«Робота з клавіатурним тренажером»

17.10
2013

Конспект уроку з інформатики для 5 класу (за новою програмою)

Тема: Ознайомлення з клавіатурою. Практична робота № 1 «Робота з клавіатурним тренажером"

УРОК № 8

ТЕМА. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КЛАВІАТУРОЮ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «РОБОТА З КЛАВІАТУРНИМ ТРЕНАЖЕРОМ»

Цілі:

навчальна: ознайомити учнів з принципами роботи з клавіатурою;

форму­вати навички роботи з клавіатурою;

розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й запам'ятовувати інформацію;

виховна: виховувати в учнів активність, наполегливість у досягненні мети.

Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: комп'ютери, інструктивні картки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що учням заборонено робити в комп’ютерному кабінеті?

2. Що слід робити у разі виявлення несправностей?

3. Опишіть порядок ввімкнення комп’ютера.

4, Опишіть порядок вимкнення комп’ютера.

5. Що слід робити, щоб не втомлювались очі?

6. На якій відстані від очей має знаходитися екран?

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ви вже навчилися вмикати та вимикати комп’ютер. Але як же дати йому відповідні команди, щоб він вас зрозумів  як друкуються слова? Сьогодні ви повинні ознайомитись з кла­віатурою.

IV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з відповідним демонструванням (стенд, презентація тощо) Ознайомлення з клавіатурою комп'ютера

►► Клавіатура — це основний пристрій для введення інформації в комп’ютер. З клавіатури можна також керувати комп’ютером. Вивчивши лише кілька простих клавіатурних команд, можна працювати ефективніше. Клавіші на клавіатурі можуть бути поділені на кілька груп за функціями:

♦ Алфавітно-цифрова (тобто букви та цифри). Це клавіші букв, цифр, знаків пунктуації та символів. На кожній клавіші роз­міщено по дві букви: латинська та кирилична. Над алфавітними клавішами розміщені клавіші з цифрами, розділовими знаками (знаком оклику, двокрапкою тощо), матема­тичними символами (плюс, мінус, дорівнює).

Деякі клавіші мають декілька позначень, тому що забезпечують друкування різних символів залежно від режиму клавіатури. До числа режимів, що змінюють значення алфавітно-цифрових клавіш, належать такі режими:

1) написання маленьких літер;

2) написання великих літер;

3) уведення літер англійського алфавіту;

4) уведення літер кирилиці.

Перехід, наприклад, з режиму введення українських літер на режим введення англійських може здійснюватися по-різному. Перехід у режим введення великих літер здійснюється на­тисканням клавіші CapsLock. При цьому засвічується індикатор CapsLock у правому верхньому куті клавіатури. Повторне натис­кання клавіші CapsLock переводить клавіатуру в режим введення малих літер (індикатор CapsLock при цьому гасне).

♦  Службові клавіші. Ці клавіші використовують окремо або в по­єднанні з іншими клавішами для виконання певних дій. Найчас­тіше використовують службові клавіші Ctrl, Alt, Windows та Esc.

♦  Функціональні клавіші. Функціональні клавіші використову­ють для виконання спеціальних завдань. Вони позначені Fl, F2, F3 тощо до F12. Залежно від програми, призначення цих кла­віш може змінюватися.

♦  Клавіші навігації. Ці клавіші використовують для переміщення по документах, веб-сторінках, а також для редагування тексту. До них належать клавіші зі стрілками      "f, |, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, Insert.

♦  Цифрова клавіатура. На цифровій клавіатурі зручно швидко вводити цифри. Клавіші згруповані у блок, як на звичайному калькуляторі.

робота з клавіатурним тренажером

О Службові клавіші О Клавіші навігації
о Функціональні клавіші о Цифрова клавіатура
о Алфавітно-цифрова клавіатура о Індикатори

Введення тексту Коли потрібно щось ввести у програму, в повідомлення електро­нної пошти або в текстове поле, на екрані відображається вертикаль­на риска, що мерехтить (|). Це курсор, він показує, де починатиметь­ся введення тексту. Можна перемістити курсор, клацнувши мишею бажане розташування або скориставшись клавішами навігації.

На додачу до букв, цифр, знаків пунктуації та символів, до літер­них клавіш також належать Shift, CapsLock, Tab, Enter, Backspace і пропуск.

Назва клавіші Використання клавіші
Shift Якщо натиснути Shift у поєднанні з літерою, можна ввести велику літеру. Якщо натиснути Shift у поєднанні з іншою клавішею, можна ввести символ, зображений на верхній частині клавіші
CapsLock Якщо натиснути один раз CapsLock, усі літери будуть вводитись великими. Якщо натиснути CapsLock знову, цю функцію буде вимкнено. На клавіатурі може бути світловий індикатор увімкнення клавіші CapsLock
Назва клавіші Використання клавіші
Tab Якщо натиснути клавішу Tab, курсор переміститься на кілька пропусків уперед. Також за допомогою клавіші Tab можна перейти до наступної комірки в таблиці
Enter Якщо натиснути Enter, курсор переміститься до почат­ку наступного рядка. У діалоговому вікні натискання Enter дозволяє вибрати виділену кнопку
Пропуск Якщо натиснути клавішу пропуск, курсор перемістить­ся на один пропуск уперед
Backspace Натиснувши клавішу Backspace, можна видалити символ перед курсором або виділений текст

  Поради для безпечного використання клавіатури

Правильне використання клавіатури може запобігти болю або ушкодженням зап’ястків і рук, особливо за тривалої роботи на комп’ютері. Ось кілька порад, які допоможуть запобігти проблем.

♦  Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають розслаблено опускатися по боках.

♦  Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Якщо на клавіа­турі є окрема група цифрових клавіш, можна вважати централь­ною точкою клавішу пропуск.

♦  Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опуска­тись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було діставати рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.

♦  Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню під час введен­ня тексту. Якщо на клавіатурі є ділянка для відпочинку зап’ястків, використовуйте її тільки під час перерв у введенні тексту.

♦  Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.

♦  Коли ви не вводите текст, розслабте руки.

♦  Робіть короткі перерви у роботі за комп’ютером. Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 1)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК Практична робота Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання «Робота з клавіатурним тренажером»
Автор підручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф 11
Номер завдання Вправа 2, 3

 

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Додаткове завдання

Учитель роздає учням картки із завданнями.

1. Запишіть, на які групи поділяють клавіші стандартної клавіа­тури. (.Алфавітно-цифрова клавіатура, функціональні клавіші, клавіші керування курсором або клавіші навігації, цифрова кла­віатура, службові клавіші)

2. Поряд із назвами спеціальних клавіш (комбінацій клавіш) вка­жіть їхнє призначення:

Enter — ... (запуск програм на виконання, підтвердження ви­конання команди);

Esc — ... (закриття програми, скасування виконання поточної операції);

Shift — ... (режим великих літер за її утримання)',

CapsLock — ... (режим великих літер після натискання);

Tab — ... (перехід до іншого елемента керування);

Backspace — ... (видалення символа, розташованого ліворуч від курсора)',

Delete — ... (видалення символа праворуч, видалення виділених об’єктів)',

Insert — ... (перемикання режимів вставки-заміни символів)',

Ctrl, Alt — ... (клавіші для виконання команд у комбінаціях з ін­шими клавішами)',

NumLock — ... (увімкнення цифрової клавіатури);

Ctrl + Shift (або Alt + Shift) — ... (змінення мови введення сим­волів).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

Під час уроку я дізнався..., зрозумів..., навчився...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Автор підручника Морзе Н. В., Варна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.
Параграф 11
Номер завдання Завдання «Головоломки»

3. Додаткове завдання Підготувати повідомлення з теми: «Сліпий десятипальцевий метод набирання на клавіатурі».

 

Завантажити  конспект уроку робота з клавіатурним тренажером 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку