План-конспект уроку «Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень»

11.09
2013

План-конспект уроку з інформатики 5 клас на тему "Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень" за новою програмою 2013-2014 н.р.

Урок 1

 

Тема: Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень.

 

Навчальна мета: Познайомити учнів з поняттям інформації, повідомленнями та способами подання повідомлень

 

Розвивальна мета: Навчити дітей абстрактно та логічно мислити, розвити цікавість до здобуття нових знань

 

Виховна мета: Розвити в учнях інформаційну культуру, вміння працювати з інформацією

 

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

 

Структура уроку

 

 1. Організаційний момент
 2. Етап орієнтації
 3. Етап проектування
 4. Етап навчальної діяльності
 5. Етап ділової гри
 6. Контрольно-оцінювальний етап
 7. Домашнє завдання

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Доброго ранку, діти! Я Вас вітаю з початком нового навчального року і бажаю успіхів у навчанні та творчих злетів.

Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?

Ми приступаємо до вивчення нового для вас предмету – Інформатики.

Я у вас буду читати цей предмет на протязі навчального року. А з вами ми познайомимося в процесі роботи.

Ви перейшли до середньої школи, тому на уроках інформатики ми будемо застосовувати принципи вивчення предмету, які застосовують у старшій школі. Це буде цікавим і корисним для вас досвідом та дозволить вам підготуватися до навчання в старших класах. В цьому навчальному році нас з вами чекає 35 уроків(16 у І семестрі та 19 у ІІ семестрі), де ми будемо займатися, як засвоєнням теоретичних знань, так і відпрацюванням практичних навичок роботи з комп’ютером.

 

Наше вивчення предмету буде будуватися по наступній схемі: Урок-ділова гра – Практичне заняття – Тематичний залік (КОНТРОЛЬНА РОБОТА).

На ДІЛОВІЙ ГРІ ви слухаєте поданий вчителем матеріал, записуєте основні моменти та потім відточуєте свої знання на етапі гри. Практичні заняття поділяються на 2 етапи

І етап – практичне заняття з інструкцією(ви працюєте покроково за поданою послідовністю дій(алгоритмом), що вказаний в інструкції та засвоюєте новий для вас матеріал на практиці)

ІІ етап - практичне заняття з завданням (вчитель роздає завдання БЕЗ інструкції і ви по зразку виконуєте завдання без допомоги вчителя).

Тематичний залік (КОНТРОЛЬНА РОБОТА)  - це урок, який по формі дуже схожий на екзамен, але він охоплює тільки одну-дві теми. На заліку кожен учень отримує власне завдання з 2-ма теоретичними питаннями та 1-м практичним завданням. На основі заліку та практичних робіт виставляється тематична атестація.

А по результатам тематичних атестацій виставляються семестрові оцінки.

Річна оцінка виставляється на основі двох семестрових оцінок.

 

Вивчення інформатики ми почнемо з теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи». На вивчення даної теми виділено 4 уроки на протязі яких ми з вами розглянемо теоретичні та практичні питання по даній темі.

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень». Контрольна робота по даній темі Вас чекає через 2 уроки.(тобто на тижні 23.09- 27.09)

 

ІІ. Етап орієнтації

Людина – це істота соціальна, яка потребує постійного спілкування і сучасний технічний прогрес дозволяє людині спілкуватись необмежено за допомогою інформаційних технологій та комп’ютеризації. Людина, яка не вміє користуватись персональним комп’ютером (ПК) позбавлена змоги отримувати найновішу інформацію в науці та інших галузях людської діяльності або для її отримання витрачає дуже багато часу. Тому вивчення інформатики є надзвичайно актуальним для молодих людей, які тільки вступають в життя.

Метою сьогоднішнього уроку є ознайомлення з поняттям інформації,повідомлення.

 

ІІІ. Етап проектування

План уроку

 1. Інформація та її властивості
 2. Форми та способи подачі інформації
 3. Гра
 4. Домашнє завдання

IV. Етап навчальної діяльності

Отже, розпочнемо розглядати питання сьогоднішнього уроку.  Світ існує в трьох основних формах – речовина, енергія та інформація.

Інформація – це відомості стосовно осіб, предметів, фактів, подій, явищ і процесів незалежно від форми їх подання

Інформація має такі властивості

урок інформатики 5 клас

 

 1. Цінність – це максимально можлива користь для досягнення мети.
 2. Достовірність – правдивість уявлень про джерело інформації.
 3. Повнота – ступінь подробиць в уявленнях про предмет.
 4. Актуальність – відповідність поточному моменту часу.
 5. Доступність  - здатність споживача сприймати формацію.
 6. Об’єктивність – відображення зовнішнього світу, який існує незалежно від сприймача.

Інформація передається за допомогою повідомлень.

Повідомлення складаються з матеріальних носіїв: знаків(записи на папері, книги), сигналів(світлофор, маяк), фізичних процесів, які змінюються з часом. (записати)

Людина сприймає інформацію(повідомлення) за допомогою своїх органів чуття.

Візуальне сприйняття інформації – це текстова інформація, числова інформація та графічна інформація. Давайте наведемо з Вами приклади…..

Звукове сприйняття інформації – це мова, музична композиція, сигнали. Давайте наведемо з Вами приклади…..

Тактильна інформація  - за допомогою дотику. Давайте наведемо з Вами приклади…..

Нюхова інформація – за допомогою носа. Давайте наведемо з Вами приклади…..

Смакова інформація – за допомогою смаку(язик). Давайте наведемо з Вами приклади…..

Одну і ту ж інформацію можна передавати різними мовами, усно та письмово або у вигляді малюнку. Сприйматися інформація (повідомлення) може також по різному. Наприклад, кивок голови згори вниз у нас означає слово «Так», а у Болгарії слово «Ні». Або слово «коса» також має три значення коса дівчини, коса на річці та коса для скосу трави. Таким чином інформація залежить від того, як трактується повідомлення і за допомогою чого воно передається.

Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум.(записати)

Інформація може перетворюватися в шум і навпаки. Наприклад, якщо ми бачимо кожен день безліч реклами, то ми її сприймаємо, як шум, але якщо нам щось потрібне (меблі, одежа, ПК), то ми починаємо прислуховуватись реклами. В цьому випадку шум перетворюється в інформацію.

Форми подачі інформації бувають: текстова, графічна, звукова, числова, мультимедійна(кіно), керуюча(інструкції, команди). (записати)

Серед способів подачі інформації:  мова(усний обмін інформацією), писемність, преса, книги, радіо, кіно, телебачення, комп’ютер. (записати)

 

Фізкультхвилинка

Хто ж там, хто вже так стомився?

І наліво нахилився.

Треба дружно всім нам встати,

Фізкультпаузу почати.

Руки вгору, руки вниз.

Вгору трошки подивись.

Руки склали, як вітряк,

І покрутимося так.

Вище руки підійміть

І спокійно опустіть.

Будем дружно ми сідати

І до праці приступати.

 

V.    Етап ділової гри                       Гра «Моя планета»

Мета: Визначення учнями вихідної інформації в результаті опрацювання вхідної інформації.

У давнину люди вирішили, що кожній цифрі від 1 до 9 відповідає одна з планет Сонячної системи:

1-      Сонце

2-      Місяць

3-      Марс

4-      Меркурій

5-      Юпітер

6-      Венера

7-      Сатурн

8-      Уран

9-      Нептун

 

Якщо послідовно додавати цифри дати свого народження, то можна визначити «Свою» планету. Наприклад,

 

урок інформатики 5 клас

 

 

А тепер давайте попрацюємо в парах. Кожен з Вас повинен отримати вхідну інформацію(дату народження) в свого партнера по парті, опрацювати інформацію та видати «планету» свого партнера. Отже, на все це у Вас є 5 хвилин. Почали!

 

VI. Контрольно-оцінювальний етап

Загадки про загальні носії інформації

Чорняві пташинки
На кожній сторінці
Мовчать та чекають,
Доки їх вгадають. (Букви )

Головою обертає
Нам показує держави
Ріки, гори, океани. (Глобус )

Що за незнайома мова?
Хто перекладе нам слово? ( Словник )

Смачно пахне наш пиріг,
Хто його зробити зміг?
Допоможе книга-диво,
Все розкаже нам красиво ( Кулінарна книга)

Дуже я потрібна всім –
І дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу. ( Книга)

Ось так дім – одне вікно!
Кожен день в ньому - кіно! (Телевізор)

Розклад добре знаю я
І домашнє завдання.
На сторіночках – оцінки
Кожного шкільного дня! (Щоденник )

Отже, на уроці ми дізналися, що ж таке інформація та повідомлення та яким чином повідомлення передавати та сприймати. Чи сподобався вам урок? Що саме сподобалось, а що ні? Які ви нові для себе знання дістали?

 

VI.       Домашнє завдання

1. Вивчити терміни

2. §

3. пит.

 

 

Завантажити весь текст конспекту  уроку з інформатики 5 клас на тему "Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень"

 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 6

 • Людмила, я уже по этому поводу писал, хочу повторить,что детей учить информатике, можно даже раньше учить, но и с пятого тоже, отлично, ваши уроки хорошо все поясняют. Молодцы издатели.

 • Уроки у вас чудові, особливо презентації. Я тільки не знаю, як ви встигаєте все з презентації подати в уроці. Можливо у вас є конспекти всіх уроків інформатики, поділіться ними. Дякую за вашу роботу.

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку