Урок 13. Узагальнюючий урок з теми «Поняття операційної системи»

24.11
2014

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Підсумковий узагальнюючий урок з теми «Поняття операційної системи» Практична робота 4 «Пошук об‘єктів файлової системи» за новою програмою починаючи з 2014 року

Цілі:

 • навчальна: визначити рівень опанування учнями основних теоретич­них знань і практичних навичок з теми «основи роботи з комп'ютером»; повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальни­ти його і систематизувати;
 • розвивальна: розвивати увагу, кмітливість;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок, практичне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: комп'ютери, підручники, тести.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учням було запропоновано завдання скласти кросворд (ребус) з вивчених термінів. Збирання робіт для оцінювання.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

IV. Мотивація навчальної діяльності

На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибоко усвідо­мити навчальний матеріал з теми «Поняття операційної системи», узагальнити його і систематизувати, а також визначити рівень за­своєння вами знань і вмінь з поданої теми.

Проводиться комбінований залік. Підсумковий урок у формі комбінованого заліку дає можливість виявити рівень засвоєння тео­ретичних знань та практичних навичок.

V. Перевірка знання фактичного матеріалу та основних понять

ВАРІАНТ 1

Вибери одну правильну відповідь.

 1. Набір програм, який забезпечує управління роботою комп’ютера, називають

А редактором презентацій

Б операційною системою

В графічним редактором

Г програмою-тренажером

 1. Файлом називається

А будь-який документ

Б електронний документ

В пристрій для зберігання відомостей

Г надрукований на папері документ

 1.  Ім’я жорсткого диска, на якому, як правило, встановлюється операційна система, позначається

А А:                      Б В:                        В С:                       Г Е:

 1. Для виділення кількох об’єктів, розташованих поруч, можна виділити перший та останній об’єкти при натисненій клавіші

A Shift                  Б Ctrl                      В Delete                  Г Alt

 1. В операційній системі система пошуку не передбачає знаходження

А файлів

Б папок

В дисків

Г вкладених папок

Вибери декілька правильних відповідей.

 1. Ім’я файла — це набір символів, що може містити:

А літери англійського алфавіту              В цифри

Б літери українського алфавіту              Г символи / \ : *? « < >

 1. Для видалення файла можна:

А перетягнути файл до Кошика

Б з контекстного меню файла вибрати вказівку Видалити

В натиснути клавішу Delete

Г натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Alt + Delete

 1. За шаблоном ????.* можуть бути знайдені файли з іменами:

А диво.txt

Б фото.jpg

В Сім природних чудес Украіни.doc

Г Схід сонця.jpg

 1. Над об’єктами файлової системи - папками, файлами та ярликами - можна викону­вати такі дії (операції):

А. створення

Б. перейменування

В. перетягування

Г. переміщення

Д. форматування

Е. копіювання

Є. відновлення після видалення

10.  Для вставлення об’єкта файлової системи з Буфера обміну потрібно натиснути таке сполучення клавіш:

А.  Ctrl+C

Б.  Ctrl+X

В.  Ctrl+V

Г.  Ctrl+Z

Д.  Ctrl+A

 

ВАРІАНТ 2

Вибери одну правильну відповідь.

 1. Набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп’ютером, називають

А інтерфейсом користувача

Б операційною системою

В законом про авторське право

Г законом про використання ліцензій

 1. Розширення імені файла вказує на

А уподобання користувача

Б тип даних, що містяться у файлі

В. версію операційної системи

Г. папку, в якій збережено файл

3.Імена дисків позначаються

А великими латинськими літерами з двокрапкою

Б українськими літерами з двокрапкою

В будь-якими літерами

Г символами @ # & / \? *

 1. Для виділення кількох об’єктів, розташованих не поруч, можна використати клавішу

A Shift

Б Ctrl

В Delete

Г Alt

 1. Система пошуку файлів використовується для

А швидкого знаходження файлів за різними властивостями

Б визначення повного шляху до файла

В визначення повного імені файла

Вибери декілька правильних відповідей.

 1. Ім’я файла складається з:

А назви

Б розширення імені

В місця знаходження файла

Г імені носія, на якому збережений файл

 1. Для видалення файлів і папок можна використати такі інструменти:

А буфер обміну

Б вказівки контекстного меню

В вказівки Головного меню

Г вказівки вікна папки

 1. За шаблоном p*.jpg можуть бути знайдені файли з іменами:

А pl.jpg

Б npanop.jpg

В реферат.txt

Г pанок.jpg

 1. Над об’єктами файлової системи - папками, файлами та ярликами - можна викону­вати такі дії (операції):

А. руйнування

Б. перейменування

В. перемыщення

Г. форматування

Д. копіювання

Е. видалення

10. Для відміни попередньої дії потрібно натиснути таке сполучення клавіш:

А.  Ctrl+C

Б.  Ctrl+X

В.  Ctrl+V

Г.  Ctrl+Z

Д.  Ctrl+A

 

VI. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Практична робота № 4 «Пошук об'єктів файлової системи».

Інструктаж з техніки безпеки

VIIІ. Домашнє завдання

Підручник ст. 91-92

ІX. Підсумки уроку

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що нового сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

Х. Оцінювання роботи учнів

 

 

 Завантажити конспект підсумкового уроку "Поняття операційної системи"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

 • Людмила могу сказать одно слово,, УХТЫ ВОТ ЭТО КЛАСС,, вы большой молодец, увас на сайте можно всё найти успехов вам в том же ДУХЕ. ДЯКУЮ.

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку