Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 11-го класу

31.05
2013

Затверджено: „__“ вересня 20__ року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

   _________   ______________________

                /підпис/                        /ПІБ/

 

Календарне планування на 20/   /20    навчальний рік

 

для загальноосвітніх навчальних закладів

11-річної школи

 

ІНФОРМАТИКА

11-й клас (рівень стандарту)

(1 год на тиждень, разом 35 год, із них 2 год — резервний час)

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата проведення

 1. ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ (5 год.). Т. 5.1. Поняття моделі. Моделювання (1 год.). Вступний інструктаж з правил безпеки під час занять в кабінеті інформатики. Інструкції №_. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.

1

 2. Т. 5.2. Алгоритми (2 год.). Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.

1

 3. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.

1

 4. Т. 5.3. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера (2 год.). Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок.

1

5.        Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

6.  ТЕМА 6. СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ (11 ГОД.). Т. 6.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.). Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора.

1

 7. Поняття книги, аркуші, рядки, стовпці,  клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення  елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

1

 8. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

1

 9. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання. Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях.

1

 10. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №4. Побудова діаграм.

1

11.  Т. 6.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.). Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

1

 12. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Практична робота 6. Сортування та фільтрація даних.

1

 13. Проміжні підсумки та зведені таблиці.

1

14.  Умовне форматування даних.

1

 15. Практична робота №5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

1

16. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

 

 17. ТЕМА 7. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (9 ГОД.). Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД).

1

18.  Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

1

 19. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.

1

20.  Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.

1

 21. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.

1

 22. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.

1

23.  Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.

1

24.  Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

1

25. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

 

 26. ТЕМА 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (8 ГОД.). Т. 8.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.). Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.  Етапи створення веб-сайтів.

1

27.  Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.

1

28.  Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.

1

 29. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.

1

 30. Т. 8.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.). Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.

1

 31. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів. Практична робота №12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

1

 32. Т. 8.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту  (2 год.). Середовище для спільної роботи  з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

1

33. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13.  Розробка колективного проекту. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

34.    Резерв часу.

1

 

35.    Резерв часу.

1

 

Вчитель: ____________   _________________________

 

Завантажити  календарно-тематичне планування з ынформатики для 11 класу

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку