РОБОЧИЙ СТІЛ. МЕНЮ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ. ВИДИ МЕНЮ. Інформатика 5 клас.

03.11
2013

Інформатика 5 клас. Конспект уроку за новою програмою 2013 р.

УРОК № 10

ТЕМА. РОБОЧИЙ СТІЛ. МЕНЮ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ. ВИДИ МЕНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОГРАМУ. ЗАПУСК ТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМ

Цілі:

навчальна: сформувати поняття про робочий стіл, об'єкти операційної системи;

розвивальна: сприяти розвитку пам'яті, уваги, логічного мислення;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, інструктивні картки, картки із завданнями.

 

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування

1. Що таке об’єкт? Наведіть приклади.

2. Що таке множина об’єктів?

3. Що таке підмножина об’єктів?

4. Що таке властивість об’єкта? Наведіть приклади.

5. Як класифікують об’єкти?

6. Що таке модель об’єкта?

7. Чи можна змінити властивості об’єкта? Наведіть приклади.

III.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель. Ви вже знаєте, з яких компонентів складається комп’ютер, для чого призначені основні його пристрої. На сьогодніш­ньому уроці ми розпочинаємо вивчати тему, яка дасть вам змогу ді­знатися, що саме можна робити за допомогою комп’ютерних програм. Удома ви мали з’ясувати, які існують операційні системи, назвати їх і навести приклади, в яких пристроях вони використовуються.

Вправа «Мозковий штурм»

Зараз, по черзі, один учень називає операційну систему, наступ­ний — пристрій, де вона використовується, тощо. (Учитель у такий спосіб визначає ступінь обізнаності учнів з теми, що вивчається).

На цьому уроці ми будемо вивчати, що таке операційна система, та ознайомимося з деякими її властивостями.

IV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Учитель. Як ми вже вивчали раніше, інформаційна система складається з апаратної та програмної частини. Програми дозволя­ють працювати нам з комп’ютером, спілкуватися з ним, навчатись та розважатись. Програми, встановлені на комп’ютері, називають програмним забезпеченням (ПЗ). Узагальнено можна сказати, що ПЗ ділиться на такі групи:

 •  Системне програмне забезпечення
 • Прикладне  програмне забезпечення
 • Службове  програмне забезпечення

Системне програмне забезпечення є найважливішим, оскільки без нього комп’ютер не може існувати.

На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати системне ПЗ.

►► Системне ПЗ — це операційні системи.

►► Операційна система (ОС) — це сукупність програм, яка забез­печує взаємодію всіх пристроїв комп’ютера і зв’язок користува­ча з комп’ютером загалом.

Операційна система складає основу програмного забезпечення комп’ютера. Вона поєднує системні та службові програми, що дають змогу легко і зручно працювати на комп’ютері, а також виконувати решту програм та керувати компонентами комп’ютера (його апарат­ними засобами).

Ми вивчатимемо, як працювати з комп’ютером, на прикладі опе­раційної системи Windows XP. ГОЛОВНОЮ особливістю ОС Windows XP  є графічний інтерфейс.

►► Інтерфейс — це сукупність засобів і правил, що забезпечують

взаємодію пристроїв та (або) програм.

Наприклад, кермо, педалі газу і гальма, ручка КПП — інтер­фейс автомобіля або ж інтерфейс системи «водій—автомобіль»; клавіатура і миша — елементи інтерфейсу в системі «користувач— комп’ютер» (у свою чергу, і клавіатура, і миша мають власні інтер­фейси сполучення з комп’ютером).

Графічний інтерфейс здійснює взаємозв’язок між комп’ютером і його користувачем за допомогою графічних елементів (вікон, зна­чків, ярликів, меню, кнопок, списків тощо).

Розглянемо об’єкти операційної системи та їх властивості.

Робочий стіл

►► Робочий стіл — головне вікно, яке займає весь екран.

На робочому столі можуть знаходитись папки, файли та їхні ярлики. Якщо запустити програми чи відкрити папки, робочий стіл закривається іншими вікнами.

Основні елементи Робочого стола:

♦  значки (піктограми) програм і документів;

♦  ярлики;

♦  панель задач;

♦  панель швидкого запуску;

♦  кнопка Пуск — доступ до головного меню ОС;

♦  індикатори;

♦  Кошик — спеціальне місце для видаленої інформації.

Розглянемо окремо елемент Робочого стола — Кошик.

Кошик знаходиться на Робочому столі. Після видалення будь-

якого об’єкта з жорсткого диска Windows переміщує його до Ко­шика. Об’єкти знаходяться в Кошику до моменту їх остаточного ви­далення.

Оскільки об’єкти в Кошику можуть бути відновлені у своє по­чаткове розташування, вони займають місце на диску. Коли Кошик заповнюється, Windows автоматично звільняє в ньому місце для зберігання нещодавно видалених файлів і папок.

Щоб очистити Кошик, треба виконати такі дії:

♦  на Робочому столі двічі клацнути значок Кошик;

♦  на Панелі задач для Кошика вибрати посилання Очистити

кошик;

♦  натиснути кнопку ОК. Усі об’єкти, що зберігалися в Кошику,

будуть назавжди видалені з комп’ютера.

Щоб відновити видалені об’єкти, потрібно:

♦  двічі клацнути значок Кошик, щоб відкрити папку;

♦  напанелізадач дляіСоишка вибрати посиланняВідновити об’єкт.

Вибраний об’єкт знову з’явиться там, де він був до видалення.

Панель задач

Під Робочим столом знаходиться Панель задач. Панель задач слугує для відображення деякої системної інформації, для полег­шення виконання операцій, для спрощення переходу між відкри­тими вікнами.

Меню

►► Меню — це перелік команд, що з’являється на екрані і дає

змогу вибрати потрібний варіант дій.

Існують різні види меню: головне меню, контекстне меню, а та­кож меню з набором дій чи команд у програмах.

Головне меню відкривається кнопкою Пуск і дозволяє:

♦  запустити певну програму;

♦  виконати налагодження комп’ютера;

♦  виконати пошук інформації;

♦  коректно завершити роботу.

Головне меню

Пункти головного меню ОС: Усі програми, Знайти, Виконати, Довідка, Панель керування, Вимикання тощо. Режими вимикання'. вимкнути, сплячий режим, режим очікування, перезавантаження.

Наприклад, у пункті головного меню Усі програми містяться на­зви програм, встановлених на комп’ютері. Кожен пункт цього меню подається ярликом програми або папкою. Пункт Усі програми в ОС Windows XP  завжди містить групу програм Стандартні.

Контекстне меню

Контекстне меню надає набір операцій, які можна виконати над певним об’єктом у певний момент часу. Приклад контекстного меню можна побачити, коли на об’єкті клацнути правою кнопкою миші.

Робота з об'єктами

Основними об’єктами операційної системи Windows XP є вікна, пап­ки, файли, ярлики. Кожному із цих об’єктів, крім вікон, відповідає значок (піктограма) з підписом.

Кожний об’єкт Windows XP  має властивості. їх значення можна змі­нювати, виконуючи певні операції над цим об’єктом. До основних операцій над об’єктами належать створення, виділення, переймену­вання, видалення, відкриття, переміщення, копіювання, перегляд і редагування.

Дії над об'єктами системи

Дія

Один зі способів виконання

Відкрити Двічі клацнути значок об’єкта лівою кнопкою миші або вибрати з контекстного меню об’єкта команду Відкрити

Виділити (вибрати)

Клацнути значок об’єкта лівою кнопкою миші

 

Дія

Один зі способів виконання

Зняти виділення Клацнути лівою кнопкою миші вільне місце у вікні зі значком об’єкта
Скопіювати Перетягти значок об’єкта, утримуючи ліву кнопку миші
Перемістити Перетягти значок об’єкта, утримуючи ліву кноп­ку миші та клавішу Shift
Перейменувати Вибрати з контекстного меню об’єкта команду Перейменувати
Видалити Виділити об’єкт і натиснути клавішу Delete

 

Знайти команди для роботи з об’єктом можна в головному меню програми або папки, в контекстному меню, на панелі інструментів, в області задач (демонстрування).

Ще одним способом виконання операцій над об’єктом є викорис­тання сполучення клавіш. Перелік команд, які можна виконати за допомогою сполучень клавіш, наведений у таблиці. Слід враховува­ти, що літери С, X, V, Z, А в сполученнях — це літери англійського алфавіту, які позначають відповідну клавішу. Але клавіші викорис­товують незалежно від встановленої мови введення тексту.

Сполучення клавіш для операцій над об'єктами ОС

Назва команди

Комбінація клавіш

Копіювати Ctrl + С або Ctrl + Insert
Вставити Ctrl + V або Shift + Insert
Вирізати Ctrl + X або Shift + Delete
Скасувати дію Ctrl + Z
Видалити Delete або Backspace

Зручним способом виконання копіювання і переміщення об’єкта є його перетягування з вікна однієї папки до вікна іншої, викорис­товуючи ліву кнопку миші. При цьому якщо обидві папки знахо­дяться на різних дисках, то відбувається операція копіювання (біля вказівника з’являється спеціальна позначка), а якщо на одному диску — переміщення (біля вказівника немає позначки).

Виділення групи об'єктів

Операції копіювання, переміщення, перегляду значень власти­востей і встановлення значень атрибутів, видалення і відновлення можна виконувати не тільки над окремим об’єктом, а й над групою об’єктів. Для цього групу об’єктів треба попередньо виділити, ви­користовуючи мишу і клавіатуру.

Виділення групи об’єктів з використанням миші виконується аналогічно до виділення прямокутної області екрана, в яку мають потрапити потрібні об’єкти.

Запуск та завершення програм

Запустити програму можна за допомогою значка програми, панелі швидкого запуску, папки Мій комп’ютер, назви програми в головному меню, пункту Виконати тощо.

Наприклад, щоб запустити програму Блокнот, треба натисну­ти кнопку Пуск, навести вказівник миші на пункт Усі програми, в підменю навести вказівник миші на пункт Стандартні, навести вказівник на пункт Блокнот та клацнути лівою клавішею миші. Коротко список дій записуємо так: вибрати Пуск —*■ Усі програми —> —*• Стандартні —► Блокнот.

Закрити програму можна, якщо закрити її вікно, клацнувши Ш, або виконати команду Файл —> Вихід (АИ + Р4).

Приклади запуску та завершення програм учитель наводить за власним вибором.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

V. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

 

Робота за підручником

Автор підручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

8

2.5

Номер завдання Вправа 2.Працюємо в парах 3

1-4

 

Фронтальне опитування

1. Яке призначення операційної системи?

2. Які ви знаєте види операційних систем? (Укажіть назви).

3. Що таке Робочий стіл?

4. Які є основні елементи Робочого стола?
5. Що таке меню?

6. Які є види меню?

7. Що таке контекстне меню?

8. Яке призначення кнопки Пуск?

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК Інструктаж з техніки безпеки.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

1. Увімкніть комп’ютер.

 1. Після завантаження ОС Windows огляньте Робочий стіл і визна­чте, які елементи знаходяться на ньому.
 2. Знайдіть Панель завдань, кнопку Пуск, Мовну панель.
 3. Визначте мову комп’ютера, поточний час і дату
 4. Відкрийте меню Пуск
 5. Виберіть пункт меню Усі програми і перегляньте список програм, встановлених на комп’ютері.
 6. Запустіть програму Калькулятор (Пуск —> Усі програми —> Стан­дартні —> Калькулятор).
 7. З’ясуйте, які зміни відбулися на Панелі завдань
 8. Закрийте всі програми.
 9. Коректно вимкніть комп’ютер.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
Гра «Шерлок Холмс»

Учням пропонується швидко прочитати текст параграфа (чи за­пропонований учителем) і скласти до нього якнайбільше запитань, не користуючись самим текстом. Запитання мають охопити весь матеріал і врахувати найменші дрібниці. Визначається найдовший список запитань. Учні дають відповіді на них. Учитель відзначає найбільш активних гравців.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія
Наприклад, учням пропонуються підсумкові формули: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись...».

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідни параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вем- бер В. П., Кузьмінська 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

8

2.5

Номер завдання

Завдання «Головоломки»

5,7

 

3. Додаткове завдання

Які значки розташовані на Робочому столі вашого домашнього комп’ютера. Для чого вони слугують?

 

Завантажити   конспект уроку   РОБОЧИЙ СТІЛ. МЕНЮ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ. 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку