Тести по темі «СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ»

03.02
2015

Тести з інформатики для 6 класу за новою програмою по темі  "Створення текстових документів"

20. СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Вибери одну правильну відповідь.

  1. Шаблон документа — це

А заготовка майбутнього документа, що містить різні складові (текст, заголовки, зображення, примітки тощо) та підказки щодо їх заповнення

Б заготовка заяви, що містить лише текст В звичайний електронний документ, який можна редагувати

  1. Файли шаблонів, створені засобами Microsoft Word, можуть мати розширення

A ppt; potВ htm; html

Б doc; docx         Г dot; dotx

  1. Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

A Alt        В Enter

Б Shift      Г Ctrl

  1. Для вмикання та вимикання режиму прописних літер використовують клавішу

A Ctrl       В Num Lock

Б Esc        Г Caps Lock

  1. При введенні тексту між словами завжди ставиться

А пропуск              В два пропуски

Б кома     Г двокрапка

Виберіть декілька правильних відповідей:

  1. Створювати електронні текстові документи можна:

А на основі шаблону    В з порожнього документа

Б редагуючи існуючий документ       Г на основі презентації

  1. Автоматично виправляти орфографічні помилки в документі можна за допомогою:

А контекстного меню підкресленого слова

Б інструмента Правопис і граматика

В довідки текстового процесора

  1. Заголовки документів мають відповідати таким вимогам:

А бути короткими

Б можуть мати будь-яку довжину

В узагальнювати головну думку документа

Г слова можна переносити

Д перенесення слів не допускається

Е у кінці заголовка крапка не ставиться

Є у кінці заголовка ставиться крапка

  1. Щодо використання пропуску при введенні тексту в середовищі текстового

 

А пропуск не ставиться перед комою, крапкою, крапкою з комою, двокрап­кою, знаком оклику, знаком питання, трьома крапками

Б пропуск ставиться перед комою, крапкою, крапкою з комою, двокрапкою, знаком оклику, знаком питання, трьома крапками

В пропуск не ставиться після коми, крапки, крапки з комою, двокрапки, знаку оклику, знаку питання, трьох крапок

Г пропуск ставиться після коми, крапки, крапки з комою, двокрапки, знаку оклику, знаку питання, трьох крапок

Д пропуск не ставиться після дужки, що закривається, лапок, що закрива­ються

Е пропуск не ставиться після, а ставиться перед дужкою, що відкривається, та лапками, що відкриваються

Є пропуск ставиться і перед, і після тире

Ж пропуск взагалі не ставиться при використанні тире

З пропуск взагалі не ставиться при використанні дефіса

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 2

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку