Урок 11. Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів

09.11
2014

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 11. Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи.

Цілі:

 • навчальна: ознайомити учнів з принципами виконання операцій над групами об’єктів (виділення, копіювання, переміщення, відновлення вилучених об’єктів операційної системи); сформувати практичні навички виконання операцій над групами об’єктів;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
 • виховна: виховувати в учнів активність.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація і коригування опорних знань

Гра «світлофор»

Світлофор — це смужка картону, яка з  одного боку обклеєна червоним папером, з другого — зеленим. Під час проведення усного опитування всі учні сигналізують учителеві, чи знають вони відповідь на запитання (зелений бік — готовий відповідати, червоний — не готовий). Учитель пояснює учням, що, піднявши червону картку і заявивши про незнання, учень відмовляється від відповіді, показавши зелену — відповідає. Під час проведення усного опитування можна зробити так: запросити двох-трьох відповідальних учнів до дошки і доручити їм роль помічників учителя. Помічникам слід заздалегідь видати підготовлені аркуші, на яких написані прізвища учнів і розкреслена таблиця. Через п’ять хвилин проведення   усного опитування в учителя, по-перше, є чітке уявлення, що із запропонованого на попередньому уроці (темі) учні засвоїли добре, а до чого варто повернутися. По-друге, помічники здають учителеві таблиці, у яких уже підсумована кількість правильних відповідей, і вчитель справедливо й аргументовано виставляє оцінки за усне опитування.

— Що таке файл?

— Що таке папка?

— Що таке ярлик? Для чого він призначений?

— Назвіть імена файлів, папок і ярликів, що містяться на робочому столі вашого комп’ютера.

— Які вимоги до імен файлів і папок в ОС Windows?

— Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?

— Як скопіювати файл?

— Як перемістити папку?

— Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?

— Як створити папку, файл, ярлик?

— Чим відрізняються дії під час створення ярликів?

— Що може бути розміщено в папках?

— Наведіть приклади спеціальних папок Windows.

— Для чого призначена папка Кошик?

— Як відрізнити значок ярлика від значка самого об’єкта?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «відстрочена відгадка»

— Ми розглядали дії над об’єктами. Як можна виконувати дії, якщо об’єктів декілька, тобто над групами об’єктів? Відповідь на це запитання ви отримаєте під час вивчення нової теми.

IV. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Операції копіювання, переміщення, перегляду значень влас­тивостей і встановлення значень атрибутів, видалення і відновлен­ня можна виконувати не тільки над окремим об’єктом, а й над гру­пою об’єктів. Для цього групу об’єктів треба попередньо виділити, використовуючи мишу і клавіатуру.

Виділення групи об’єктів з використанням миші виконується аналогічно до виділення прямокутної області екрана, у яку пови­нні потрапити потрібні об’єкти.

виділення групи об'єктів

Для роботи з групою об’єктів (файлів, папок тощо) потрібно спершу їх виділити, а потім виконувати певні дії. Виділити групу об’єктів у Windows можна в декілька способів:

 • щоб виділити групу об’єктів, які розташовані в прямокутній ді­лянці, достатньо натиснути ліву кнопку миші у верхівці прямо­кутника і, не відпускаючи її, переміщувати курсор, щоб усі ці об’єкти опинилися всередині прямокутної рамки;
 • для виділення об’єктів, що розташовані у вікні поряд, можна також виділити перший об’єкт, натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити останній об’єкт;
 • щоб виділити декілька несуміжних об’єктів, потрібно виділити перший об’єкт, натиснути клавішу Ctrl і, утримуючи її, виділя­ти інші об’єкти;
 • щоб виділити всі об’єкти вікна, достатньо вибрати пункт меню Правка ^ Виділити все, одночасно натиснути клавіші Ctrl та А;
 • для того щоб зняти виділення з певного об’єкта, треба клацнути на ньому лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу Ctrl.

VI. самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя

Вправа «навчаючи — учуся»

Учні отримують картки. Протягом визначеного часу кожен учень готує відповідь на одне запитання, а потім виконує роль учи­теля, пояснюючи відповідь на запитання учням класу.

Завдання. Користуючись підручником, конспектом уроку, ком­п’ютером, з’ясуйте:

 • Чим відрізняються операції над окремими об’єктами файло­вої системи від операцій над групою об’єктів?
 • Який алгоритм виділення групи об’єктів, що розміщені в пря­мокутній області?
 • Який алгоритм виділення групи несуміжних об’єктів?
 • Як виділити об’єкти, що розміщені у списку підряд?
 • Як виділити всі об’єкти папки?
 • Чим відрізняється операція перейменування групи об’єктів від операції перейменування одного об’єкта?
 • Як відновити з Кошика видалену групу об’єктів?
 • Які відомості про групу об’єктів можна отримати, виконав­ши команду Властивості з контекстного меню?
 • Як змінити вид подання об’єктів у Робочому полі вікна Провідника?

VIІ. Застосування знань у стандартних і змінних умовах

Практична робота № 3 «Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи».

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання за підручником

Учитель оголошує результати наприкінці практичної роботи.

VIIІ. Домашнє завдання

Підручник ст. 81-82

ІX. Підсумки уроку

Рефлексія

Під час уроку я дізнався…, зрозумів…, навчився…

Х. Оцінювання роботи учнів

 Завантажити конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 4

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку