Підсумковий урок «Графічний редактор»

27.02
2014

Конспект уроку по темі "Графічний редактор"

УРОК № 23

ТЕМА. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР»

Цілі:

навчальна: встановити рівень опанування учнями основних теоретичних і практичних знань з теми «Графічний редактор Paint»; повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити й систематизувати; розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, креативність; виховна: виховувати інформаційну культуру, естетичний смак.

Тип уроку: перевірка та корекція знань, умінь і навичок.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні карт­ки, картки із завданнями, тести.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибо­ко усвідомити навчальний матеріал з теми «Графічний редактор Paint». А також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь з цієї теми.

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАННЯ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Варіант 1

Усне опитування

1. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?

2. Укажіть переваги та недоліки растрової графіки.

3. Поясніть принцип побудови растрового зображення.

4. Укажіть переваги та недоліки векторної графіки.

5. Поясніть принцип побудови векторного зображення.

6. Для чого призначений графічний редактор Paint?

7. Які формати файлів використовують для збереження графічних зображень?

8. Укажіть призначення основних інструментів у графічному ре­дактор Paint.

9. Як можна змінити розміри рисунка?

10. Чи впливає масштаб на якість рисунка?

11. Як встановити колір, відсутній у палітрі?

12. Який інструмент використовують для виділення фрагмента рисунка в графічному редакторі?

13. Як скопіювати фрагмент зображення в нове місце на рисунку?

14. Поясніть поняття «прозорий та непрозорий фон».

15. Для чого використовують сітку?

16. Яким чином вводять текст у рисунок?

17. З якою метою під час роботи в редакторі використовують кла­віші Shift і Ctrl'}

18. У чому полягає відмінність обирання кольору в палітрі правою і лівою кнопкою миші?

Варіант 2

Тестування або комп'ютерне тестування

Підкресліть правильну відповідь.

1. Paint — це...

A)  текстовий редактор;

Б) графічний файл;

B)  операційна система;

Г) графічний редактор.

2. Який інструмент треба використовувати для зафарбування за­мкнених об’єктів?

A)  Палітра кольорів;

Б) Заливка;

B) Пензель;

Г) Олівець.

3. Як називають інструмент, зображений на панелі інструментів у вигляді балончика з фарбою?

A) Розпилювач,

Б) Заливка',

В) Пензель;

Г) Піпетка.

4. За допомогою якої клавіші можна нарисувати пряму лінію, ква­драт, коло?

A )Alt;

Б) Ctrl;

В) Shift;

Г) CapsLock.

5. За допомогою якого інструмента можна стерти об’єкт?

A)  Вирізання;

B)  Ластик',

C)  Виділення;

Г) Прямокутник.

6. За допомогою якого меню можна зберегти рисунок?

А) Файл;

Б) Правка;

В) Вигляд,;

Г) Рисунок.

7. Якого з інструментів у Paint не існує?

А) Крива;

Б) Прямокутник;

В) Лінійка;

Г) Еліпс.

8. За допомогою якого меню можна швидко очистити робочу область?

A)  Файл;

Б) Рисунок;

B)  Правка;

Г) Вигляд.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

ІV. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ У СТАНДАРТНИХ УМОВАХ Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки.

1. Створити графічне зображення на тему «Листівка зі святом 8 Бе­резня» за заготовленим ескізом та планом побудови зображення.

2. Додати текстовий напис.

3. Зберегти зображення під назвою ЛистівкаПрізвище. bmp  в пап­ку, вказану вчителем.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2)

V.       ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Оцінювання роботи учнів на уроці.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити тему «Графічний редактор».

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Варна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

20

3.5

Номер завдання Вправа 2

6(4)

 

Завантажити конспект  підсумкового уроку "Графічний редактор"

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 3

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку