Підсумковий тест до розділу «ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР»

15.03
2015

Підсумкові  тести з інформатики для 6 класу  в двох варіантах за новою програмою по темі  "Текстовий процесор"

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 «ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ВАРІАНТ 1

 

Вибери одну правильну відповідь.

 1. Шаблон документа — це

А заготовка майбутнього документа, що містить різні складові (текст,

заголовки, зображення, примітки тощо) та підказки щодо їх заповнення

Б заготовка заяви, що містить лише текст

В звичайний документ, який можна редагувати

 1. Для вмикання та вимикання режиму прописних літер використовують клавішу

A Ctrl

Б Esc

В Num. Lock

Г Caps Lock

 1. Редагування тексту — це

А внесення змін у текст

Б внесення змін у зовнішній вигляд тексту

В збереження тексту на диску у вигляді текстового файла

 1. Символ ліворуч від курсора (тобто перед ним) можна видалити за допомогою клавіші

A Delete

Б Enter

В <— (Backspace)

Г Shift

 1. Який об’єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування: стиль накреслення, розмір, колір тексту?

А сторінка          В символ

Б абзац    Г список

 1. Малюнок, фотографія, схема, організаційна діаграма в текстовому документі — це

А текстові об’єкти

Б графічні об’єкти

В схематичні об’єкти

 1. Поданий на малюнку об’єкт текстового документа — це

 

дії з графічними об'єктами

 

А графічна фігура

Б малюнок

В організаційна діаграма

Г текст

Виберіть декілька правильних відповідей:

 

 1. Для опрацювання текстових документів призначені програми:

A Paint

Б Microsoft Word

В LibreOfficeWriter

Г Блокнот (Notepad)

 1. В режимі розмітки сторінки в середовищі Microsoft Word можна встановити або змінити значення таких параметрів сторінки текстового документа:

А значення полів

Б вид орієнтації сторінки

В розмір аркуша

Г масштаб відображення сторінки

 1. Автоматично виправляти орфографічні помилки в документі можна за допомогою:

А контекстного меню підкресленого слова

Б інструмента Правопис і граматика

В довідки текстового процесора

 1. До виділеного абзацу можна застосувати такі параметри форматування:

А міжрядковий інтервал

Б інтервал після абзацу

В відступ першого рядка абзацу

Г орієнтація сторінки

Д вирівнювання

 1. До сторінки можна застосувати такі параметри форматування:

А орієнтація сторінки

Б розміри лівого, правого, верхнього та нижнього полів

В міжрядковий інтервал

Г інтервал між символами

 

 

ВАРІАНТ 2

Вибери одну правильну відповідь.

 1. Файли шаблонів, створені засобами Microsoft Word,можуть мати розширення

A ppt; pot

Б doc; docx

В htm; html

Г dot; dotx

 1. Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

A Alt        В Enter

Б Shift      Г Ctrl

 1. Процес внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення,
  копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів, називається

А редагуванням тексту#

Б форматуванням тексту
В захистом тексту

 1. Новий абзац можна створити за допомогою клавіші

A Delete
Б Enter
В <—(Backspace)

Г Shift

 1. Який об’єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування:
  відступ, вирівнювання, інтервал?

А сторінка
Б абзац
В символ
Г список

 1. Організаційні діаграми використовують для

А схематичного подання пов’язаних між собою даних
Б налаштування параметрів форматування зображення
В зміни розташування зображення відносно тексту

 1. Вставити готові малюнки з колекції Microsoft Clip Gallery можна за допомогою
  інструмента

 

дії з графічними об'єктами

А Рисунок

Б Графіка

В Фігури

Г Smart Art

Д Діаграма

 

Виберіть декілька правильних відповідей:

 1. Текстові процесори призначені для опрацювання документів, які містять:

А текст

Б зображення

В схеми

Г слайди

 1. В режимі читання в середовищі Microsoft Word можна:

А читати документ на екрані комп’ютера

Б змінювати масштаб відображення тексту

В вносити зміни до тексту

Г відображати на екрані одну чи дві сторінки на екрані

Д переміщуватись між сторінками за допомогою відповідних інструментів

 1. Створювати текстові документи можна:

А на основі шаблону

Б редагуючи існуючий документ

В з порожнього документа

Г на основі презентації

 1. До виділеного слова можна застосувати такі параметри форматування:

А міжрядковий інтервал

Б колір тексту

В орієнтація сторінки

Г розмір шрифту

Д інтервал між символами

 1. У середовищі текстового процесора можливі такі параметри вирівнювання абзаців:

А за лівою межею

Б за верхньою межею

В за правою межею

Г по центру

Д за шириною

Е за нижньою межею

 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

 • Дякую за тест «текстовий процесор», я постійно користуюсь вашими тестами на уроках.

Відповісти виктор Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку