Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем

16.07
2013

Пропоную  контрольну роботу з інформатики по темі  "Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем" 9 клас  у двох варіантах.

Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

1. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є перекладання тексту з росій­ської мови українською.

а)     передавання інформаційних даних;

б)    пошук інформаційних даних;

в)     опрацювання інформаційних даних;

г)     збереження інформаційних даних.

2. Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

а)     відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять;

б)    клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер;

в)     гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять,

г)     сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

3. Укажіть кількість символів, що використовуються у комп'ютері для кодування даних.

а)     128;

б)    256;

в)     512;

г)     2.

4. Укажіть, що використовувалося як елементна база для комп'ютерів першого по­коління.

а)     транзистор;

б)    мікросхема;

в)     інтегральна схема;

г)     радіолампа.

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

5. Укажіть основні складові комп'ютера.

а)     внутрішня пам'ять;

б)    зовнішня пам'ять;

в)     пристрої введення;

г)     центральний процесор;

д)    пристрої виведення.

6. Укажіть види пам'яті, що належать до внутрішньої.

а)     відеопам'ять;

б)    флеш-пам'ять;

в)     постійна;

г)     напівпостійна;

д)    оперативна.

7. Укажіть пристрої, за допомогою яких можна надрукувати креслення.

а)     сканер;

б)    плотер;

в)     модем;

г)     принтер;

д)    дигітайзер.

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

8. Поставте у відповідність назвам клавіш їхні призначення.

А) Ctrl, Alt 1) клавіша видалення символа ліворуч від курсора
Б) Enter 2) клавіша видалення символа праворуч від курсора
В) Tab 3) клавіші керування, використовуються для зміни призначенняінших клавіш
Г) Backspace 4) клавіша введення команди
Д) Del 5) клавіша табуляції, призначена дляпереміщення текстового курсора на декілька позицій вправо

9. Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми правильни­ми означеннями.

А) зберігання повідомлень 1) процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень
Б) передавання повідомлень 2) процес отримання нових повідомлень із наявних
В) захист повідомлень 3) процес фіксування повідомлень на матеріальному носії
Г) опрацювання повідомлень 4) процес пошуку і добору необхідних повідомлень із різних джерел
Д) збирання повідомлень 5) процес   переміщення   повідомлень   від джерела до приймача

Завдання відкритої форми (2 бали)

10. Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної?

11. Що таке роздільна здатність? Для яких пристроїв важлива ця властивість?

 

Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

1. Укажіть властивості, які мають повідомлення.

а)     достатність, повнота, цінність, корисність,...;

б)    повнота, корисність, вірогідність, швидкість,...;

в)     ясність, активність, правдивість, повнота,...;

г)     вірогідність, актуальність, зрозумілість, повнота,...

2. Укажіть пристрої інформаційної системи, що належать до зовнішньої пам'яті.

а)     оперативна, постійна, напівпостійна пам'ять;

б)    клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер;

в)     гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять, оптичні диски;

г)     сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

3. Враховуючи, що кожний символ кодується одним байтом, укажіть інформаційний обсяг такого речення: Любіть Україну, як сонце, любіть!

а)     232 біти;

б)    264 біти;

в)     263 біти;

г)     208 бітів.

4. Укажіть пристрій комп'ютера, який призначений для керування всіма його при­строями та виконання арифметичних і логічних операцій.

а)     материнська плата;

б)    центральний процесор;

в)     внутрішня пам'ять;

г)     жорсткий диск.

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

5. Укажіть характеристики комп'ютера, які вважаються суттєвими при виборі його конфігурації.

а)     тип, швидкодія процесора;

б)    наявність мультимедійних компонентів (колонки, TV-тюнер, мікрофон, навушники);

в)     обсяг оперативної пам'яті;

г)     вид і тип відеокарти та обсяг відеопам'яті;

д)    наявність сканера.

6. Укажіть пристрої, що використовуються для введення даних.

а)     плотер;

б)    джойстик;

в)     графічний планшет;

г)     сенсорний монітор;

д)    тачпед.

7. Укажіть види оптичних дисків, з яких можна видаляти дані та на які можна бага­то разів записувати дані.

а)     CD-RW;

б)    DVD-RAM;

в)     DVD-RW-;

г)     DVD-RW+;

д)    CD-ROM.

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бала)

8. Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями.

А) дисплей 1) пристрій виведення, який управляє рухом одного чи кількох олівців для нанесення ліній на аркуш паперу
Б) плотер 2) пристрій для введення звукової інформації
В) принтер 3) пристрій для введення текстових і цифро­вих повідомлень
Г) мікрофон 4) пристрій виведення повідомлень, який працює за принципом телевізора
Д) клавіатура 5) друкуючий пристрій

9. Установіть відповідність між типами принтерів та їхнім описом.

А) струменеві 1) монохромні  принтери,  що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків
Б) плотери 2) принцип дії полягає в створенні зображен­ня за допомогою дуже малих крапель спе­ціальних чорнил, що виштовхуються з друкуючої головки на поверхню паперу або плівки
В) термічні 3) використовується принцип дії на основі електризації малих частинок порошкопо­дібної фарби (тонера), за допомогою якої і створюється зображення на поверхні па­перу або плівки
Г) лазерні 4) низька якість друку, відносно мала швид­кість друку, неможливість якісно переда­вати відтінки кольорів, високий рівень шуму
Д) матричні 5) використовуються для друку креслень, ескізів, плакатів та інших зображень ве­ликих розмірів

 

Завдання відкритої форми (2 бали)

10. Яка пам’ять називається енергонезалежною? Поясніть відмінність між енергозалежною і енергонезалежною пам’яттю. Наведіть приклади.

11. За якими ознаками поділяють покоління комп’ютерів?

 

Завантажити  контрольну роботу з інформатики по темі  "Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем" 9 клас з відповідями

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку