ПІДГОТОВКА КОМП’ЮТЕРА ДО РОБОТИ. КОРЕКТНЕ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ

10.10
2013

Конспект уроку з інформатики для 5 класу.

Тема: Підготовка комп'ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп'ютером.

УРОК № 7

ТЕМА. ПІДГОТОВКА КОМП'ЮТЕРА ДО РОБОТИ. КОРЕКТНЕ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ

Цілі:

навчальна: ознайомити учнів з правилами підготовки комп'ютера до роботи; повторити правила техніки безпеки та правила поведінки в комп'ютерному кабінеті; формувати навички безпечної роботи з ком­п'ютером, сформувати навички роботи з мишею; розвивальна: розвивати пізнавальні здібності учнів; формувати вміння аналізувати інформацію; виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, само­стійність, віру у власні сили.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, підручники, правила техніки безпеки та правила поведінки в комп'ютерному кабінеті.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Робота в парах

Учні опрацьовують питання на розданих картках. Потім усі за­слуховують відповіді учнів.

—   Назвіть переваги ноутбука порівняно зі стаціонарним комп’ю­тером.

—   Назвіть недоліки ноутбука порівняно зі стаціонарним комп’ю­тером.

— Комп’ютер якого виду є найбільшим за розмірами?

— Комп’ютер якого виду є найменшим за розмірами?

—   Комп’ютер якого виду дозволяє працювати без використання клавіатури і миші?

— Чим відрізняються нетбук і ноутбук?

Рольова гра «Мій комп'ютер»

Діти уявляють себе одним із вивчених пристроїв і розповідають про свої можливості.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Вам, напевне, вже кортить попрацювати самим за комп’ютером. Але для цього потрібно пригадати правила роботи з комп’ютером та навчитися вмикати і вимикати комп’ютер.

ІV. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель. Пригадаємо Правила техніки безпеки та правила по­ведінки в комп’ютерному кабінеті.

(На кожному столі лежить папка «Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті»). Учні самостійно повторюють матеріал.

Гра «Зіпсована записка»

У наступний текст вставте правильні слова та словосполучення:

♦  Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки... (з дозволу вчителя).

♦  Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без... (дозволу вчителя).

♦  Перш ніж розпочати роботу, розмістіть зошит, ручку, підруч­ник так, щоб вони... (не лежали на клавіатурі чи моніторі).

♦  Під час роботи будьте дуже... (уважні).

♦  Сидіть прямо, на відстані від екрана щонайменше... (50—60) см. Лінія зору має бути спрямована... (до центра екрана).

♦  Працювати на клавіатурі потрібно... (чистими сухиміі) руками, не натискаючи на клавіші без... (потреби чи навмання).

♦  Під час роботи не торкайтеся... (з’єднувальних проводів та про­водів живлення, задньої стінки монітора та системного блоку).

♦  (Не вставайте)... , коли до кабінету входить відвідувач.

♦  У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апа­ратури, незвичних звуків треба... (негайно повідомити про це вчителя).

♦  Працюйте за комп’ютером не більше ніж... (15) хвилин поспіль.

Робіть перерви для... 0відпочинку).

♦  У разі погіршення самопочуття слід... {сповістити вчителя про

свій стан),

♦  По закінченні роботи слід... (закрити всі активні програми та

коректно вимкнути комп'ютер). Прибрати робоче... (місце).

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами демонстрування або, як варіант, виконання вправи «Крісло автора». Цей метод сприяє підвищенню самооцінки учнів.

Організація роботи. Учень, який володіє навичками роботи з ком­п’ютером, грає роль учителя, пояснюючи решті новий матеріал. Ця вправа стимулює бажання поглиблювати свої знання.

Ввімкнення комп'ютера

Перед початком роботи слід переконатись у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці. Потім потрібно ввімкнути монітор комп’ютера.

Ввімкнути комп’ютер (кнопкою живлення на корпусі системного блоку). Після цього потрібно почекати, поки відбудеться автоматич­не завантаження операційної системи. Це може зайняти декілька хвилин. Якщо на комп’ютері зареєстрований лише один користувач і встановлена операційна система Windows, то автоматично розпо­чинається сеанс роботи. Процес підготовки комп’ютера до роботи закінчився. Цей процес називають завантаженням.

Комп’ютер зупинився. Він чекає команд, які дії виконувати далі.

Вимикання комп'ютера

Слід пам’ятати, що вмикається комп’ютер зазвичай кнопкою на системному блоці, а от вимикається за допомогою вказівок мишею.

Потрібно виконати послідовність команд:

Пуск —> Вимкнути комп’ютер —► Вимкнення.

Отже, щоб вимкнути комп’ютер, потрібно:

♦  завершити всі працюючі програми;

♦  вимкнути комп’ютер за допомогою кнопки Пуск;

♦  дочекатись повного вимкнення: гасне екран, гаснуть світлові ін­дикатори на системному блоці, системний блок перестає шуміти;

♦  вимкнути монітор.

Робота з мишею

Основними прийомами керування об’єктами за допомогою миші є:

♦  затримка — наведення вказівника миші на об’єкт і затримка на деякий час (це може супроводжуватися появою спливаючої підказки про об’єкт, над яким виконана затримка);

♦  клацання — швидке натискання й відпускання лівої кнопки миші;

♦  подвійне клацання — два клацання підряд лівою кнопкою миші;

♦  клацання правою кнопкою;

♦  перетягування.

Під час виконання кожної дії важливо встановити вказівник миші на потрібному об’єкті.

Клацати слід на значку, а не на назві об’єкта. Якщо клацнути двічі з більшою паузою на назві, то виконується інша дія (перейменування). Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження (Варіант 3)

VI. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ Бесіда з елементами опитування

—  Опишіть послідовність дій для ввімкнення комп’ютера.

—  Опишіть послідовність дій для вимкнення комп’ютера.

—  Які дії можна виконати за допомогою миші?

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В.,Вембер В. П., Кузьмінська 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JL А., Шакотько В. В.
Параграф

8

2.2

Номерзавдання Вправи 1, 3;Працюємо в парах: 1, 2

2-4

 

Практичні завдання

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання 1

1. З дозволу вчителя займіть робоче місце.

  1. Пригадайте правильну поставу для роботи за комп’ютером, роз­ташуйте учнівське приладдя згідно з правилами.

3. Ввімкніть комп’ютер згідно з вивченим порядком.

4. Розгляньте зображення на екрані. Які елементи вам знайомі?

5. Спробуйте вимикати комп’ютер згідно з вивченим порядком, але не натискайте останню кнопку Вимкнення, а натисніть кнопку Скасувати.

  1. Проаналізуйте, якого кольору стає зображення на екрані після натискання кнопок Пуск —> Вимкнути комп’ютер.

Завдання 2

Робота з тренажером миші

Бажано, щоб був підібраний такий тренажер, який міститиме максимальну кількість підказок. Перед роботою саме вчитель має запустити тренажери на учнівських комп’ютерах.

VIII. КОНТРОЛЬНО-КОРИГУВАЛЬНИЙ ЕТАП Робота в групах

Учні об’єднуються в групи (відповідно до кількості учнів у кла­сі). Учитель пропонує завдання.

Обговоріть і з’ясуйте:

— Чому комп’ютер не можна вимкнути прямо з розетки?

—  Чому монітор потрібно вмикати першим, а вимикати останнім? Після обговорення групи звітують про виконану роботу, ви­словлюють свої варіанти відповідей. Учитель корегує відповіді за потреби, узагальнює результати.

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Що найбільше запам’яталося на уроці?

— Що сподобалося?

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакоть- ко В. В.
Параграф

8

2.2

Номерзавдання Завдання «Повторюємо», завдання «Головоломки»

5

 

3. Додаткове завдання

Опишіть поетапну взаємодію процесора з оперативною пам’яттю.

 

Завантажити   Конспект уроку з інформатики  "Підготовка комп'ютера до роботи".

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку