Урок 15. Практична робота 5. Працюємо з мультимедіа.

08.12
2014

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Практична робота 5. Працюємо з мультимедіа" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 15. Практична робота 5. Працюємо з мультимедіа.

Цілі:

 • навчальна: сформувати поняття про мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості; удосконалювати навички роботи з мультимедійними об’єктами, мультимедійними програвачами;
 • розвивальна: формувати навички самоконтролю; сприяти розвитку логічного мислення; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
 • виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: формування навичок і вмінь.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Відтворення і коригування опорних знань

Гра «мікрофон»

— Яку інформацію називають мультимедійною?

— Що є об’єктами мультимедіа?

— У яких галузях використовується мультимедіа?

— Які пристрої називають мультимедійними?

— Які носії інформації використовують у мультимедійних пристроях?

— Які ви знаєте пристрої для роботи з мультимедіа?

— Як під’єднати мультимедійний пристрій до комп’ютера з метою копіювання даних?

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Мотивація навчальної діяльності

— Ви вже знаєте, наскільки цікавою та корисною може бути робота з мультимедіа. Для цього існують спеціальні програми.

— Чи хотіли б ви навчитися самостійно працювати з такими програмами?

V. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

VI. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Програми для роботи з мультимедійними об'єктами

Для відтворення файлів мультимедіа створено спеціальні про­грами. Вони належать до складу більшості операційних систем. До таких програм належать мультимедійні програвачі. Розповсю­дженими є мультимедійні плеєри Програвач Windows Media (Windows Media Player), Winamp, Media Player Classic, QuickTime Player, Flv Player та ін.

Програвач Windows Media (Windows Media Player) належить до складу операційної системи Windows. Можна використовувати й інші про­грами, але для цього їх слід встановити на комп’ютер.

Розглянемо програму Windows Media Player (Медіапрогравач Win­dows) — програвач звукових і відеофайлів. Остання версія цього програвача, Windows Media Player 11, вбудована в операційну систе­му Windows 7. Для ОС Windows XP SP2 програвач Windows Media Player 11 доступний для скачування згідно з посиланням:

(http://www.microsoft.com/en-us/download/default.aspx)

Програвач Windows Media (Медіапрогравач Windows).

Використовуючи Медіапрогравач Windows, можна переглядати відеофільми, прослуховувати музичні файли, аудіокниги тощо.

Для її запуску слід виконати Пуск ^ Усі програми ^ Стандарт­ні ^ Розваги ^ Програвач Windows Media.

Для керування відтворенням програвач зазвичай має такі кноп­ки: Відтворити/Зупинити, Вперед, Назад, Вимкнути звук, Регулятор гучності.

Для того щоб відтворити мультимедійний файл, необхідно, щоб він належав до бібліотеки програми. Зазвичай до бібліотеки зара­ховуються файли, що містяться в папках Моя музика, Моївідеозаписи. Отже, щоб внести файл до бібліотеки Медіапрогравача Windows, до­статньо скопіювати його до відповідної папки: музичний файл — до папки Моя музика, відеофайл — до папки Мої відеозаписи.

Після запуску програми Медіапрогравач Windows в Області на­вігації поточною є одна з бібліотек, наприклад бібліотека Музика, а в Області відомостей відображається список об’єктів мультимедіа, вигляд якого залежить від вибраного способу подання. Для перегляду чи прослуховування інших об’єктів мультимедіа по­трібно перейти до іншої бібліотеки. Для цього слід:

Вибрати кнопку Вибір категорії над Областю навігації.

Вибрати у списку кнопки вид об’єктів, які відображатимуться в Області відомостей: Музика, Зображення, Відео, Записані телепро­грами або Інші медіафайли.

Вибрати у списку Бібліотека в Області навігації один зі способів добору мультимедіа об’єктів — Нещодавно додані, Виконавець, Аль­бом тощо.

Вибрати в Області відомостей потрібний файл або альбом.

Вибрати кнопку Відтворити, якщо відтворення не розпочалося автоматично. Перейти до іншої бібліотеки можна також з вико­ристанням команд меню Бібліотека.

Для прослуховування (перегляду) наступного об’єкта необхід­но вибрати кнопку Наступний. Для повернення до прослуховування (перегляду) попереднього об’єкта необхідно вибрати кнопку Попе­редній. Призупинення відтворення здійснюється вибором кнопки Пауза, а продовження відтворення — вибором кнопки Відтворити. Щоб припинити відтворення, слід вибрати кнопку Зупинити.

Зміна гучності звучання відбувається переміщенням повзунка Регулятора гучності.

Для відтворення інших об’єктів слід знову виконати описаний вище алгоритм.

Для прискорення відтворення певного мультимедійного файла можна відкрити папку, що містить потрібний файл, відкрити кон­текстне меню файла і виконати Відкрити за допомогою ^ Медіапро­гравач Windows.

VII. Первинне застосування нових знань

Фронтальне опитування

 • Для чого призначені мультимедійні програвачі?
 • Який мультимедійний програвач належить до складу ОС Windows? (Медіапрогравач Windows)
 • Для чого призначена програма Медіапрогравач Windows?
 • Який тип файлів може відтворювати Медіапрогравач Windows? (Аудіо, відео, зображення)
 • Які додаткові функції має Медіапрогравач Windows? (Копію­вання з диска, запис на диск)
 • Які бібліотеки має Медіапрогравач Windows? (Музика, Відео, Зображення)

Робота в парах «Я — тобі, ти — мені»

Кожен учень готує запитання з теми «Мультимедіа» і ставить його своєму партнеру. Учитель коригує відповіді учнів (за потреби).

Підготовка до виконання практичної роботи

Вчитель покроково демонструє виконання практичної роботи за інструктивними картками.

VIII. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Практична робота № 5 «Працюємо з мультимедіа».

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

(За наявності підручника завданнядля  практичної роботи можна взяти звідти)

Завдання

 1. Зробіть з використанням цифрового фотоапарату або мобільно­го телефону 4-5 фотографій кабінету інформатики.
 2. Створіть з використанням цифрової відеокамери, цифрового фотоапарату або мобільного телефону відеозапис уроку інфор­матики тривалістю 30-40 секунд.
 3. Створіть у власній папці папку Практична робота 5, а в ній — папки Фото та Відео
 4. Скопіюйте із зазначених у завданнях 1 та 2 пристроїв файли фотографій до створеної папки Фото, а відеофайл — до папки Відео.
 5. Додайте до бібліотеки Відео Програвача Windows Media створений відеофільм.
 6. Перегляньте відеофільм у програмі Програвач Windows Media.
 7. Здійсніть пошук музичних файлів з розширенням mp3 на комп’ютері.
 8. Додайте два (на вибір) музичні файли із знайдених до бібліоте­ки Музика Програвача Windows Media.
 9. Відтворіть музичні файли.

IX. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника ст. 103-105, конспект уроку.

X. ПІДСУМКИ уроку Рефлексія

 • Що ви навчились робити на уроці?
 • Що нового дізнались?
 • Що вам сподобалось найбільше?
 • Що вам запам’яталось?

XI. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити конспект уроку " Практична робота 5. Працюємо з мультимедіа".

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 3

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку