Урок 23. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

21.02
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 23. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

Цілі:

 • навчальна: продовжити формувати вміння редагувати та форматувати текстові документи, здійснювати нумерацію сторінок; удосконалювати вміння працювати з текстовим документом;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення учнів; формувати в учнів алгоритмічне мислення, уміння самостійно здобувати знання;
 • виховна: виховувати творче ставлення до справи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Відтворення і коригування опорних знань

Запитання — відповідь

Іноді перевірку домашнього завдання можна проводити так: учневі, якого викликали до дошки, товариші ставлять запитання до вивченого параграфу (не заглядаючи в підручник). Оцінюють точність і правильність відповідей і самих запитань.

 • Що означає «форматування тексту»?
 • Опишіть відомі вам способи вибору вигляду (гарнітури) шрифту.
 • Які способи накреслення тексту підтримує Microsoft Word?
 • Опишіть відомі вам способи встановлення кольору тексту.
 • Як встановити міжлітерний інтервал?
 • Які параметри абзацу дозволяє встановлювати Microsoft Word?
 • Чи можна в середовищі Microsoft Word установити відступи абзацу?
 • Наведіть перелік основних параметрів, які використовують­ся в Microsoft Word для форматування абзаців.
 • Опишіть основні способи вирівнювання тексту абзацу, наве­діть їх основні відмінності.

Опишіть основні правила встановлення відступів абзаців та відступу першого рядка.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «відстрочена відгадка»

— Як правильно організувати роботу з тестовим документом, щоб зекономити час?

— Як зробити так, щоб ваш документ мав естетичний вигляд на екрані та на папері?

— Яким чином можна пронумерувати сторінки в документі?

Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VI. Усвідомлення змісту й послідовності способів виконання дій

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Створення документа

Створити текстовий документ, як і комп’ютерну презента­цію, можна у кілька способів: на основі шаблону, з порожнього до­кумента та шляхом редагування готового документа (показ способів).

Перш ніж створити новий документ, його бажано спланувати (на папері).

План

 1. Визначити мету документа.
 2. Визначити тип документа (лист, звіт, візитка, реферат).
 3. Визначити аудиторію (вік читачів, мова, розмір літер, ілюст­рації).
 4. Розробити структуру документа.
 5. Підібрати тексти для документа.
 6. Підібрати зображення, схеми, діаграми тощо.

У роботі над документом можна виділити  декілька основних етапів:

 • Створення
 • Введення
 • Редагування
 • Форматування
 • Збереження
 • Макетування
 • Друкування

Деякі з цих основних етапів роботи над текстовим докумен­том ми вивчали на попередніх уроках. Сьогодні ми навчимося форматувати сторінки документа.

Форматування сторінки

Під час створення документа текст автоматично розбивається на сторінки. Сторінка має такі властивості: розміри сторінки, розмі­ри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші.

Розмір сторінки — це висота і ширина аркуша, на якому плану­ється друкувати документ. Наприклад, стандартний аркуш паперу (формату А4) має розміри 21 х 29,7 см, а аркуш паперу формату А5 має розміри 14,8 х 21 см.

Поля — це області сторінки вздовж країв аркуша, на яких не друкується текст. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля. Розмір полів задається в сантиметрах.

Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення сторінки. Розріз­няють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієн­тації.

Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці вкладку Розмітка сторінки. На цій вкладці розміщено набір основних інструментів.

редагування форматування текстового документу

Повний набір інструментів викликається так: вкладка Розмітка сторінки ^ група інструментів Параметри сторінки ^ Відображення діалогового вікна Параметри сторінки.

Це саме вікно можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь- якому місці вертикальної або горизонтальної лінійки.

редагування форматування текстового документу

Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикаль­ній і горизонтальній лінійках. На лінійках полям відповідають ді­лянки сіро-блакитного кольору. Щоб змінити їх розміри, необхід­но перетягти межу поля вздовж лінійки в потрібне місце.

Нумерація сторінок

Нумерація сторінок у документі встановлюється автоматично. Алгоритм нумерації сторінок

Вибрати вкладку Вставлення ^ групу Колонтитули ^ кнопку Номер сторінки.

Вибрати у списку спосіб розміщення номерів на сторінці та різ­новид оформлення.

Натиснути кнопку Закрити вікно колонтитулів на Стрічці. Зазвичай нумерація сторінок починається з номера 1. За потре­би можна налаштувати інший формат номера, вказавши вид нуме­рації, початковий номер та інше в діалоговому вікні Формат номера сторінки, яке відкривається, вибором однойменної команди у спис­ку кнопки Номер сторінки.

У цьому діалоговому вікні початковий номер сторінки потрібно або ввести у поле, або встановити лічильником.

Колонтитул — це напис, заголовок, заголовкові дані (назва тво­ру, номер сторінки тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.

VIІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

(За наявності підручника завдання для  практичної роботи можна взяти звідти)

Завдання

 1. Відкрийте текстовий документ реферат.dосх з папки, вказаної вчителем.
 2. Визначте кількість сторінок у документі.
 3. З’ясуйте та запишіть у зошит розміри полів, розміри та орієнта­цію сторінки (використовуючи вкладку Розмітка сторінки ^ гру­па Параметри сторінки ^ діалогове вікно Параметри сторінки).
 4. Установіть розміри полів: ліве — 2,5 см, верхнє, нижнє і пра­ве — по 1,5 см.
 5. Установіть розмір сторінки А4, орієнтація — книжна.
 6. Установіть нумерацію сторінок документа з такими властивос­тями: розташування — внизу сторінки, вирівнювання — по центру (використовуючи вкладку Вставка ^ група Колонтиту­ли ^ Номер сторінки ^ вибрати значення).
 7. Закрийте вікно колонтитулів.
 8. Збережіть документ під назвою Реферат_Прізвище у власній пап­ці.
 9. Коректно завершіть роботу з програмою MS Word.

VIII. Узагальнення і систематизація знань

 • Які ви знаєте властивості сторінки?
 • Як змінити поля сторінки?
 • Які є види орієнтації сторінки?
 • Як змінити орієнтацію сторінки?
 • Як пронумерувати сторінки в документі?
 • Пригадайте алгоритм створення текстового документа.
 • Що належить до поняття введення тексту?

IX. Домашнє завдання

Підручник ст. 163-165

X. Підсумки уроку

Рефлексія

Що нового сьогодні дізналися?

Чого навчилися?

Що сподобалось на уроці, а що ні?

Чи виникали труднощі?

XI. Оцінювання роботи учнів

 

 Завантажити конспект уроку  Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа в форматі Word  

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку