Практична робота №11. Створення растрового зображення в графічному редакторі Paint.

24.06
2013
Тема: Створення растрового зображення в графічному редакторі Paint
Мета: оволодіти практичними навичками використання основних вказівок малювання графічних примітивів при створенні малюнків, створення растрових зображень із застосуванням графічного редактора Paint.

Хід практичної роботи:

Початковий рівень.

Заповнити третю колонку таблиці:

№ з/п

Твердження

Так
або ні

1

При побудові ліній у додатковому меню вибирається їх товщина

2

Розмір малюнка не може бути більшим ніж розмір вікна

3

Щоб побудувати квадрат, треба тримати натиснутою клавішу Ctrl

4

Розмір малюнка також змінюється за допомогою зміни масштабу

Середній рівень.

1. Підкреслити вірну відповідь: 

  1. Paint – це...

А) текстовий редактор;

Б) графічний файл;

В) табличний редактор;

Г) графічний редактор.

2.     Який інструмент треба використовувати для зафарбування замкнутих об’єктів?

А) палітру кольорів;

Б) заливання;

В) прямокутник;

Г) ластик.

3.  За допомогою якої клавіші можна намалювати пряму лінію, квадрат, коло?

А) Alt;

Б) Ctrl;

В) Shift;

Г) Caps lock.

4. За допомогою якого інструмента можна стерти об’єкт?

А) лінія;

Б) ластик;

В) виділення;

Г) прямокутник

5. За допомогою якого меню можна зберегти малюнок?

А) Файл;

Б) Правка;

В) Малюнок;

Г) Вигляд.

6. Які з наведених нижче програм не є графічними редакторами?

А) Paint;

Б) Corel Draw;

В) Microsoft Word;

Г) Photo Shop

7.  Якого з інструментів у Paint не існує?

А) крива;

Б) прямокутник;

В) лінійка;

Г) еліпс.

8. За допомогою якого меню можна швидко очисти робочу область?

А) Файл;

Б) Малюнок;

В) Правка;

Г) Вигляд.

2. Користуючись різними інструментами створення геометричних фігур, намалюйте об’єкти:

створення растрового зображення

Достатній рівень.

Намалюйте за допомогою інструментів Лінія, Еліпс, Багатокутник, Заливка та Ластик такі малюнки:

створення растрового зображення

Високий рівень.

Застосовуючи операції нахилу і розтягу, намалюйте такі фігури:

створення растрового зображення

Висновок:  
   

 

Інший варіант  Практичгої  роботи №11. Створення растрового зображення в графічному редакторі Paint

Далі буде Практична робота №12 Створення векторних графічних зображень засобами MicrosoftWord

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку