Урок 19. Середовище текстового процесора. Режими роботи з текстовим документом

25.01
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Середовище текстового процесора. Режими роботи з текстовим документом" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 19. Середовище текстового процесора. Режими роботи з текстовим документом

Цілі:

 • навчальна: сформувати поняття про режими роботи з текстовим документом; формувати вміння завантажити текстовий процесор та відкривати потрібний документ;
 • розвивальна: удосконалювати навички роботи з клавіатурою;
 • виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до предмета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація і коригування опорних знань

Дати відповідь на запитання:

 1. Що таке текстовий документ?
 2. Які об’єкти може містити текстовий документ?
 3. За допомогою яких програм можна опрацьовувати текстові документи?
 4. Як у середовищі текстового процесора виділяти об’єкти текстового документа?

ІV. Мотивація навчальної діяльності

— На попередньому уроці ми познайомились із програмою, яка дозволяє опрацьовувати текстові документи – текстовим редактором.  Сьогодні ви більше дізнаєтесь про середовище текстового редактора, навчитесь завантажувати та відкривати потрібний документ, зможете працювати в різних режимах текстового процесора.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя (як варіант — робота учнів з презентаціями)

Як завантажити текстовий процесор і відкрити потрібний документ?

Завантажити текстовий процесор мож­на за допомогою:

 • вказівки Головного меню Пуск/Усі програми /Міcrosoft Office/Місrоsoft Word
 • або Пycк/Усі програми/LibreOffice/Writer,
 • ярлика програми на Робочому столі;
 • значка   програми   на  панелі швидкого запус­ку ОС.

Відкрити погрібний текстовий документ у текстовому процесорі можна, скористав­шись відповідною вказівкою з меню вкладки Файл/Відкрити  у MicrosoftWord  (меню Файл у LibreOfficeWriter).

Зa допомогою вказівки Останні можна відкрити один із докумен­тів, з якими працювали останнім часом. 3aвантажити текстовий документ у середови­щі текстового процесора можна також, двічі клацнувши мишею на його значку.

У меню вкладки Файл, у Microsoft Word (меню Файл,у LibreOfficeWriter) також роз­міщені й вказівки для створення, збережен­ня та друку текстових документів

У яких режимах можна працювати в Міcrosoft  Word?

При підготовці текстових документів на комп'ютері вико­ристовують три основні групи дій: створення, опрацювання і збереження.

режими роботи з текстовим документом

Для зручності роботи з документом можна встановити потріб­ний режим перегляду документа вибором відповідних кнопок вкладки Режими перегляду документа.

режими роботи з текстовим документом

Також можна встановити необхідний масштаб відображення до­кумента у вікні. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзу­нок встановлення масштабу у потрібне місце або збільшити чи змен­шити масштаб вибором відповідних кнопок вкладки Вигляд.

Особливістю версій програми Microsoft Office Word 2007, 2010 є стрічковий інтерфейс. Стрічка переважно складається з вкладок, які містять кнопки, згруповані за призначенням. Стрічка є дина­мічним об’єктом. Деякі вкладки (робота із зображеннями, табли­цями, діаграмами) з’являються на стрічці автоматично (тимчасові вкладки).

Під Стрічкою основну частину екрана займає Робоча область до­кумента, у якому відображається вміст текстового документа.

Введення тексту

Для введення тексту на екрані відображається вертикальна риска, що мерехтить (|). Це курсор, який показує, де починається введення тексту. Можна перемістити курсор, клацнувши мишею в місці бажаного розташування або скориставшись клавішами на­вігації.

Учням слід нагадати, що на екрані під час введення тексту зна­ходяться два курсори: курсор клавіатури і миші, який зазвичай на­зивають вказівником (маркером). Курсор клавіатури знаходиться тільки в полі тексту і слугує для вказування місця набору і редагу­вання тексту. Курсор миші може переміщуватись по всьому екра­ну і слугує для швидкого переміщення курсору клавіатури на нове місце, а також для подання різноманітних команд.

На додачу до букв, цифр, знаків пунктуації та символів, до лі­терних клавіш також зараховують Shift, CapsLock, Tab, Enter, Backspace і пропуск.

Назва клавіші Використання клавіші
Shift Якщо натиснути Shiftу поєднанні з літерою, можна ввести велику літеру. Якщо натиснути Shiftу поєднанні з іншою клавішею, можна ввести символ, зображений на верхній частині клавіші
CapsLock Якщо натиснути один раз CapsLock,усі літери будуть вводитись великими. Якщо натиснути CapsLockзнову, цю функцію буде вимкнено. На клавіатурі може бути світловий індикатор увімкнення клавіші CapsLock
Tab Якщо натиснути клавішу Tab, курсор переміститься на кілька пропусків уперед. Також за допомогою клавіші Tabможна перейти до наступної комірки в таблиці
Enter Якщо натиснути Enter,курсор переміститься до початку наступного рядка. У діалоговому вікні натискання Enter дозволяє вибрати виділену кнопку
Пропуск Якщо натиснути клавішу «пропуск», курсор переміс­титься вперед на величину одного символа
Backspace Натиснувши клавішу Backspace,можна видалити сим­вол перед курсором або виділений текст
PageUp,PageDown Прокручування тексту на розмір поточного вікна відпо­відно вперед і назад (вгору і вниз на екрані)

 

VІІ. Усвідомлення нових знань

 • Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Вправа1. "Завантажуємо текстовий процесор та відкриваємо текстовий документ"

Вправа 2. "Змінюємо значення параметрів сторінки у текстовому процесорі Microsoft Word"

Вправа3. "Режими роботи текстових процесорів"

Робота за комп’ютером

 1. Завантажте текстовий процесор MS Word у різні способи:

1)    Виконайте Пуск ^ Усі програми ^ Microsoft Office ^ Microsoft Office Word2007. Закрийте вікно програми.

2)    Двічі клацніть мишею на піктограмі, що знаходиться на робо­чому столі Windows. Закрийте вікно програми.

3)    Двічі клацніть мишею на піктограмі текстового документа, вка­заного вчителем, щоб послідовно завантажити Word і відкрити вказаний документ для роботи з ним. Закрийте вікно програми.

4)    Клацніть мишею на піктограмі, яка знаходиться на панелі шви­дкого запуску.

 1. Розгляньте вікно програми Microsoft Office Word 2007. Знайдіть

1)    основні елементи вікна (Кнопка Office, Панель швидкого доступу,

2)    Рядок заголовка, Стрічка, Лінійки, Рядок стану, Робоча область доку­мента).

3)    Розгляньте різні вкладення Стрічки. Використовуючи спливні підказки, ознайомтеся з елементами кожного вкладення.

4)    Використовуючи смуги прокручування, з’ясуйте, скільки сто­рінок має документ.

5)    Переміщуйте курсор по тексту, використовуючи клавіші керу­вання курсором, кнопки PageUp, PageDown.

6)    Закрийте вікно програми.

 • Робота з підручником

VІI. Домашнє завдання

Підручник ст. 118-126

VІIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

— Чи задоволені ви своєю роботою?

— З яким настроєм ви працювали на уроці?

— Що вам запам’яталось на уроці?

— Де вам стануть у пригоді набуті знання?

 

ІX. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити  конспект уроку "Режими роботи з текстовим документом"   в форматі Word 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 3

 • Суперсайт. Все чітко і лаконічно, актуально. Дуже допомагаєте в роботі. Величезне спасибі!!!!

 • Хочу подякувати Вам за ваш сайт.Тут я знайшла багато цікавого для себе і буду з вдячністю користуватися. Продовжуйте поповнювати свій сайт. Натхнення Вам у роботі!

 • Дуже дякую вам за вашу роботу. Особисто мені дуже подобаєтьс ваш сайт і допомагає в роботі.

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку