Конспект уроку № 3. Людина в інформаційному суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки

11.09
2018

Конспект уроку з інформатики для 10 класу по темі   "Людина в інформаційному суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки" за новою програмою, починаючи з 2018 року.

Конспект розроблено згідно чинної програми з інформатики для учнів 10 класу

Урок №3

Тема: Людина в інформаційному суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки.

Цілі:

 • навчальна: познайомити з ознаками інформаційного суспільства та його впливом на суспільні процеси, сформувати поняття інформаційної загрози та інформаційної безпеки, сформувати навички захисту інформації в Інтернеті;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань;

Хід уроку

І. Організаційний етап

Хочу побажати вам гарного уроку,

Щоб було цікаво всім нам працювати,

Щоб хотіли всі відповідати.

Щоб допомагало вам вміння міркувати

І дванадцять балів легко заробляти.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • характеристики основних інформаційних процесів;
 • чим інформаційна культура відрізняється від цифрової компетентності;
 • етапи становлення інформаційних технологій

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Які ознаки інформаційного суспільства?

Історичний період розвитку людського сус­пільства, у якому ми живемо, описують як ін­формаційну еру, або ін­формаційну епоху. Цей період протягом життя практично одного-двох поколінь змінив собою індустріальну епоху. Якщо індустріальна ера базується в основному на виробництві й роз­поділі енергії, то інформаційна заснована на мікроелектронних інформаційних і комуніка­ційних технологіях та генній інженерії. Новий етап розвитку цивілізації відрізняється тим, що його рушійною силою стали цінності, ство­рені знаннями. Передумови інформаційної ери заклала інформаційна революція, досягнення якої уможливили створення складних техніч­них систем, що дозволили опрацьовувати про­сто величезні порівняно з попередніми роками обсяги інформаційних даних.

Наслідки інформаційної революції зумовили докорінні зміни в усіх сферах життя людини. Разом із розвитком інформаційного суспільства відбувся перехід від пріоритету виробництва до економіки послуг, в осно­ві якої лежить не виробництво товарів, а надання послуг. У сфері культу­рі виникає й розвивається «масова культура», низка субкультур зі своїми унікальними характеристиками, кіберспорт тощо. Зростає популярність соціальних мереж та інтернет-ЗМІ. Новітні засоби соціальної взаємодії, зростання ролі засобів масової інформації в організації суспільства ство­рили нові форми правління суспільством — нетократію та медіакратію. Зростання ролі та соціального впливу інформації призвело до появи ново­го виду війн — інформаційної війни. Основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають інформаційні ресурси. Це, у свою чергу, спричинює потребу в уточненні поняття інформація.

Інформацію як об’єктивне явище можна розглядати й за такими ознаками:

 • це самостійна виробнича галузь, тобто вид економічної діяльності;
 • це невід’ємний фактор будь-якого виробництва, який є фундамен­тальним ресурсом кожної економічної системи;
 • це інформаційний товар, який лежить в основі створення інформацій­ного продукту або інформаційної послуги й виступає як матеріальний товар, що визначається не вартістю, а монопольною ціною через рівно­вагу попиту і платоспроможності покупця;
 • це елемент ринкового механізму, який поряд із ціною й корисністю впливає на визначення оптимального стану економіки та її рівноваги;
 • це один з найважливіших факторів у конкурентній боротьбі. Інформа­ція впливає на ефективність виробництва без фізичного збільшення традиційних ресурсів; діє на суб’єктивний фактор виробництва — лю­дину, її характер, особливості; прискорює процес виробництва завдя­ки зменшенню періодів виробництва та обігу.

Виходячи з такого розуміння інформації, визначимо основні ознаки інформаційного суспільства.

 

Завантажити повністю конспект уроку  по темі   "Людина в інформаційному суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку