Конспект уроку №1. Кодування та декодування повідомлень (8 клас)

04.09
2016

Конспект уроку з інформатики для 8 класу по темі "Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень" за новою програмою починаючи з 2016 року 

Конспект розроблено згідно чинної програми з інформатики для учнів 8 класу.

Урок №1

Урок 1. Правила поведінки і безпеки в комп’ютерному класі.Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

Цілі:

 • навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики актуалізувати вивчені раніше поняття: інформація, повідомлення, дані, інформаційний процес; сформувати поняття: кодування даних, декодування даних, передавач, приймач, канал зв'язку; сформувати вміння користуватися готовими системами кодування та розробляти власні системи кодування.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру; виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке інформація? (відомості про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються, називають інформацією.)
 2. Хто чи що може бути приймачем інформації?  (людина, тварина, різноманітні пристрої)
 3. Як людина сприймає інформацію? (Людина отримує інформацію  органами чуття )Як сприймають інформацію пристрої? (за допомогою датчиків чи сенсорів.)
 4. Що таке повідомлення? (Людина отримує інформацію з навколишнього середовища за допомогою повідомлень)
 5. Які бувають повідомлення за способом сприйняття, формою подання, за призначенням? (Тому за способом сприйняття повідомлення поділяють на зорові, смакові, нюхові, слухові і дотикові. Також повідомлення поділяють за формою подання — на текстові, числові, графічні, звукові, відео та комбіновані; за призначенням — на масові, спеціальні, особисті, наукові, технічні, розважальні тощо.)
 6. Що називають інформаційними процесами? (Дії, які можна виконувати з інформацією, що міститься у повідомленні, називають інформаційними процесами. До них відносять зберігання, опрацювання, передавання, отримання, пошук, захист тощо)

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Слово вчителя. Упродовж життя людина отримує безліч повідомлень, тому часто виникає потреба зберегти отримані знання або передати їх комусь іншому. Як це зробити?

IV. Вивчення нового матеріалу

Ще в прадавні часи люди опрацьовували інформацію, отриману з навколишнього середовища, і подавали її у вигляді наскельних малюнків. Зрозуміло, що передавати збережену таким чином інформацію було дуже незручно.

Ви знаєте, що інформація передається за допомогою повідомлень, які можна подати текстовим, графічним, звуковим способами, а також відео, жестами та декількома способами одночасно — комбінованим повідомленням.

Для подання усних повідомлень ми використовуємо мову. А будь-яке письмове повідомлення складається з набору різних знаків (символів), які належать певному алфавіту. Наприклад, для подання числових даних використовують алфавіт, що складається з 11 знаків: цифр 0–9 і десяткової коми для відокремлення цілої та дробової частини в десятковому дробі.

Інформацію, подану у вигляді, прийнятному для передавання, опрацювання, збереження, називають даними.

Під опрацюванням даних розуміють такий інформаційний процес, в результаті якого ми отримуємо нові дані або дані, подані в інший спосіб.

Повідомлення передаються від джерела до приймача по каналах зв’язку. Після передавання повідомлення набувають вигляду, зрозумілого для приймача.

Під час розмови по телефону звукові сигнали (голос) перетворюються (кодуються) на електричні сигнали, які по мережі передаються до співрозмовника і знову перетворюються (декодуються) на звукові сигнали.

 

Завантажити конспект уроку "Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень" для 8 класу  повністю

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 9

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку