Контрольна робота з теми «Комп’ютерна графіка»

09.04
2013
Контрольна робота з інформатики  в тестах по темі "Комп’ютерна графіка" 9 клас

Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

  1. Укажіть зображення, які є векторними.

а)     зображення, збережені у файлах з розширенням *.jpg

б)    відскановані зображення

в)     об’єкти WordArt

г)     зображення, отримані з веб-камери

2. Якщо одне й те саме зображення зберегти в різних форматах, то файл з яким розширенням матиме найбільший обсяг?

а)     *.jpg

б)    *.gif

в)     *.bmp

г)     *.png

3. Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у середовищі графічного редактора Paint за вибору вказівки Очистити

а)     білим кольором

б)    кольором, що збігається з фоном малюнка

в)     кольором фону, що встановлений на палітрі

г)     чорним кольором

4. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище офісних програм, зокрема у Microsoft Word

а)     растровий

б)    векторний

в)     тривимірний

г)     фрактальний

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

5. Укажіть об’єкти, які є графічними зображеннями

а)     технічні креслення

б)    малюнки

в)     архітектурні ескізи

г)     текстові документи

д)    графіки

6. Укажіть кілька найпоширеніших операцій, які можна використовувати в середовищі графічного редактора.

а)     виділення області зображення для редагування

б)    малювання ліній за допомогою пензлів різних кольорів, розміром, форми і з різним натиском

в)     заповнення деяких областей малюнка кольором, градієнтом кольору чи текстурою

г)     створення написів різними шрифтами

д)    попередньо переглянути зображення

7. Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.

а)     використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

б)    графічне зображення будується з графічних примітивів

в)     кожне графічне зображення має багатошарову структуру

г)     графічне зображення складається з пікселів

д)    окремі малюнки можна об’єднати в один

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

8. Установіть відповідність між параметрами інструментів графічного редактора Paint та їхніми зображеннями

А) товщина лінії 1) 1
Б) непрозорий фон 2)2
В) прозорий фон 3)3
Г) розмір розпилювача 4)4
Д) розмір ластику 5)5

9. Установіть відповідність між видами зображень комп’ютерної графіки та об’єктами, з яких воно складається

А) векторне 1) подібних між собою об’єктів
Б) растрове 2) об’ємних об’єктів
В) тривимірне 3) пікселів
Г) фрактальне 4) графічних примітивів
Д) складене 5) різних об’єктів

Завдання відкритої форми (2 бали)

10. Якщо вам потрібно відредагувати фотографію, яким графічним редактором краще скористатись? Відповідь обґрунтуйте.

11. Запишіть алгоритм побудови у програмі Microsoft Word квадрата, до якого додана тінь зеленого кольору.

11


Варіант ІІ

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

  1. Укажіть мінімальний об’єкт, що використовується у векторних графічних редакторах

а)     точка екрана (пік сель)

б)    графічний примітив Об’єкт (прямокутник, коло тощо)

в)     символ

г)     палітра кольорів

2 . Укажіть формат, що має найменший обсяг файлу при збереженні одного й того самого растрового зображення.

а)  gif

б)  wmf

в)  jpg

г)   bmp

3. Укажіть засіб, що використовують для виведення графічних зображень

а)  графічний планшет

б)  монітор

в)  веб-камера

г)   сканер

4. Укажіть клавішу, яку слід утримувати для малювання квадрата за допомогою інструмента Прямокутник (Прямоугольник)

а)  Shift

б)  Ctrl

в)  Tab

г)   Backspace

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

5. Укажіть особливості растрових графічних зображень

а)  великі за обсягом файли зображень

б)  реалістичність зображень

в)  природність кольорів

г)   такі файли нескладно редагувати

д)  невеликі за обсягом файли зображень

6. Укажіть параметри, за допомогою яких можна охарактеризувати графічне зображення.

а)  розмір зображення (ширина и висота)

б)  роздільна здатність зображення

в)  глибина кольору

г)   колірна модель

д)  обсяг файлу, що містить зображення

7. Укажіть редактори для опрацювання растрових зображень.

а)  Microsoft Paint

б)  Corel Draw

в)  Adobe Illustrator

г)   Adobe Photoshop

д)  Corel Photo-Paint

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

8. Установіть відповідність між кнопками панелі інструментів Малювання (Рисование) у текстовому процесорі Microsoft Word та відповідними їм діями зі змінення параметрів контуру та заливки.

А)6 1) вибір товщини та стилю лінії контуру
Б)7 2) зміна кольору заливки
В)8 3) перетворення контуру на штриховий
Г)9 4) перетворення ліній і контурів незамкнених фігур на стрілки різних видів і навпаки
Д)10 5) зміна кольору контуру

9. Установіть відповідність між діями та інструментами для ії виконання

А) намалювати трикутник 1) Розпилювач (Распылитель)
Б) додати до малюнка текстове пояснення 2) Прямокутник (Прямоугольник)
В) зафарбувати деяку замкнену область малюнка 3) Багатокутник (Многоугольник)
Г) зобразити прямокутник 4) Заливка
Д) зафарбувати деяку замкнену область малюнка з ефектом розпилювання 5) Напис (Надпись)

Завдання відкритої форми (2 бали)

10. Якщо вам потрібно намалювати пейзаж, яким графічним редактором краще скористатись? Відповідь обґрунтуйте.

11. Запишіть алгоритм побудови у програмі Microsoft Word кола, до якого доданий об’єм червоного кольору.

12

 

Завантажити Контрольну роботу в тестах  по темі "Комп’ютерна графіка" для 9 класу

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 3

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку