Конспект уроку №31. Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту

24.04
2016

Конспект уроку з інформатики для 7 класу по темі "Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту" за новою програмою починаючи з 2015 року за підручником Морзе

 

Урок № 31

Тема.  Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту.

Мета:

навчальна:ознайомити учнів  із етапами роботи над проектом; навчити розрізняти етапи; формувати вміння працювати на кожному етапі над проектом;

розвивальна: розвивати пам'ять, мислення, активність, працелюбність;

виховна: виховувати повагу до праці інших, любов до предмету.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1. Що таке проект?

2. Що таке проектна діяльність?

3. Для чого призначений проект?

4. Назвіть імена основоположників проекту

5. Назвіть види проектів?

6. Як класифікують проекти?

7. Яка користь проектів, на вашу думку?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Для того, щоб створити проект потрібно добре знати усі етапи роботи над ним та особливостями їх організації.

Виділяють такі основні етапи:

1) Вдало розроблене основне питання:

Основне питання закладає фундамент проекту. Від нього значною мірою залежить те, чи будете виконувати самостійне дослідження зацікавлено, за внутрішнією мотивацією, чи причиною вашої діяльності залишиться зовнішнє стимулювання (виконавська дисципліна, вимогливість педагога).

Не менш важливим завданням є формулювання творчої теми проекту: необхідно, щоб формулювання теми привертало увагу,  було неординарним і добре запам’ятовувалося.

2) Формулювання проблемних питань.

Тісно пов’язані з темами самостійних досліджень. Тема є результатом індивідуального творчого пошуку й може бути визначена тільки після вибору проблемного питання.тПроблемні питання потрібні для того, щоб окреслити й розкрити основне питання в рамках певної теми й предмета. Такі питання повинні включати прийоми, які активізують розумовий процес і підтримують пізнавальний інтерес. Вони повинні бути досить загальними й повинні передбачати широкий діапазон різноманітних відповідей. Головне не в тому, яким є питання, а в тому, як зосередити увагу на головних завданнях навчання, пов’язати конкретні питання з більш загальними, спрямувати дослідження й процес розкриття важливих понять у потрібне річище.

3) Самостійна дослідницька робота

Потрібно продумати   й розробити навчально-методичний пакет проекту:

1.Візитну картку проекту;

2.Дидактичні й методичні матеріали;

3.Критерії оцінювання самостійних досліджень.

Розробка візитної картки проекту починається з опису особливостей вивчення даної теми (анотація проекту).

Анотація містить: навчальні теми, які охоплює навчальний проект, опис основних досліджуваних теоретичних положень та коротке пояснення того, як практичні заняття й самостійні дослідження допоможуть відповісти на проблемні питання.

Під дидактичними цілями мають на увазі мету навчального процесу, до складу якого входить проект, як метод досягнення мети.

Під методичними завданнями проекту мають на увазі завдання, пов’язані з формуванням в учнів певних знань, умінь та навичок.

При розробці проекту вчителеві слід приділяти особливу увагу дидактичним та методичним матеріалам, покликаним підтримати проектну діяльність. До дидактичних матеріалів можуть входити: певні інструкції щодо завдань, форми щоденників спостережень, робочі зошити, тестові завдання, перелік різних навчальних ресурсів тощо.

У ході виконання проекту створюється портфоліо проекту. До складу портфоліо проекту можуть входити: паспорт проекту; плани виконання проекту та окремих його етапів; проміжні звіти групи; уся зібрана інформація з теми проекту, зокрема необхідні ксерокопії та роздруківки з Інтернету; результати досліджень та аналізу; записи всіх ідей, гіпотез і рішень; звіти про наради групи, проведені дискусії, «мозкові штурми» тощо; короткий опис усіх проблем, з якими доводиться зіштовхуватися проектантам, і способів їх подолання; ескізи, креслення, начерки продукту; матеріали до презентації (сценарій); інші робочі матеріали й чернетки групи.

4) Представлення результатів проектної діяльності.

Зазвичай представлення результатів проектної діяльності проходить у формі захисту. Перед захистом проекту доцільно одержати експертні оцінки та відгуки про проект або діяльність щодо його виконання. Експертами можуть бути замовники проекту. Відгуки можуть подати будь – які зацікавлені особи: батьки, учителі, інші учні, вчені.

Сценарій захисту може бути таким:

1. Ведучий засідання, на якому відбувається захист, оголошує тему проекту й надає слово її замовникам;

2. Короткий виступ замовника проекту, який звертає увагу на актуальність даного проекту й необхідність його виконання;

3. Ведучий надає слово учасникам проекту;

4. Доповідь від учасників проекту може бути зроблена кількома учнями, кожен із яких доповість про результати певних етапів проекту, отримані результати, коротко проаналізує їх, зробить аргументовані висновки, зачитає результати рефлексивної оцінки проекту (що вийшло, завдання на майбутнє тощо);

5. Виступ рецензентів проекту й учасників експертної групи (можливо, ведучий зачитає зміст експертних висновків та відгуків);

6. Відповідь учасників проекту на рецензії та експертний висновок;

7. Дискусія, відповіді на питання членів журі, промовців, рецензентів, слухачів;

8. Підбиття підсумків захисту проекту членами журі, оголошення остаточної оцінки проекту;

До інших форм презентації результатів роботи належать: прес-конференція, свято, екскурсія (наприклад, екологічна стежка), реклама, вікторина тощо.

Журі з захисту проектів має бути компетентним і складатися (по можливості) з фахівців з усіх предметів, які охоплені проектами. Для відсоткової участі в роботі журі можна запросити також учених, студентів, батьків.

Оцінка проекту повинна бути інтегрованою й включати в себе оцінку етапів виконання проекту (від формулювання проблеми до отриманого результату), оцінку результатів захисту проекту, оцінку результатів саморефлексії.

 

До критеріїв зовнішньої оцінки проекту належать також:

1.Значущість і актуальність поставлених проблем, їхня адекватність досліджуваній тематиці;

2.Коректність використовуваних методів дослідження та методів обробки одержуваних результатів;

3.Активність кожного учасника проекту згідно із його індивідуальними можливостями;

4.Колективний характер рішень, які приймаються;

5.Доброзичливий характер спілкування та взаємодопомога учасників проекту;

6.Необхідна й достатня глибина проникнення в проблему, використання знань з інших ділянок;

7.Доказовість рішень, що приймаються, уміння аргументувати свої висновки;

8.Естетика оформлення результатів проекту;

9.Уміння відповідати на питання опонентів.

 

Характер оцінки проекту залежить від типу проекту, його теми та умов проведення. Тому зовнішня оцінка проекту (як проміжна, ,так і підсумкова) може набувати різних форм .

Для того щоб захист проекту відбувся успішно потрібно знати правила поведінки на презентації.

 

 

 Завантажити конспект уроку  "Етапи роботи над проектом. Правила захисту та презентації проекту"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку