електронні таблиці призначені для:

•   створення картинок;

•    математичних розрахунків;

•    запису текстів.

Відповідь. Для математичних розрахунків.

4.   За допомогою графічного редактора можна ви­конувати дії:

•   малювати;

•    записувати текст;

•    виконувати обчислення.

Відповідь. Малювати.

5.   Електронні таблиці з'явилися:

•    у 1979 році;

•   у 1917 році;

•    у 1948 році.

Відповідь. У 1979 році.

6.   База даних —це:

•    пакет прикладних програм;

•    редактор шрифтів;

•   друкарський пристрій.

Відповідь. Пакет прикладних програм.

7.   Програми створення й редагування на ЕОМ ма­люнків, діаграм, креслень та інших графічних зображень називаються...

Відповідь. Графічними редакторами.

8.   Операційна система — це:

•    МS DOS;

•    LЕХІСОN;

•    РАSСАL

Відповідь. МS DOS.

Учитель. Ви поклали в банк... балів. Через кого ми втрачаємо очки в грі? Напишіть ім'я найслабшого учасника.

Команда вибирає найслабшу ланку.

Учитель. Продовжимо! Але часу в другому періоді буде на 5 секунд менше!

2-й період

1. До яких пристроїв — введення або виведення — належить монітор?

•    Виведення;

•    введення.

Відповідь, Виведення.

2.   Назвіть пристрій, який є «мозком» і координую­чим центром комп'ютера.

•    Відеокарта;

•    процесор.

Відповідь. Процесор.

3.   Чи є принтер пристроєм введення інформації?

•   Так;

•    ні.

Відповідь. Ні.

4.   Чи є клавіатура пристроєм введення інформації?

•    Так;

•    ні.

Відповідь. Так.

5.   Які види внутрішньої пам'яті ви знаєте?

•    Флеш-пам'ять;

•    вінчестер;

•    ПЗП, ОЗУ.

Відповідь. ПЗП, ОЗУ.

6.   Чи правильно, що під час відключення живлення стирається вся інформація, що знаходиться в ПЗП?

•    Так;

•    ні.

Відповідь. Ні.

7.   Назвіть пристрій виведення інформації:

•    клавіатура; монітор;

•    миша.

Відповідь. Монітор.

8.   Що належить до зовнішньої пам'яті комп'ю­тера?

•    Монітор;

•    принтер;

•   магнітний диск.

Відповідь. Магнітний диск.

9.   Чи правильне твердження, що роботою процесо­ра керує оперативна пам'ять?

•    Так;

•    ні.

Відповідь. Ні.

10. Чи зберігається інформація в ПЗП, якщо відклю­чити від мережі комп'ютер?

•   Так;

•    ні.

Відповідь. Так.

Учитель. Ви поклали в банк ... балів. Назвіть ім'я того, хто нам заважає заробити більше очок.

Команда вибирає найслабшу ланку

3-й період

1.   Чи зберігається інформація в ОЗУ, якщо відклю­чити від мережі комп'ютер?

•    Ні;

•    так.

Відповідь. Ні.

2.   Чи є арифметико-логічний пристрій складовою частиною процесора?

•    Так;

•    ні.

Відповідь. Так.

3.   Де зберігається програма, яку в цей момент об­робляє процесор: в ОЗУ чи в ПЗП?

•    ПЗП;

•    ОЗУ.

Відповідь. ОЗУ.

4.   Чи можна зробити запис у ПЗП?

 • Так;
 • ні.

Відповідь. Ні.

5.   Виберіть набір пристроїв з нижче перерахованих, з яких можна зібрати комп'ютер:

•    процесор, пам'ять, клавіатура;

•   процесор, пам'ять, дисплей, клавіатура, диско­вод;

•    процесор, пам'ять, дисковод.

Відповідь. Процесор, пам'ять, дисплей, клавіатура, дисковод.

6.   Виберіть набір пристроїв з нижче перерахованих, з яких можна зібрати комп'ютер:

•    монітор, пам'ять, дисковод;

•    процесор, пам'ять, монітор, клавіатура;

•    процесор, пам'ять, дисковод.

Відповідь. Процесор, пам'ять, монітор, клавіатура.

7.   Виберіть набір пристроїв з нижче перерахованих, з яких можна зібрати комп'ютер:

•    процесор, пам'ять, монітор, клавіатура, диско­вод;

•    пам'ять, дисковод, миша, джойстик;

•    процесор, пам'ять, дисковод.

Відповідь. Процесор, пам'ять, монітор, клавіатура, дисковод.

8.   Що більше - 1 Мбайт чи 1 Кбайт?

•    1 Кбайт;

•    1 Мбайт.

Відповідь. 1 Мбайт.

9.   Укажіть найменшу одиницю вимірювання ін­формації.

•    1 байт;

•    1 Гбайт;

•    1 біт.

Відповідь. 1 біт.

10. Скільки бітів в одному байті?

•    8;

•    2;

•    16.

Відповідь. 8.

Учитель. Ви поклали в банк ... балів. Назвіть ім'я того, хто нам заважає заробити більше очок.

Команда вибирає найслабшу ланку

4-й період

1.   Скільки байтів в одному кілобайті?

•    1024;

•    1000;

•    100.

Відповідь. 1024.

2.   Скільки мегабайтів в одному гігабайті?

•    1000;

•    1024;

•    842.

Відповідь. 1024.

3.   Скільки кілобайтів в одному мегабайті?

•    326;

•    842;

•    1024.

Відповідь. 1024.

4.   Подайте в бітах 12 байтів.

•    96 бітів;

•    128 байтів.

Відповідь. 96 бітів.

5.   Подайте в байтах 2 кілобайти.

•    2048;

•    2000.

Відповідь. 2048.

6.   Носієм інформації є:

•    клавіатура;

•    миша;

•    магнітний диск; принтер.

Відповідь. Магнітний диск.

7.   Подайте в бітах 5 байтів.

•    40 бітів;

•    60 бітів.

Відповідь. 40 бітів.

8.   Подайте в байтах 5 кілобайтів.

•    5120;

•    6453;

•    3756.

Відповідь. 5120.

9.   Нібл інформації дорівнює півбайту. Скільки бітів у 40 ніблах?

 • 160 бітів;
 • 180 бітів.

Відповідь. 160 бітів.

10. Скільки символів можна закодувати за допомо­гою одного байта?

•    256;

•    512;

•    128.

Відповідь. 256.

Учитель. Ви поклали в банк ... балів. Назвіть ім'я того, хто нам заважає заробити більше очок.

Команда вибирає найслабшу ланку

5-й період

1.   Скільки байтів інформації міститься в повідом­ленні обсягом чверть кілобайта?

•    128;

•    256.

Відповідь. 256.

2.   Порівняйте і скажіть, що більше: 15 360 байтів чи 16 кілобайтів?

•    16 кбайтів< 15 360 байтів;

•    16 кбайтів > 15 360 байтів.

Відповідь. 16 кбайтів > 15 360 байтів.

3.   Чи   правильно,   що   120  мегабайтів дорівнює 122 880 кілобайтам?

•    Ні;

•   так.

Відповідь. Так.

4.   Чи правильно, що 6 мегабайтів дорівнюють 6144 байтам?

•    Ні;

•   так.

Відповідь. Ні.

5.   Перерахуйте всі одиниці вимірювання інформа­ції в порядку зростання.

•    Біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт;

•    байт, біт, кілобайт, гігабайт, мегабайт;

Відповідь. Біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт.

7.   Чи правильно, що 2 Гбайти дорівнюють 2048 байтам?

•    Так;

•    ні.

Відповідь. Ні.

Учитель. Ви поклали в банк ... балів. Назвіть ім'я того, хто нам заважає заробити більше очок.

Команда вибирає найслабшу ланку

6-й період

1.   Якому десятковому числу відповідає двійковий код 1 1000?

•    24;

•    34;

•    12.

Відповідь. 24.

2.   Якому десятковому числу відповідає двійковий код 10101?

 • 21;
 • 12;
 • 42.

Відповідь. 21.

3.   Скільки символів можна закодувати за допомо­гою одного байта?

•    256;

•    512;

•    128.

Відповідь. 256.

4.  Дисковод, з яким ви працюєте, називається:

•    резервним;

•    твердим;

•    поточним;

•   диском D.

Відповідь. Поточним.

5.   Які з перерахованих форматів картинок може розпізнавати Word?

•    GIF, BMP, IPG;

•    ВМР, ХТР, ІРG;

•    ХТР, ІРG, GІF.

Відповідь. GIF, BMP, IPG;

Учитель. Ви поклали в банк ... балів. Назвіть ім'я того, хто нам заважає заробити більше очок.

Команда вибирає найслабшу ланку

7-й період

1 .   У якому форматі зберігаються документи Word?

•    *.txt;

•    *.word;

•    *.doc

Відповідь. *.doc.

2.   Щоб вилучити деяку ділянку тексту, необхідно натиснути:

•    Іnsert;

•   Таb;

•    Dеlеtе.

Відповідь. Dеlеtе.

3.   Яка програма дозволяє перетворити звичайний текст у графічний?

•    МS Еducation;

•    Word Art;

•    Роwer Роіnt.

Відповідь. Word Art.

4.   Як    найчастіше    виділяється    гіперпосилання в тексті?

•    Мерехтіння;

•    неонова реклама;

•    кольором з підкресленням.

Відповідь. Кольором із підкресленням.

5.   Щоб увімкнути перевірку орфографії, потрібно виконати наступні дії:

•    Правка \ Виділити все;

•    Правка \ Замінити \ Знайти;

•   Сервіс \ Параметри \ Граматика.

Відповідь. Сервіс \ Параметри \ Граматика.

6.   Керування якістю друку документа може здійс­нювати:

•    Сервіс \ Параметри \ Друк;

•    Властивість \ Шрифт \ Картридж;

•    Файл \ Масштаб \ Друк.

Відповідь. Сервис \ Параметри \ Друк.

7.   Щоб роздрукувати поточний документ, потрібно натиснути комбінацію клавіш:

•    Сtгl + Shift + F12;

•    Сtгl + Shift + F2.

Відповідь. Сtгl + Shift + F12.

8.   Щоб змінити рядкові літери на великі, потрібно натиснути:

•    Еnter;

•    Формат\ Регістр;

•    Видалити текст і набрати його наново.

Відповідь. Формат\ Регістр.

9.   Щоб оформити текст виділенням першої букви розділу, потрібно:

•   Формат \ Буквиця;

•    Вставка \ Символ;

•    Вид \ Масштаб.

Відповідь. Формат \ Буквиця.

10. Сукупністю параметрів форматування є:

•   визначення типу лінії;

•    стилі;

•   використання заливки.

Відповідь. Стилі.

8-й період

1.   Щоб встановити стиль, необхідно виконати дії: .

•    Сервіс Стиль;

•    Формат\ Стиль.

Відповідь. Формат\ Стиль.

2.  Символ вставки розділу в документі представле­ний:

•    крапками;

•    стрілкою;

•   двома пунктирними лініями.

Відповідь. Двома пунктирними лініями.

3.   Щоб вставити маркер кінця сторінки, необхідно натиснути:

•    Shift + Enter;

•    Shift + End.

Відповідь. Shift + Enter.

4.   Щоб створити колонки однакової довжини, по­трібно:

•    Вставка\ Розрив\ Нова колонка;

•    Формат\ Рамки;

•    Правка\ Спеціальна вставка.

Відповідь. Вставка\ Розрив\ Нова колонка.

5.  Для переміщення по закладках потрібно ви­брати:

•    Вставка\ Зміст;

•    Правка\ Перейти або F5;

Відповідь. Правка\ Перейти або F5.

6.   Сукупністю параметрів документа, призначених для багатократного застосування, є:

 • шаблон;
 • формат стилю;
 • формат символу.

Відповідь. Шаблон.

7.   Укажіть, який із перерахованих програмних про­дуктів є текстовим редактором, шо має засоби форматування і включення графіки:

•          Согеl;

• Мicrosoft Excel;

•          Раіnt.
Відповідь. Соrеl.

8.        Для чого призначені клавіші прокрутки?

•          для зміни розміру документа;

•          для швидкого переміщення текстом;

•          для оформлення документа.

Відповідь. Для швидкого переміщення текстом.

9.        Для чого призначений Помічник?

•          Для прикраси вікна документа;

•          для отримання швидких порад і довідок;

•          для   демонстрації   анімаційних   можливостей

Відповідь. Для отримання швидких порад і довідок.

9-й період

1.   За допомогою якої  команди   можна змінити орієнтацію тексту на аркуші паперу?

• Файл\ Параметри сторінки\ Поля;

• Файл\ Попередній перегляд;

• Файл\ Параметри сторінки \ Розмір паперу.

Відповідь. Файл\ Параметри сторінки \ Розмір па­перу.

2.   Яка з поданих програм не є програмою для робо­ти з електронними таблицями?

•    Lotus;

•    Раіnt;

Відповідь. Раіnt

3.         Адреса — це:

• порядковий номер байта ОП;

• порядковий номер елемента масиву;

• частина листа в електронній пошті.
Відповідь. Порядковий номер байта ОП.

4.         Вірус — це:

• помилка в програмі;

• збудник інфекційного захворювання;

• програма, що має здібність до самовідтворення.

Відповідь. Програма, що має здібність до самовідтво­рення.

5.         Диск — це:

• носій інформації;

• геометрична фігура;

• спортивний снаряд.
Відповідь. Носій інформації.

6.         Мережа — це:

• сукупність рядків і стовпців у таблиці;

• риболовецька снасть;

• декілька сполучених між собою П К.
Відповідь. Декілька сполучених між собою ПК.

7.         Драйвер — це:

• водій автомобіля;

• перекладач програми на мову машин;

•    програма для  обслуговування   периферійного пристрою.

Відповідь. Програма для обслуговування периферій­ного пристрою.

8.   За допомогою якої клавіші вставляється маркер абзацу?

•    Сtгl;

•   Таb;

•    Еntеr.

Відповідь. Еntеr.

9.   Назвіть два найбільш поширені символи форма­тування?

Відповідь. Маркер абзацу і символ пропуску.

Учитель. Отже, у нас залишилося двоє учасників, що вийшли у фінал. Я ставитиму вам питання до тих пір, поки один із вас не дасть три правильні відповіді.

Хто правильно відповість першим — той і переможе! Хай переможе сильніший!

Почнемо!

1.   Яке з поданих означень відповідає означенню векторного зображення?

•    Зображення записується в пам'яті попіксельно, тобто формується таблиця, в якій записується код кольору кожної точки зображення;

•    зображенням є послідовність точок зі своїми ко­ординатами, сполучених між собою кривими, які записуються математичними рівняннями.

Відповідь. Зображенням є послідовність точок зі свої­ми координатами, сполучених між собою кривими, які записуються математичними рівняннями.

2.   Яка з перерахованих програм не є графічним редактором?

•    Live Рісture;

•    Word Pad;

•    РhotoShop.

Відповідь. Word Pad.

3.   Укажіть, який формат графічного редактора Раіnt не належить йому:

•        ВМР;

•        GIF;

•       СОМ;

Відповідь. СОМ.

1.   Швидкість передачі визначається:

•    кількістю слів у хвилину;

•    кількістю бітів інформації в секунду;

кількістю файлів у секунду.

Відповідь. Кількістю біт інформації в секунду.

5.   Інформація передається зі швидкістю 2,5 Кбайт/с. Який обсяг інформації буде передано за 20 хв?

•    4000 Кбайт;

•    3000 Кбайт.

Відповідь. 3000 Кбайт.

6.   Поєднання яких клавіш дає можливість переходу в початок документа?

•    Сtrl + X;

•    Сtrl + Ноmе;

•    Сtrl + C.

Відповідь. Сtrl + Ноmе.

7.   Скільки символів можуть містити імена фай­лів?

Відповідь. До 256.

8.   Як за допомогою клавіатури можна скопіювати виділений текст у буфер?

•    Сtrl + Х;

•    Сtrl + V

•    Сtrl + С.

Відповідь. Сtrl + С.

Підбиваються підсумки і нагороджуються пере­можці.

 

Завантажити    позакласний захід з інформатики

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

 • Людмила,хорошая и полезная для развития мышления ума у дитей. Вы МОЛОДЕЦ!!! Успехов вашему сайту,отличный сайт.

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку