Практична робота №12. Створення векторних зображень

27.03
2013

Практична робота №12  

Тема: Створення векторних зображень

Мета: навчитися створювати векторні зображення.


Хід роботи

1. У новому документі створіть заготовку зображення корпуса автомо­біля, що складається з двох трапецій, які можна намалювати відповідним інструментом меню Автофігури.

а) Намалюйте верхню частину корпуса автомобіля, скориставшись інструментом  (Трапеція) з підменю АвтофігуриОсновні фігури. Трапеція буде розташована коротшою основою вниз, а отже, її потрібно дзеркально відобразити по вертикалі командою Повернути/ВідобразитиВідобразити зверху вниз меню кнопки Малювання.

б) Розтягніть трапецію, захопивши круглі білі маркери.

в) Захопивши маркер (жовтий ромбик), змініть кут нахилу бічних сторін трапеції.

г) Так само намалюйте трапецію, що зображуватиме нижню частину автомобіля, дзеркально відобразіть її по вертикалі, розтяг­ніть і також змініть кут нахилу бічних сторін.

д)    Сумістіть трапеції . Щоб точно припасувати фігури, переміщуйте їх за допомогою навігаційних клавіш ®,¬,­,¯, утримуючи  клавішу Сtrl.
   2. Намалюйте вікна автомобіля ще однією трапецією, перетнутою посередині прямокутником. Її найзручніше створити як копію попередніх та змінити масштаб.

а)   Утримуючи   клавішу   Сtrl ,   перемістіть      мишею трапецію верхньої частини корпуса так, щоб отримати її копію.

б)Змініть масштаб відображення нового об'єкта. З контекстного меню другої трапеції виберіть команду Формат автофігури, в одно­йменному вікні на вкладці Розмір установіть прапорець зберегти пропорції та в полі за висотою введіть значення 85.

в) Меншу трапецію слід розмістити всередині більшої так, щоб їх більші основи й центральні вертикальні лінії збігалися. Для більшої точності утримуючи клавішу Shift, виділіть
обидві трапеції та виберіть команду Малювання ► Вирівняти/розпо­ділити ► Вирівняти по центру , а потім Малювання ► Вирівняти/розподілити ► Вирівняти за нижнім краєм .

г) Намалюйте прямокутник, який зображуватиме частину корпуса між вікнами.

д) Додайте до автомобіля колеса. Спочатку намалюйте колесо  за допомогою інструмента  (Овал), утримуючи клавішу Shift , а потім скопіюйте його. Вирівняйте колеса за нижньою межею.

 3.   Зафарбуйте автомобіль. Усі частини корпуса заповніть однаковим ко­льором, а заливку вікон і коліс зробіть градієнтною.

а)Утримуючи клавішу Shift , виділіть трапеції нижньої та верхньої частини корпуса, а також прямокутник, який розділятиме вікна.

б)    Установіть для виділених фігур однаковий колір заливки і кон­турів, скориставшись кнопками (Колір заливки) та  (Колір ліній) панелі інструментів Ма­лювання.

в)Виділіть трапецію вікон і зробіть невидимим її контур, вибравши пункт Немає ліній у меню кольору ліній.

г)3 меню кольору заливки виберіть команду Способи заливки, а у вік­ні Способи заливки — вкладку Градієнтна. Установіть перемикач кольори в положення Два кольори й у списках Колір1 і Колір2 виберіть білий та синій кольори. Перемикач тип штриховки встановіть у положення діагональна 1 і виберіть штриховку — темні­шу ліворуч угорі та світлішу праворуч унизу.

д)    Виділіть колеса та створіть для них градієнтну заливку з типом штриховки «від центра

 4. Закругліть кути капота й багажника. Ефекту   закруглення можна досягти накладанням на кути дуг кольору фону, що мають достатньо велику товщину.

а)Намалюйте дугу, що затулятиме кут капота, скориставшись інструментом (Дуга) з меню Автофігури ► Основні фігури.

б)За допомогою відповідних елементів вкладки Кольори та лінії вікна Формат автофігури задайте для дуги білий колір та товщину 4 пт.

в)Скопіюйте дугу, дзеркально відобразіть її по горизонталі. Отри­ману дугу накладіть на кут багажника.

5.  Завершіть створення схеми, поданої на початку.

а) Інструментом (Вибір об'єкта) з панелі інструментів Малюван­ня намалюйте рамку навколо зображення автомобіля — буде ви­ділено всі його елементи.

б) Згрупуйте всі частини автомобіля, виконавши команду Групувати меню кнопки Малювання.

в) Скопіюйте зображення автомобіля та збільшіть розмір копії. Для цього встановіть прапорець зберегти пропорції на вкладці Розмір вікна Формат об'єкта та у полі за висотою введіть значення 120.

г) Створіть третю копію зображення автомобіля. її розмір має ста­новити 120 % від другої копії.

д) За допомогою інструмента Напис додайте текстові написи, вибе­ріть для них шрифт і задайте його розмір. Кожну пару написів (рік і обсяг виробництва) разом із відповідним малюнком авто­мобіля слід вирівняти по центру та розподілити по вертикалі.

6. Збережіть документ і закрийте вікно текстового процесора.

Контрольні запитання та завдання

  1. Опишіть способи виділення кількох об'єктів.
  2. Для чого застосовують групування й розгрупування об'єктів?
    1. Що відбувається в результаті обертання групи об'єктів та кількох виділених, але не згрупованих об'єктів?
  3. Які способи вирівнювання кількох об'єктів ви знаєте?
    1. Для чого застосовують розподілення об'єктів по горизонталі та вер­тикалі?
    2. Як визначити, який із двох накладених один на одного об'єктів зату­лятиме інший

 векторне зображення

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 3

  • Я училась в школе, «когда компьютеры были большими», а уроков информатики вообще не было. Хотелось бы побольше практики и для взрослых тоже…

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку