Пошук iнформацiї на комп’ютерi. 9 клас.

02.11
2013

Конспект уроку з інформатики. 9 клас.

Урок №9

Тема. Пошук iнформацiї на комп’ютерi. Практична робота № 4 «Пошук iнформацiї на комп’ютерi».

Мета: розглянути: основнi правила пошуку iнформацiї на комп’ютерi; формувати вмiння: знаходити на комп’ютерi необхiдну iнформацiю в автоматизованому режимi; виховувати інтерес до вивчення інформатики

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

1. Блiцопитування

1. Якi способи виконання дiй над об’єктами вам вiдомi?

2. Якi дiї визначенi над папками?

3.Що таке ярлик?

4. Як створити ярлик для папки?

5. Якi дiї визначенi над ярликами?

6. Якi дiї визначенi над файлами?

7. Яке призначення контекстного меню об’єкта?

8. Як викликати контекстне меню об’єкта?

9. Як створити папку на диску?

10. Яка головна властивiсть ярлика?

11. Як перейменувати папку чи файл?

12. Як створити малюнок?

13. Як створити текстовий файл?

14. Як зберегти файл на диску в деякiй папцi?

15. Як вiдкрити документ?

16. Як дослiдити властивостi папки чи файла?

17. Яка вiдмiннiсть мiж командами Зберегти як... i Зберегти?

18. Якi дiї визначенi над дисками?

ІІІ. Оголошення теми уроку.  Мотивацiя навчальної дiяльностi.

ІV. Вивчення нового матерiалу

 

1. Пошук папок i файлiв

Для пошуку папки або файла на ПК слiд вiдкрити Головне меню Windows i виконати команду Поиск → Папки и файлы. Пошук проводиться у вiкнi Найти: Всi файли.

Пошук папок i файлiв може проводитися за такими ознаками:

вкладка Ім’я i розміщення:

ü  iм’я файла (або фрагмент iменi);

ü  текст файла;

вкладка Дата:

ü  дата створення, змiни або вiдкриття файла;

вкладка Дополнительные параметры:

ü  тип файла;

ü  розмiр файла.

Шукати можна за якою-небудь однiєю ознакою або за всiма ознаками одночасно. Результатом пошуку може бути декiлька об’єктiв.

Маски iмен файлiв (*, ?, iм’я, тип).

З вiкна пошуку файли можна перемiщати, копiювати, видаляти будь-яким зi способiв, вивчених ранiше.

V. Узагальнення набутих знань

 

1. Практична робота№4

Завдання для практичної роботи

1. Здiйснити пошук усiх файлiв типу — txt на диску С:. Записати назву найбiльшого й найменшого iз знайдених файлiв.

2. Здiйснити пошук виконуваних файлiв. Записати кiлькiсть знайдених файлiв.

3. Здiйснити пошук файлiв, iм’я яких починається на лiтеру «а». Записати кiлькiсть знайдених файлiв.

4. Здiйснити пошук файлiв, якi були створенi в поточному роцi. Записати кiлькiсть знайдених файлiв.

5. Здiйснити пошук файлiв, iм’я яких мiстить лiтеру «а». Записати кiлькiсть знайдених файлiв.

6. Здiйснити пошук файлiв, розмiр яких менше нiж 100 Кб. Записати кiлькiсть знайдених файлiв.

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника

 

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оцінювання роботи учнів.

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку