Урок 10. Операції над об’єктами файлової системи

02.11
2014

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Операції над об'єктами файлової системи" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 10. Операції над об’єктами файлової системи

Цілі:

 • навчальна: ознайомити учнів з  порядком виконання операцій над об’єктами файлової системи; удосконалювати практичні навички роботи з файловими об’єктами (створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів); файлової системи (ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, розширення об’єкта);
 • розвивальна: активізувати пізнавальну активність учнів; сприяти розвитку логічного мислення; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
 • виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Відтворення і коригування опорних знань

Вправа «мікрофон»

1. Що таке операційна система?

2. Які функції виконує операційна система?

3. Як називають диск, на який установлено операційну систему?

4. Що таке інтерфейс?

5. Які види інтерфейсів операційних систем ви знаєте?

6. Як ви вважаєте, який інтерфейс операційної системи є зручнішим? Чому?

7. З якими основними об’єктами працює ОС Windows?

8. Які дії виконуються з використанням миші?

9. Що відображається на Робочому столі?

10. Які об’єкти розміщуються на Панелі завдань?

11. Для чого використовують панель Швидкий запуск?

12. Для чого використовують меню Пуск?

13. Як завершити роботу з комп’ютером?

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Мотивація навчальної діяльності

— Пригадайте об’єкти файлової системи.

Прийом «відстрочена відгадка»

— Які операції можна виконувати з об’єктами файлової сис  теми?

Відповідь на це запитання ви отримаєте під час вивчення нової теми.

V. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

Будь-яка операційна система дозволяє виконувати такі дії: створювати папки, файли, копіювати їх, змінювати їх ім’я, пере­міщувати та вилучати.

Кожна операція може бути виконана різ­ними способами — за допомогою миші, клавіатури, пунктів меню. Це зроблено для того, щоб кожен користувач міг вибрати найбільш зручний для себе спосіб.

Перед виконанням будь-якої дії з об’єктом його слід виділити. Виділити об’єкт означає підвести курсор до його піктограми та на­тиснути ліву кнопку миші. Об’єкт буде підсвічено іншим кольором, тобто виділено.

Розглянемо, як працювати з основними об’єктами (папками та файлами) за допомогою вікна Мій комп'ютер.

Створення об'єктів

Для того щоб створити новий об’єкт, потрібно викликати кон­текстне меню вікна або Робочого столу, якщо новий об’єкт буде створено на Робочому столі. Для цього слід натиснути праву кнопку миші й вибрати пункт Створити. Серед пунктів підменю вибрати потрібний натисканням лівої кнопки миші. Список документів, які можна в такий спосіб створювати, залежить від того, які додат­ки встановлено на комп’ютері.

Під час створення папки або документа і вибору відповідного пункту меню у вікні (або на робочому столі) з’явиться відповідна піктограма із затемненою назвою. Необхідно ввести ім’я папки або файла й натиснути клавішу Enter або ліву кнопку миші.

Крім того, можна створити ярлик до файла, папки, диска або ін­шого пристрою. Подвійне натискання ярлика приводить до відкриття відповідного об’єкта. Можна створити декілька ярликів до одного фай­ла або папки та розташувати їх там, де зручно користувачеві.

Для створення ярлика до певного об’єкта в його контекстному меню є окремий пункт Створити ярлик.

Перейменування об'єкта

Змінити ім’я виділеного об’єкта можна в різні способи:

 • шляхом безпосереднього редагування імені. Для цього потрібно на назві виділеного об’єкта клацнути один раз лівою кнопкою миші. Назва стає затемненою, і з’являється текстовий курсор. Тепер можна редагувати ім’я;
 • за допомогою пункту меню Файл ^ Перейменувати вікна Мій комп'ютер або в контекстному меню об’єкта. Після виконання цієї команди на імені об’єкта з’являється текстовий курсор. Копіювання та переміщення об'єктів

Один зі способів копіювання та переміщення об’єктів — пере­тягування їх за допомогою миші. Якщо перетягування здійснюєть­ся правою кнопкою миші, то користувачеві пропонується вибір із варіантів: Копіювати, Перемістити, Створити ярлик або Скасувати. Другий спосіб полягає в застосуванні буфера обміну.

Буфер обміну — частина пам’яті, яку операційна система Win­dows виділяє для тимчасового зберігання об’єктів.

Достатньо в контекстному меню виділених об’єктів вибрати пункт Копіювати або Вирізати, потім перейти в каталог, куди по­трібно відповідно скопіювати або перемістити об’єкти, і в контек­стному меню його вікна вибрати пункт Вставити. Для виконання цих дій можна скористатися й клавішами швидкого виклику: для копіювання в буфер обміну.

Назва команди Комбінація клавіш
Копіювати Ctrl + С
Вставити Ctrl + V
Вирізати Ctrl + Х

Видалення об'єктів

Для видалення будь-яких об’єктів (файлів, документів, папок) потрібно їх виділити і натиснути клавішу Delete на клавіатурі. Для виконання цієї самої операції можна скористатися командою Вида­лити контекстного меню.

 

Дія Один зі способів виконання
Відкрити Двічі клацнути значок об’єкта лівою кнопкою миші або вибрати з контекстного меню об’єкта команду Відкрити
Виділити (вибрати) Клацнути значок об’єкта лівою кнопкою миші
Зняти виділення Клацнути лівою кнопкою миші вільне місце у ві­кні зі значком об’єкта
Скопіювати Перетягти значок об’єкта, утримуючи ліву кнопку миші
Перемістити Перетягти значок об’єкта, утримуючи ліву кнопку миші та клавішу Shift
Перейменувати Вибрати з контекстного меню об’єкта команду Перейменувати
Видалити Виділити об’єкт і натиснути клавішу Delete

 

Для виконання більшості операцій над об’єктами можна вико­ристати контекстне меню.

Контекстне меню — це набір команд, що стосуються певного об’єкта (папки, файла).

Для виклику контекстного меню необхідно:

 • виділити папку (файл);
 • натиснути на значку праву кнопку миші.
Дія Команда контекстного меню
Створення Створити ^ папка (або вибрати тип файла) ^ ввес­ти ім’я папки(файла)
Створення ярлика Надіслати ^ Робочий стіл (створити ярлик)
Перейменування Перейменувати ^ ввести нове ім’я папки (файла)
Видалення Видалити ^ підтвердити видалення папки (файла)
Переміщення Вирізати ^ вибрати необхідне місце ^ Вставити
Копіювання Копіювати ^ вибрати необхідне місце ^ Вставити
Відкриття Відкрити

 

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

VII. Узагальнення та систематизація знань

Завдання за підручником робота в групах Варіант А

Учні об’єднуються в групи.

Обговоріть і з’ясуйте.

 • Як створити папку, файл, ярлик?
 • Які операції можна виконати над папками, файлами, ярли­ками?
 • Як скопіювати файл?
 • Як перемістити папку?
 • Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?
 • Як виділити групу об’єктів?
 • Що може бути розміщено в папках?
 • Як відрізнити значок ярлика від значка самого об’єкта?

Варіант Б робота в парах

Завдання за підручником

Після обговорення групи (пари) звітують про виконану роботу, висловлюють свої варіанти відповідей. Учитель коригує відповіді за потреби, узагальнює результати.

VIIІ. Домашнє завдання

Підручник ст. 72-80

ІX. Підсумки уроку

Рефлексія

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Що найбільше запам’яталося на уроці?

— Що сподобалося?

Х. Оцінювання роботи учнів

 

 

 Завантажити конспект уроку  "Операції над об'єктами файлової системи"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 10

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку