Тестовий контроль знань з теми «Табличний процесор Excel»

26.07
2013

Готовий тест  з теми "Табличний процесор Excel" 11 клас (18 запитань)

Запитання тестового контролю

1. Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочо­му аркуші в електронних таблицях є:

а) адреса комірки;

б) стовпчик;

в) комірка;

г) покажчик комірки.

2. До виділеної групи комірок А1:ВЗ входять:

а) 3 комірки;

б) 4 комірки;

в) 5 комірок;

г) 6 комірок.

3. Табличний процесор Excel обробляє дані таких типів:

а) числові;

б) символьні;

в) формули;

г) вирази;

д) дійсні;

е) текст;

є) графічні;

ж) дата.

4. Основною властивістю електронної таблиці є:

а) використання формул для обчислення значень у комірці;

б) за внесеною в комірку формулою обчислювати значення;

в) миттєвий перерахунок формул, що містять ім'я комірки, в якій відбулась зміна значення;

г) у кожній комірці може бути розміщений текст або формула.

5. Табличним процесором називають програму, що призначена для:

а) підготовки документа будь-якої складності;

б) створення електронних таблиць і маніпулювання їхніми даними;

в) збереження і обробки великих масивів числових даних;

г) обробки текстових документів.

6. Ознакою текстової інформації, що вводиться в комірку, є символ:

а) рівняння;

б) апостроф;

в) двокрапка;

г) долар.

7. До будь-якої комірки електронної таблиці можна ввести:

а) константу;

б) число;

д) змінну;

е) формулу.

8. Файл книги Microsoft Excel має розширення:

а) .xlb;

б) .xls;

в) .xlt;

г) .mse.

9. Особливими ознаками вікна програми табличного процесора Excel є:

а) заголовок вікна;

б) рядок формул;

в) ярлички аркушів;

г) вертикальні й горизонтальні смужки прокрутки;

д) рядок стану;

е) панель «Форматирование».

10. По правому краю в комірці вирівнюють:

а) формули;

б) числа;

в) текст.

11. Головною властивістю електронної таблиці є:

а) автоматичний перерахунок усіх результатів при зміні початкових даних;

б) збереження в табличній формі великої кількості початкових даних і даних, що підлягають розрахунку;

в) використання формули для обчислення значення в будь-якій комірці.

12. Формула починається зі знака ...

а) ";

б) =;

в) f =;

г) #;

13. Вкажіть правильну адресу комірки:

а) Ф7;

б) R6;

в) 7В;

г) А12.

14. Як називається документ у програмі Excel?

а) робоча таблиця;

б) книга;

в) сторінка;

г) аркуш.

15. Яка комірка називається активною?

а) кожна;

б) та, де знаходиться курсор;

в) будь-яка;

г) заповнена.

16. Який знак відокремлює цілу частина числа від дробової?

а) ":";

б) ";";

в) ".";

г) ",".

17. Діапазоном не може бути:

а) фрагмент рядка чи стовпчика;

б) прямокутна область;

в) група комірок: А1, В2, С3, D4;

г) формула.

18. До якого типу програмного забезпечення належать електронні таблиці?

а) системного;

б) мов програмування;

в) прикладного;

г) операційного.

 

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку