Робота з кількома документами

23.03
2014

Конспект уроку з інформатики по темі "Робота з кількома документами" для 9 класу

Урок №27

Тема. Робота з кількома документами. Комбінований залік

Мета: сформувати вміння: роботи з декількома документами; комбіновано використовувати засоби програми Mісrоsоft Оffісе Wоrd 2003; встановити: рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів; розвивати: здібності самонавчання, самореалізації; творчі здібності; виховувати інтерес до оволодіння знаннями

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення навчального матеріалу

 

1. Робота з кількома документами

Текстовий процесор Wоrd дозволяє користувачеві відкрити для роботи одночасно кілька документів. Кожен із цих документів буде відкрито в окремому вікні. Щоб зробити вікно одного з відкритих документів поточним, потрібно відкрити меню Окно і вибрати в списку ім’я необхідного файла або вибрати кнопку відповідного вікна на Панели задач.

Під час опрацювання документа інколи виникає потреба бачити одночасно два різні його фрагменти та переглядати їх незалежно. Для цього зручно розділити вікно документа на дві частини, виконавши послідовність дій Окно → Разделить. На екрані з’явиться смуга розділення вікна, яку слід перетягнути у потрібне місце. Цю ж операцію можна виконати і перетягуванням смуги розділення за допомогою відповідної позначки, яка знаходиться вгорі вертикальної смуги прокрутки. Для повернення до роботи в одному вікні потрібно виконати команду Снять разделение у меню Окно або двічі клацнути на смузі розділення вікна.

Коли робота ведеться з двома різними версіями одного і того ж документа, зручно відобразити їх на екрані поруч. Для виконання цієї операції потрібно виконати послідовність дій Окно → Сравнить рядом... і вибрати у списку відкритих документів потрібний. Після цього екран буде розділено навпіл і в кожній із цих частин буде відображено вікно одного з указаних документів. Прокручування документів у двох вікнах буде відбуватися синхронно. Щоб відмінити синхронну прокрутку, потрібно відключити відповідну кнопку на панелі інструментів Сравнить рядом, яка з’явиться на екрані під час виконання цієї операції. Щоб відмінити такий режим відображення документів, слід виконати послідовність дій Окно → Закрыть открытые рядом документы або вибрати відповідну кнопку на Панелі інструментів.

 

ІV. Комбінований залік

1. Практичне завдання

Початковий, середній рівні

Створити документ за зразком:

ДОРУЧЕННЯ

м. Київ ________________

(дата літерами)

 

Видане _________________________________________________________

                                                  (зазначити прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

_____________________________________ у тому, що йому доручається здійснити угоду з

________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

(зазначити назву і предмет угоди)

для чого доручено вести від імені ______________________________________

_______________________________________________________________

справи в усіх державних, кооперативних і суспільних організаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на ________________________________________

(зазначити термін до трьох років)

Доручення зареєстроване за № ______

 

Начальник

 

Печатка

 

Головний бухгалтер

 

 

Достатній, високий рівні

Створити документ за зразком:

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

_______________________________________

________________________________________

«___» ________ 20__ р.

_______________________________________________________________

(назва організації)

названий у подальшому Банк, в особі голови Правління _______________________,

що діє на підставі Статуту Банку, і ________________________________________

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, кооперативу)

названий у подальшому Підприємство, в особі директора ______________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

уклали договір про наведене нижче.

 

1. Предмет договору.

1.1. Банк надає Підприємству _____________________для _____________________

(вид кредиту)                                                                                          (захід)

_______________________________на суму __________ на термін до __________

на умовах, визначених цим договором.

 

2. Умови кредитування.

2.1. Підприємство зобов’язується закінчити захід __________________________

і повернути наданий Банком кредит згідно з терміновими зобов’язаннями:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. Повернення кредиту здійснюється Підприємством з розрахункового рахунку

№ ___________________________ у ___________________________________

(назва установи банку)

платіжним дорученням на кореспондентський рахунок Банку № _________________.

2.3. За користування кредитом Підприємство сплачує Банкові відсотки різні з виплатою (порядок сплати відсотків, термін, сума).

2.4. У разі порушення терміну повернення позики й нарахованих за неї відсотків Підприємство сплачує Банкові _________________________________________на суму неповерненої заборгованості.

2.5. Кредит надається Підприємству під забезпечення ______________________

(вид забезпечення)

2.6. У випадку порушення Підприємством умов цього договору стягнення Банком наданої позики і нарахованих відсотків за користування нею згідно із заставним правом Банку скеровується на ______

 

3. Відповідальність сторін.

3.1. У випадку виникнення необхідності Підприємство зобов’язується на вимогу Банку надати _________________________________________________________________

(назва документа)

3.2. Банк і Підприємство зобов’язуються виконувати вимоги цього договору.

 

4. Термін і умови дії договору.

4.1. Дія цього договору припиняється після повного повернення кредиту і сплати відсотків Банкові.

4.2. Інші умови договору:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4.3. Юридичні адреси сторін:

Банк: __________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Підприємство: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4.4. Цей договір складено у 4-х примірниках, 1-й і 4-й з яких зберігаються у Банку, 2-й — на Підприємстві, 3-й—подається до установи банку за місцем відкриття розрахункового рахунку Підприємства.

«Банк» ___________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Печатка

 

 

«Підприємство» ________________________________________

___________________________________________________

 

Печатка

 

2. Комп’ютерне тестування

 

V. Домашнє завдання

Повторити тему «Інформація та інформаційні процеси».

VІ. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку