Робота з вікнами. Інформатика 5 клас.

18.11
2013

Конспект уроку по темі "Робота з вікнами" для 5 класу.

УРОК № 12

ТЕМА. ОПЕРАЦІЇ НАД ВІКНАМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «РОБОТА З ВІКНАМИ ТА ЇХ ОБ'ЄКТАМИ»

Цілі:

навчальна: сформувати поняття про основні операції, які можна викону­вати над вікнами; формувати вміння застосовувати здобути знання на практиці;

розвивальна: формувати вміння орієнтуватися у видозміненій ситуації;

розвивати пізнавальні здібності учнів; виховна: виховувати в учнів активність, уміння самостійно здобувати зна­ння.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання: комп'ютери, інструктивні картки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель. На минулому уроці ви ознайомилися з основним об’єктом операційної системи Windows — вікном. На сьогодніш­ньому уроці ви навчитеся виконувати певні операції над вікнами (змінювати їх розміри, перетягувати тощо).

III.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Інформатичний диктант

Учитель диктує, а учні продовжують речення, вставляючи необ­хідні поняття або терміни.

— Windows належить до операційних систем з графічним... (ін­терфейсом).

—  Область прямокутної форми, що займає весь екран або його частину в програмі Windows — це... (вікно).

—  Розрізняють такі основні види вікон... (програмні, діалогові та інформаційні).

—  Вікно, що відкривається під час запуску програми, назива­ють... (програмним).

—  Вікно, у якому ставиться запитання і є можливість вибрати варіанти виконання дії — це... (діалогове вікно).

— Вікна, які призначені для виведення повідомлень про стан або результат роботи програми — це... (інформаційні вікна).

—  Елементи вікна програми або папки — це... (рядок заголовка, рядок меню, робоча область, область завдань, панель інструментів, рядок статусу, смуги прокручування).

—  Рядок заголовка містить... (назву вікна, кнопку Меню вікна та кнопки керування вікном: Згорнути, Розгорнути —> Відновити після розгортання, Закрити).

IV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Операції над вікнами

Як ви вже знаєте, вікна можна відкривати, закривати, перемі­щувати. Також можна змінювати їх розміри, згортати у кнопки на Панелі завдань або розгортати на весь екран.

Кнопка Згорнути призначена для згортання вікна. Після її ви­бору вікно зникає з екрана, але його кнопка залишається на Панелі завдань.

Для відновлення згорнутого вікна потрібно вибрати його кнопку на Панелі завдань.

Вибір кнопки Розгорнути приводить до розгортання вікна на весь екран (повноекранний режим). При цьому кнопка змінює свій вигляд і назву — Відновити після розгортання. Вибір цієї кнопки повертає до віконного режиму. Якщо вибрати кнопку Закрити, то ві­кно закривається. При цьому воно зникає з екрана, а його кнопка — з Панелі завдань.

Windows дає змогу одночасно відкривати кілька вікон. Ці вікна можуть розміщуватися поруч або перекриватися.

Якщо кілька програм працюють одночасно, то вікно програми, розташоване зверху всіх інших, називають активним. У ньому користувач може вводити дані, встановлювати потрібні режими роботи тощо.

Для того щоб зробити вікно активним, треба вибрати кнопку потрібного вікна на Панелі завдань або будь-яку точку цього вікна. Зміна поточного вікна може також здійснюватися вибором клавіші Tab за натиснутої клавіші Alt (тобто виконанням команди Alt + Tab).

Назви відкритих вікон у вигляді кнопок розташовуються на Панелі завдань, що дозволяє швидко перемикатись між вікнами та робити активним потрібне вікно. Як ви вже знаєте, перемикання відбувається клацанням на кнопці відповідної програми на Панелі завдань, при цьому кнопка активного вікна має темніший колір.

На Панелі завдань розміщені кнопки як відкритих, так і згор­нутих вікон.

Слід пам’ятати, що ОС Windows є багатозадачною системою. Тобто користу­вач може працювати з поточним вікном, а в інших вікнах виконання програм не припиняється. Наприклад, може від­буватися запис диска в той час, коли користувач слухає музику. Згортання та перекривання вікон також не припи­няє роботу відповідних програм.

Якщо вікно не розгорнуте на весь екран, то його розміри можна змінити.

Зміну розмірів можна здійснити шляхом перетягування меж вікна.

Перетягування кута вікна дає змогу одночасно змінювати висоту і ширину вікна.

Переміщення вікна на екрані можна здійснити його перетягуван­ням мишею за Рядок заголовка. Можна також виконати переміщення вікна в інше місце екрана з використанням контекстного меню ві­кна. Для цього клацнути правою кнопкою миші по Рядку заголовка і вибрати пункт Перемістити. Користуючись клавішами керування курсором на клавіатурі, перемістити вікно в інше місце екрана.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

V. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

9

2.7

Номер завдання Вправа 1

1-2,4

 

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

1. Запустіть програму WordPad (1 (Пуск —> Усі програми —> Стандарт­ні —> WordPad).

2. Визначте, у якому з режимів (повноекранному чи віконному) відкрилося вікно програми.

3. Визначте, який вид цього вікна (вікно програмне, діалогове чи інформаційне).

4. Ознайомтесь, які саме вказівки можуть бути виконані з вікном. (Для цього клацніть правою кнопкою миші на рядку заголовка вікна).
5. Визначте назви кнопок керування вікном програми WordPad. (Можна використати спливаючі підказки. Для цього треба за­тримати вказівник миші над відповідною кнопкою вікна).

6. Згорніть вікно програми. (Вікно зникає з екрана, але при цьому програма не закривається.)
7. Клацніть мишею на кнопці згорнутого вікна, що розташована на Панелі завдань. Це вікно знову відкриється.

8. Розгорніть вікно на весь екран. (Після виконання зазначеної вка­зівки назва цієї кнопки зміниться на кнопку Відновити після розгортання).

9. Поверніть попередній вигляд вікна. (Кнопка Відновити після розгортання).

10. Наведіть вказівник миші послідовно на ліву, праву, верхню, нижню межі вікна або на будь-який із кутків вікна. З’ясуйте, як змінюється при цьому вказівник миші.

11. Змініть розмір вікна (спочатку звільніте його, потягнувши за куток, потім зменште до попередніх розмірів, потягнувши за праву та нижню межу).

12. Розмістіть вікно програми на 1/4 частину екрана у верхньому лівому куті (для цього використайте переміщення вікна і зміну його розмірів).

13. Дослідіть, що відбудеться, якщо двічі клацнути на рядку заго­ловка вікна програми.

14. Поверніть вікно до попереднього вигляду.

15. Закрийте вікно програми.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.  Фронтальне опитування
1. У яких режимах можуть відкриватися вікна?

2. З яких елементів складається вікно?

3. Які дії можна виконувати з вікнами?

4. Як перемістити вікно на екрані?
5. Як змінити розміри вікна?

6. Яке вікно вважається активним?

7. Як зробити вікно активним?

8. Чи можуть бути активними відразу декілька вікон?

9. Які є типи вікон?

10. Яке призначення смуг прокручування?

11. Як можна розташувати вікна на екрані?

12. Що таке контекстне меню?

13. Як викликати контекстне меню?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що сьогодні дізналися нового?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

2.7

Номер завдання

3, 5

3. Додаткове завдання.  Угорський кросворд

Знайдіть назви клавіш. Пересуватися можна у всіх напрямках, крім діагонального.

Є а І М Б є 0 N а Б р V н А т
н 0 Б А а N І Є Е N н с 0 Є с
и У Р А м Р Е Б с и иг а м В 0
У в С Б Е ь Е Т Е М т к Е р в
т 0 Б Е Б с И 0 ъ ь ь 0 С к ъ
а Е Е Т А А У н ъ 0 с Е и Е Е
А 0 N Ъ Е М к н и с т N Е Б N
І X Б V Р А и Б Е к и Т Б С X
М Б К ь <2 а б Т А в ь Е Н Н Р
V Б Н І т У В І н ь К м А X
н Т Б в А с к Б Р А с Е 0 Ь 0
и А И V а V к Р Є и р Є н Т Б

 

Завантажити  конспект уроку по темі "Робота з вікнами" для 5 класу.

 

 

 

 

 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 2

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку