Календарно – тематичне планування уроків інформатики 6 клас за новою програмою

29.08
2014

Календарно – тематичне планування уроків інформатики 6 клас за програмою нового державного стандарту 2014-2015 н.р.

Завантажити можна кнопкою внизу статті.

Календарне планування з інформатики для 6 класу

 

№ п\п Тема уроку Дата
Алгоритми та  їх  виконавці (7  год)
1 Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця
2 Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті
3 План виконання завдання.  Планування в нашому житті. Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.
4 Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму
5 Об’єкти та події.
6 Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму. Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному  навчальному середовищі виконання алгоритмів
7 Урок узагальнення знань з тем «Алгоритми та  їх  виконавці.»
Поняття операційної системи (6 год)
8 Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи
9 Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені. Поняття типу файлу
10 Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання,  перейменування, переміщення та вилучення об’єктів.
11 Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення.
12 Відновлення вилучених об’єктів операційної системи.Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи
13 Пошук об’єктів файлової системи.Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи
Мультимедіа (4+1 год)
14 Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа
15 Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер
16 Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості. Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами
17 Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання,  обертання. Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей
18 Урок узагальнення знань з тем «Поняття операційної системи.Мультимедіа»
Текстовий процесор (8 год)
19 Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора
20 Виділення  фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння
21 Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті.
22 Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу
23 Алгоритм опрацювання текстового документа. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа
24 Вставляння  графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння  організаційних діаграм Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів  та організаційних діаграм у текстовий документ.
25 Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк
26 Урок узагальнення знань з тем «Текстовий процесор
Комп’ютерні мережі (8 +1год)
27 Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж
28 Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками
29 Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету
30 Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання
31 Робота з веб-браузером. Використання,  створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу
32 Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Простий пошук. Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті. Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду
33 Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн- перекладачі.Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами
34 Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень)
35 Урок узагальнення знань з тем «Комп’ютерні мережі

Завантажити календарне планування
 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 8

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку