Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт фалів. Практична робота № 12 «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах»

06.04
2013

Конспект уроку

ТЕМА. ОБМІН ДАНИМИ МІЖ ОФІСНИМИ ДОДАТКАМИ.
ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ФАЙЛІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 «ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОПРАЦЮВАННЯ  
ДАНИХ У КІЛЬКОХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»

Мета:

сформувати поняття:

 • імпорт;
 • експорт;
 • посилання;

формувати навички:

 • вставлення об'єкта в документ;
 • вставлення посилання на об'єкт;
 • імпорту та експорту даних;
 • формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;
 • виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи з ПК.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Базові поняття й терміни: імпорт, експорт, посилання, об'єкт.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ   

►► Фронтальне опитування

 1. Яка інформація може міститися в електронних документах?
 2. Як вставити об'єкт у документ?
 3. Які об'єкти можна вставити в документ?
 4. Що таке гіперпосилання?

 

IV.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Учитель. Працюючи в офісних додатках, часто потрібно використовувати матеріали інших форматів чи матеріали з файлів інших додатків.

Як це зробити правильно, розглянемо на сьогоднішньому уроці.

V.                 ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Термінологія

Складений(інтегрований, лат. integrum –ціле) документ – це документ, у який вставлено фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Технологія OLE – це технологія вставлення об’єктів різних типів у документи інших типів.

Імпорт (лат. importo – ввезення) файлу – це відкриття в програмі файлу, створеного в іншому середовищі.

Експорт (лат. export – вивезення) файлу – це збереження даних у файлі, призначеному для використання в якій-небудь іншій програмі

Використання об'єктів

За необхідності обміну даними між текстовим і табличним про­цесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп'ютерних презентацій можна використовувати зв'язки, що базуються на гіперпосиланнях, імпорті та експорті об'єктів, обмі­нові фрагментами інформації.

Операцї над об'єктами:

 • вставляння об'єкта в докуумент
 • вставляння посилання на документ
 • зв'язування документа й об'єкта

Окремо можна виділити процес використання посилань.

Приклад використання гіперпосилань у програмі РоwerРоіпt.

Як приклад розглянемо гіперпосилання в програмі для розроб­ки комп'ютерних презентацій.

У програмі РоwerРоіnt; гіперпосилання — це зв'язок одного слайда з іншим в одній презентації.

Гіперпосилання можна створити з тексту або об'єкта, напри­клад рисунка, графіка, фігури або об'єкта WordArt. Текстові об'єкти, створені за допомогою готових ефектів, до яких можна за­стосувати додаткові параметри форматування.

Отже, можливе створення гіперпосилання на:

 • слайд із тієї самої презентації;
 • слайд з іншої презентації;
 • сторінку або файл в Інтернеті;
 • адресу електронної пошти;
 • новий файл.

Наприклад, щоб зв'язати з іншим файлом, користуються алго­ритмом:

1) виділити текст або об'єкт, який потрібно використати як гіпер­посилання;

2) на вкладці Вставлення у групі Посилання натиснути кнопку Гіперпосилання. (В Місrosoft Оffiсе 2003 вибрати пункт Вставлення з головного меню, Гіперпосилання...);

3) у списку Зв'язати вибрати пункт 3 новим документом;

4) у полі Ім'я нового документа ввести ім'я файла, який потрібно створити та на який має вказувати посилання;

5) підтвердити створення посилання командою ОК.
Імпорт даних

Проблемна ситуація

Ми вміємо копіювати, вставляти об'єкти з одних офісних додатків в інші. Але інколи пряме копіювання не дає бажаного результату. Розглянемо ситуацію.

Нехай у текстовому документі міститься інформація про товари, їх ціни та кількість, Яким чином найпростіше для автоматизації обробки перенести ці дані в електронну таблицю ?

Відповіді учнів та аналіз їх результативності.

(Поелементне копіювання, перетворення  тексту на таблицю в текстовому редакторі з наступним копіюванням в електронну таблицю).

Пояснення вчителя.

За допомогою Microsoft Excel можна імпортувати дані з текстового файла до аркуша. Майстер імпорту тексту перевіряє текстовий файл, який імпортується, і забезпечує його належне імпортування.

Microsoft Office 2003

Для імпорту даних з текстового файла потрібно використати команду: Дані ®Імпорт зовнішніх даних®Імпортувати дані

Microsoft Office 2007, 2010

Щоб запустити майстер  імпорту тексту, на вкладці Дані  у групі Отримати зовнішні дані  виберіть пункт З тексту.  Потім у діалоговому вікні Імпорт текстового файла  двічі клацніть на текстовому файлі, який потрібно імпортувати. Після вибору файла запускається Майстер імпорту тексту.  Потрібно вставити формати даних для кожного стовпця.

Експорт даних

Розглянемо обернену задачу

Нехай є база даних учнів класу, дані з якої потрібно використати у звіті, що створюється в текстовому процесорі Word. Виникає запитання: як це зробити? (Відповіді учнів)

Розглянемо експорт даних з Access    у документ Word.

Експорт даних із бази даних Microsoft Access 2010 у документ Microsoft Word 2010 слід виконувати за допомогою майстра експорту у програмі Access 2010. Розглянемо, як працювати з майстром експорту.

Викликаємо майстер експорту:  Зовнішні дані ® Експорт. Вказуємо необхідний формат збереження даних.

Якщо для експортування даних вибрано Word, то створюється копія даних у форматі RTF програми Microsoft Word (*.rtf). Од­нак під час експортування копіюються вибрані запити, форми та видимі поля й записи з таблиць Ассеss, які потім відображаються в таблиці в документі Word. Якщо внаслідок застосування фільтра деякі поля або записи приховано, майстер експорту не експортує їх. Під час експортування звіту копіюються його дані та макет, щоб формат документа Word був якомога більiе схожий на формат зві­ту.

Базу даних або таблицю Ассеss також можна зберегти як доку­мент Word за допомогою команди Зберегти як.

Якщо операція експортування виконалася не так, як ви очікували, наведена нижче таблиця допоможе з'ясувати, як програма Ассеss експортує різні значення у програму Word.

 

Елемент програми Access Результати експортування у программу Word
Імена полів Імена полів для даних, експортованих із таблиць, форм і запитів, відображаються в першому рядку таблиці в документі Word.  Якщо експортувати звіт, розміщення імен полів у документі Word  залежить від макета звіту
Багатозначні поля Поле з кількома значеннями експортується в один стовпець у документі Word.  Значення розділяються комами (,)
Зображення, об’єкти та вкладення Графічні елементи – емблеми, дані в полях об’єктів OLE  та вкладення, які належать до складу до джерела даних, - не експортуються
Графіки Об’єкти  програми Microsoft Graph  не експортуються
Вирази Експортуються лише результати виразів. Самі вирази не експортуються
Підформи та підтаблиці Експортується лише головна форма або таблиця. Кожну підформу та під таблицю потрібно експортувати окремо. Проте, коли ви експортуєте звіт, дані та макет копіюються для найточнішого відображення формату звіту Access

На відміну від Microsoft Office 2010, у версії 2003 дозволено експорт тільки в Word та Ехсеl.

VI.               ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота № 10 «Опрацювання даних у кількох програмних середовищах»

Інструктаж із техніки безпеки.

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Інструктивна картка

 обмін даними між офісними додаткками

1. Відкрийте в графічному редакторі Раіnt малюнок з файлу Тема4\3авдання 4.1\Практична 10\Квітка. jpg

2. Відкрийте в табличному процесорі Ехсеl 2007 діаграму із файлу Тема4\3авдання 4.1\Практична 10\Кількість.хlsх.

3. Відкрийте в СУБД Ассеss 2007 таблицю бази даних з файлу Тема4\3авдання 4.1\Практична 10\Олімпшці.ассdb.

4. Відкрийте програму Роwеr Роіnt 2007 і створіть слайд, на який вставте об'єкти з відкритих документів відповідно до рисунка 4.1: графічне зобра­ження як вбудований об'єкт, діаграму як зв'язаний об'єкт, список учнів як об'єкт, вставлений через Буфер обміну.

5. Збережіть презентацію у власній папці у файлах з іменем практична 10 у форматах РРТХ, RTF, JPG, НТМL.

6. Експортуйте базу даних Олімпійці.ассdb в електронну таблицю і текстовий документ.

7. Збережіть створену електронну таблицю і текстовий документ у власній папці у файлах з іменами Олімпійці.хlsх та Олімпійці.txt.

8. Закрийте вікна всіх програм.

 

Другий різновид практичної роботи

Практична робота № 12 «Опрацювання даних у кількох програмних середовищах»

Інструктаж із техніки безпеки.

Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Інструктивна картка

 1. З текстового файла, що містить інформацію про товари, імпор­тувати дані в МS Ехсеl. Створену таблицю зберегти за адресою: D:\ Практичні роботи 11 клас\Практична12_ Прізвище. xls

Приклад текстового файла

 

Назва товару

Залишок

Роздрібна ціна, гри

Гарантія, міс

Оптичний зовнішній привід 3Q  3QODD-T105-EB08 black slim DVD

+

49,00

12

Зовнішній привід  3Q Slim DVD RWDrive  Т108(Інтерфейс USB 2.0)

+

53,00

12

Оптичний привід  DVD+ RW ASUSDRW-22В3S РАТА Вlасk (Bulk)

+

27,00

36

Оптичний привід  DVD+ RW ASUSDRW-24 В3ST SАТА Вlасk (Bulk)

+

23,50

24

Оптичний привід  DVD+ RW  LG (GH22NS50) SАТА silber (bulk)

+

22,50

24

Оптичний привід  DVD+ RW  Lite OniHAS124-34  blасk Sata

+

22,00

22

Оптичний привід Ріоnner DVR-TD10RS\SАТА Вlасk (for notebook)

+

37,00

12

Оптичний привід  DVD + RW SAMSUNG SN- S083F/ BEBE

+

35,00

12

 

 1. Завантажити Місrosoft Оfficе Ассеss. Створити нову базу даних  Практичнаробота12.

З електронної таблиці Практична12_ Прізвище. хls  імпортувати дані в базу даних

3.  Експортувати дані з таблиці бази даних у Місrosoft Office Word. Створений документ зберегти в тій же ж папці, вказавши прізвище виконавця.

Пропонуємо учням перевірити, як виконав практичну роботу сусід зліва.

Критерії оцінювання:

 • наявність у папці  електронної таблиці, бази даних, документа  Word;
 • відповідність інформації у створених документах початковому текстовому файлу.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника (п. 4.1)

 

Завантажити конспект уроку з інформатики для 11 класу "Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт фалів. Практична робота № 12 "Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 4

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку