Створення презентації на основі шаблону

17.04
2014

Конспект уроку з інформатики для 5 класу "Створення презентації на основі шаблону"

УРОК № ЗО

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ШАБЛОНУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА ОСНОВІ ШАБЛОНУ

Цілі:

навчальна: сформувати поняття шаблону презентації, навчати створювати презентації на основі шаблону; виховна: розвивати алгоритмічне та логічне мислення, вміння порівнюва­ти, виділяти головне, робити узагальнення і висновки, застосовувати набуті знання на практиці; розвивальна: виховувати наполегливість у досягненні мети, позитивне ставлення до навчання шляхом розкриття практичного значення теми, естетичний смак людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, редактор презентацій MS PowerPoint 2007, ін­структивні картки, картки з завданнями, інтернет, фотоматеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Бесіда

—  Чи хотілося б вам, щоб ваша презентація мала доречно піді­брані кольори фону та шрифту?

—  Як полегшити собі роботу зі створення презентації?

—  На цьому уроці ми розглянемо створення презентацій на осно­ві шаблону.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальне опитування

1. Пригадайте етапи створення презентації.

2. Як визначити мету презентації?

3. Що таке структура презентації?

Гра «Зіпсована записка»

У наведений текст замість крапок вставте правильні слова та словосполучення.

Загальні рекомендації щодо оформлення презентацій:

■  Кожен слайд має відображати ... думку.

■  Заголовки мають бути...

■   ... повинен бути коротким і складеним з простих речень.

■  На слайді має бути... рядків тексту.

■  Текст повинен... читатись.

■  Слайди не мають бути занадто ...

■  На слайді має бути до ... ілюстрацій.

■  Підписи до ... доцільно розміщувати знизу.

■  Усі слайди презентації мають бути витримані в одному ...

■  Презентація ... стомлювати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Пояснення вчителя з елементами демонстрування Робота з шаблонами

Створити нову презентацію можна, використавши один з ша­блонів.

►► Шаблони — це зразки для створення презентацій. Вони дають змогу створювати презентації швидше, ніж починаючи з нового аркуша. Шаблони презентацій створюються для полегшення роботи користувача.

У PowerPoint2007 є два види шаблонів: шаблони вмісту і шабло­ни оформлення.

Шаблони презентацій дозволяють задавати зовнішній вигляд презентації (шаблони оформлення) або структуру презентації (ша­блони вмісту).

►► Шаблони оформлення — це ціла група шаблонів, у яких ак­цент зроблено лише на оформлення слайда. У шаблонах оформ­лення підібрані кольори фону, допоміжні кольори, кольори шрифту та ін. Наприклад, шаблон оформлення Сучасний ви­користовує світло-синій колір для фону, білий — для шрифту заголовка і основного тексту.

►► Шаблон вмісту — це шаблон оформлення, який містить зра­зок тексту для слайдів. Текст шаблону замінюється потрібним текстом.

Шаблон вмісту включає зразок слайдів і заголовків. Шаблон вмісту складається з елементів шаблону оформлення та запропо­нованого варіанта структури презентації.

Разом з програмою PowerPoint 2007 встановлюються шість шаблонів-презентацій:

♦  Класичний фотоальбом.

♦  Сучасний фотоальбом.

♦  Вікторина.

♦  Рекламний буклет.

♦  Широкоекранна презентація.

♦  Ознайомлення з PowerPoint 2007.

Наприклад, ви вибрали шаблон Сучасний фотоальбом. Він одразу ж відкривається у вікні програми, і ви можете перейти до редагування його слайдів. Зверніть увагу, що назва шаблона аж ніяк не обмежує використання того чи іншого шаблона. Тобто не обов’язково шаблон Сучасний фотоальбом використовувати лише для створення презентації-фотоальбома. Шаблон лише пропонує певний набір спеціально скомпонованих і розмічених слайдів. А ви можете використовувати ці слайди по-різному. Наприклад, на основі шаблону Сучасний фотоальбом можна зробити рекламну презентацію.

Отже, після того як шаблон відкриється у вікні, можна його редагувати: замінити службові написи і зображення на власні. Як змінити напис, ви вже знаєте — просто клацнути мишею на текстовому блоці і набрати текст (або відредагувати запропоно­ваний).

Щоб змінити зображення в шаблоні, потрібно клацнути по ньо­му правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду Змінити рисунок. На екрані з’явиться діалогове вікно Вставка ри­сунка, в якому вам пропоновано вибрати інший рисунок. Якщо вста­вити рисунок, незалежно від його розмірів, він вирівнюватиметься по тій області, в яку вставляється (якщо потрібно, збільшиться чи зменшиться, але зі збереженням пропорцій).

За умовчанням з вибраного шаблону створюється презентація, яка складається з 6-7 типових слайдів. Якщо цих слайдів вам не­достатньо і потрібно вставити слайд у презентацію, слід на вкладці Основне клацнути мишею по кнопці Створити слайд і у відкри­тому вікні вибрати потрібний тип слайда. Слайд вставиться після поточного.

Крім того, у будь-який момент ви можете змінити розмітку по­точного слайда на іншу. Для цього необхідно на вкладці Основне клацнути мишею по кнопці Макети і у відкритому вікні вибрати потрібну компоновку слайда.

Як ви вже знаєте, змінювати послідовність розташування слай­дів у презентації можна просто перетягуючи їх вгору-вниз у списку слайдів. У тому порядку, в якому йдуть слайди, вони і будуть по­казані.

Учитель роздає учням інструктивні картки-пам’ятки, пояснює кожен пункт і демонструє на екрані.

Для створення презентації з використанням шаблонів вмісту потрібно виконати такі дії:

1. Виконати команду Office —*■ Створити.

2. У вікні Створення презентації вибрати Інстальовані шаблони.

3. У списку шести шаблонів вибрати потрібний.

4. Натиснути кнопку Створити.

5. Створена презентація містить кілька слайдів і рекомендації що­до їхнього змісту відповідно до обраної теми шаблону.

6. Заповнити створену презентацію потрібними об’єктами.

Для створення презентацій на основі шаблонів оформлення необ­хідно підключення до мережі інтернет.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 2)

V. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

29

4.6

Номер завдання

Працюємо в парах: 1, 3

3

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

1. Розробіть презентацію на тему «Мій клас», використавши ша­блон вмісту Сучасний фотоальбом.

2. Презентація повинна містити 5 слайдів.

3. Заповніть зміст заголовків кожного зі слайдів.

4. Підберіть ілюстративний (фотографії, рисунки, схеми) і тексто­вий матеріал (підписи під фотографіями).

5. Створіть презентацію і збережіть її у власній папці у файлі з іме­нем I^ac_npi3BHi4e.pptx.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Використання методики «недописаної тези». Учням пропоновано дописати речення:

♦  Мені вдалося...;

♦  Мені сподобалося...;

♦  Не вдалося...;

♦  Не сподобалося...;

♦  Я сумніваюся...;

♦  Я змінив би...;

♦  Мені було на уроці... тощо.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Повторити основні поняття теми «Редактор презентацій».

Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка О. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.
Параграф

29

4.6

Номер завдання

Завдання «Повторюємо»

4

3. Додаткове завдання

Скласти кросворд (ребус) з вивчених термінів, які стосуються роботи в програмі Paint.

 Завантажити  конспект уроку  "Створення презентації на основі шаблону" (5 клас)

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

  • Дуже дякую авторам сайту за змістовну і дуже потрібну інформацію. Ваш сайт завжди допоможе вчителю підготуватися до уроку, а також учням, якщо у них виникли труднощі

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку