Конспект уроку №26. Розв’язування компетентнісних задач

20.03
2016

Конспект уроку з інформатики для 7 класу по темі "Розв’язування компетентнісних задач " за новою програмою починаючи з 2015 року за підручником Морзе

Урок № 26

Тема. Розв’язування компетентнісних задач.

Мета:

 • навчальна: формування в учнів уявлення про розв’язування задач компетентнісного змісту, формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають:змістовий аналіз формулювання задачі;побудову  інформаційної моделі;пошук інформаційних матеріалів;добір одного засобу  опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів);  опрацювання даних;подання результатів розв’язування задачі;
 • розвивальна: розвивати естетичні смаки та навички роботи  з інформацією,  увагу, логічне мислення, пам’ять;
 • виховна:виховувати охайність, акуратність, пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, дотримання правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі.

Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows 7, Microsoft Office 2010, роздатковий матеріал, інструкція з ОП.

Тип уроку: застосування знань, формування умінь та навичок.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Як шукати інформацію в Інтернеті?
 2. Як описати розташування документа в Інтернеті?
 3. Для чого використовують електронні таблиці?
 4. Які є властивості інформації?
 5. Які є типи даних
 6. Яким чином можна подати результати виконаної роботи?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Перебуваючи в інформаційному суспільстві, кожному з вас необхідно не лише орієнтуватись в океані інформації, а й організовувати своє життя таким чином, щоб при найменших витратах часу, сил і засобів отримувати від своєї діяльності найбільшу віддачу. Будемо цього вчитися, розв’язуючи практичні компетентнісні задачі.

Компетéнтність — проінформованість, обізнаність, авторитетність.

Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Компетентність також визначається як набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як  тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІКТ, як  засобу розв’язування.  Під задачею розуміється система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації з опорою на раніше  засвоєні технологічні знання чи особистий досвід учня, та  вимогу, тобто опис шуканого, обо‘язковими елементами якого виступають:

- запитання, спрямовані на виявлення вже сформованих чи набуття нових технологічних знань;

- завдання, що містять вимоги щодо виконання технологічних операцій.

Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

 • визначення, ідентифікація даних: учень  розуміє умову задачі, правильно  ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
 • пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі,  планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання,  співставляє результати пошуку із метою, здійснює  пошук  даних в Інтернеті);
 • управління: учень  структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
 • інтеграція: учень  порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук.
 • оцінка: учень правильно шукає відомості у базі даних,  вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
 • створення: учень  враховує особливості призначення підсумкового документа,  добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані,  обґрунтовує свої висновки;
 • передавання повідомлень:  учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

ІV. Умова задачі.

 

Завантажити  повністю конспект уроку з інформатики для 7 класу по темі "Розв’язування компетентнісних задач " 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку