Спільне використання ресурсів мережі

20.01
2014

План-конспект уроку  інформатики для 9 класу  "Спільне  використання ресурсів мережі".

Урок №17

Тема. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання ресурсів мережі і спільний доступ до глобальної мережі.

Мета: ввести поняття: робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; прав доступу до ресурсів; сервера та клієнтського комп’ютера; сформувати вміння: навігації локальною мережею в середовищі операційної системи; відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі; копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі; надавати спільний доступ до папок на клієнтському комп’ютері; використовувати мережний принтер; розвивати навики роботи з ПК; виховувати інтерес до освоєння технічної складової інформаційної системи

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Доповніть речення:

За територіальним розміщенням мережі поділяють на...

За призначенням мережі поділяють на...

Розрізняють такі... : радіальна або зіркова, кільцева, деревоподібна, повно зв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери).

В якості фізичного середовища в каналах зв’язку використовують: ...

Залежно від можливих напрямків передачі інформації розрізняють такі канали зв’язку: ...

 

2. Заповніть таблицю.

Назва компоненту

Призначення

Swіtch  
Rоutеr  
Сервер  
Мережний кабель  
Клієнтська машина  

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку

Хто з вас може сказати:

Чим відрізняється робота на локальній машині від роботи на ПК, підключеному до локальної мережі?

Хто може пояснити терміни «робоча група», «домен»?

На уроці ми спробуємо дати відповіді на ці та інші питання.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 

1. Робоча група, домен.

Робоча група (Wоrkіng grоuр, Wоrkgrоuр) в інформатиці — сукупність користувачів, що мають загальні дані, периферійні пристрої й інші обчислювальні ресурси, а також права на їх використання.

Робоча група створюється в локальній мережі для виконання комплексу завдань, визначуваних функціональними обов’язками користувачів.

Домен Wіndоws — група комп’ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр (який називається контролером домену), що використовує єдину базу користувачів (тобто облікові записи знаходяться не на кожному окремому комп’ютері, а на контролері домену, так званий мережний вхід до системи), єдину групову й локальну політики, єдині параметри безпеки (стосовно томів із файловою системою NTFS), обмеження часу роботи облікового запису й інші параметри, що значно спрощують роботу системного адміністратора організації, якщо в ній експлуатується велика кількість комп’ютерів. Також стає можливим зробити для кожного акаунта переміщуваний профіль, мережний шлях до якого зберігається в одному місці — на контролері домену. У результаті користувачі можуть працювати зі своїм Рабочим столом, Моими документами та іншими елементами, що індивідуально настроюються, з будь-якого комп’ютера домену. Доменна модель мережі, яку використовує компанія Mіcrоsоft, дозволяє централізовано виконувати всі адміністративні роботи, тому вона рекомендується як основна модель під час створення мережі. Модель робочої групи (Wоrkgrоuр) не дозволяє централізувати роботу адміністратора, оскільки вимагає виконання основних дій у керуванні правами доступу користувачів зконсолі кожного комп’ютера мережі.

 

2. Навігація локальною мережею

Для навігації комп’ютерною мережею (отримання доступу до мережних ресурсів) можна використовувати пункт Сетевое окружение, Проводник, файлові менеджери, програми керування локальною мережею.

Пояснення вчителя зпаралельною демонстрацією за планом:

1. Сетевое окружение.

2. Проводник.

3. TоtаlCоmmаndеr.

4. NеtОрSchооl.

 

3. Встановлення та використання мережного принтера

У локальних мережах поняття мережного принтера має два значення:

1. Принтер підключений до одного з комп’ютерів локальної мережі.

2. Принтер, включений за допомогою автономних адаптерів до складу локальної мережі, працює під керуванням протоколів TCР/ІР, ІРХ/SРХ і т. д.

Підключення мережного принтера — демонстрація з учнівського комп’ютера.

 

V. Практичне завдання

1. Використовуючи текстовий редактор WОRD, створити конспект уроку:

  • Локальна мережа —...
  • Робоча група —...
  • Домен —...
  • Мережний принтер —...

2. Виділити назви термінів.

3. Підписати роботу: прізвище, ініціали, клас.

4. Встановити мережний принтер.

5. Віддрукувати створений документ.

 

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Опрацювати відповідний розділ підручника

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку