Конспект уроку № 44. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології та їх використання

21.02
2018

Конспект уроку з інформатики для 9 класу по темі   "Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології та їх використання" за новою програмою, починаючи з 2017 року.

Конспект розроблено згідно чинної програми з інформатики для учнів 9 класу

Урок 44

Тема: Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології та їх використання

Цілі:

  • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям персонального навчального середовища; навчити використовувати інтернет-середовища для створення та публікації документів;
  • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
  • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Давайте пригадаємо:

  • Які служби Інтернету ви знаєте та яке їх призначення?
  • Що таке обліковий запис та з чого він складається?
  • Які операції з файлами та папками можна здійснювати в операційній системі Windows? Як вони виконуються?

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми розпочнемо вивчати розділ "Створення персонального навчального середовища". Ви дізнаєтесь що таке персональне навчальне середовище; як у персональному навчальному середовищі застосовують хмарні технології; навчитесь використовувати інтернет-середовища для створення та публікації документів;

IV. Вивчення нового матеріалу

Що таке персональне навчальне середовище?

Найрізноманітніші сервіси та інформаційні дані, що розміщені сьо­годні в мережі Інтернет, не можуть бути охоплені одночасно кожним ко­ристувачем. Тому однією з навичок, які має сформувати людина, котра прагне бути успішною в змінному світі, — це уміння комунікувати: об­мінюватись даними в мережі, правильно будувати запити, дотримувати­ся правил мережевого етикету та утворювати спільноти за професійним спрямуванням. Кожен з нас перебуває в деякому інформаційному просто­рі: навчається у школі, отримує відомості з газет, книг, телебачення, очно спілкується з рідними та друзями й віртуально — у соціальних мережах. Але інформаційний простір при цьому не вичерпується територією про­живання чи колом спілкування. Він розширюється в міру того, наскільки людина залучає до нього нові джерела знань, зокрема професійні спіль­ноти: групи, які створюються в мережі та реальному житті за інтереса­ми. Учасники таких спільнот часто обмінюються своїми знаннями, дають рекомендації щодо використання нових ресурсів, допомагають оволодіти ними. Користувач Інтернету, включений у роботу таких груп, поступово накопичує сукупність даних і засобів, які використовує у своїй діяльності зараз, або планує переглянути чи використати в майбутньому. Таким чином формується його інформаційне середовище.

Інформаційний простір не рівнозначний інформаційному середови­щу: перебуваючи в одному й тому самому інформаційному просторі, лю­дина може змінювати одне інформаційне середовище на інше. Більше того, можна одночасно перебувати в різних інформаційних середовищах. Інформаційне середовище — це не тільки середовище для здійснення діяльності, а й засіб створення персональної навчальної мережі — такої мережі, де ми можемо взаємодіяти не тільки з нашими колегами, напри­клад учасниками співтовариства, а і їх колегами по спільній діяльності. Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина з метою задоволення власних навчальних потреб та досягнення відповідних навчальних цілей, має назву персонального навчального середовища.

Слово персональне насамперед означає те, що навчальні цілі в кож­ної людини власні (персональні), тому й інформаційне середовище щодо навчальних цілей також буде персональним.

Використовуючи персональне навчальне середовище, користувач створює свою персональну мережу, вузлами якої можуть бути люди, інформаційні матеріали мережі, інформаційні матеріали, створені корис­тувачем такого середовища, сукупність ресурсів, потрібних людині для того, щоб знайти відповіді на різноманітні питання, створити потрібний зміст для навчання та проілюструвати досліджувані процеси

 

Завантажити конспект уроку по темі   "Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології та їх використання" 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку