Урок 18. Текстовий документ і його об’єкти

18.01
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Текстовий документ і його об'єкти" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 18. Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення

Цілі:

 • навчальна: сформувати поняття про текстовий документ, текстовий процесор; формувати вміння і навички роботи в  середовищі текстового процесора;
 • розвивальна: удосконалювати навички роботи з клавіатурою;
 • виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до предмета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вступна бесіда за темою «Поняття операційної системи»

— Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Текстовий процесор», яка розрахована на вісім уроків.

Під час вивчення цієї теми ви маєте виконати дві практичні роботи, наприкінці теми ми проведемо підсумково-узагальнювальний урок.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі в курсі інформатики та в різних видах діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

— Вивчаючи інформатику в 5 класі, ви вже ознайомилися з роботою деяких комп’ютерних програм. Ви вже працювали в графічному редакторі Paint та редакторі презентацій Microsoft Office. Ви навчилися створювати й опрацьовувати графічні зображення, створювати комп’ютерні презентації.

— Які ще є види документів? (З відповідей учнів виділити «текстові».)

— Що потрібно, щоб швидко і грамотно створити текстовий документ?

— Про це ми дізнаємося на цьому уроці. Ви ознайомитесь ще

з однією з найважливіших програм — текстовим процесором.

ІІІ. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя (як варіант — робота учнів з презентаціями)

—   Людина у своїй роботі дуже часто працює з текстом — пише листи, статті до газети, твори, повідомлення тощо, тобто створює текстові документи.

Основним об’єктом текстових документів є текст, який склада­ється із символів, слів, речень, абзаців, сторінок тощо.

об'єкти текстового документу

У текстовий документ також можна вставити інші об’єкти — таблиці, діаграми, рисунки, схеми тощо.

Для створення та опрацювання текстових документів викорис­товують спеціальні програми — текстові процесори, наприклад Word (пакет Microsoft Office), LibreOffice Writer (LibreOffice), OpenWriter (OpenOffice.org) та інші.

Працювати з текстовими документами можна ще в текстових редакторах. Текстовий редактор — це теж програма для створення та опрацювання текстових документів. Різниця між редакторами та процесорами умовна. Процесори зазвичай мають більше засобів для створення складних за оформленням текстів.

В операційній системі Windows є два текстові редактори — WordPad, Блокнот. Місцезнаходження цих програм: Пуск ^ Усі про­грами ^ Стандартні.

Принципи роботи в текстових редакторах аналогічні до прин­ципів роботи в Microsoft Word, з яким ми ознайомимося більш де­тально.

У нашій країні серед текстових процесорів найбільш пошире­ний Microsoft Word (версії 2003, 2007, 2010), що є складовою час­тиною програмного пакета Microsoft Office.

У середовищі текстового процесора над текстовим документом та його об’єктами можна виконувати такі операції:

 • введення тексту — введення тексту з використанням клавіа­тури;
 • редагування тексту — виправлення помилок, видалення, пере­міщення, копіювання, вставка символів, слів, абзаців, рядків та інше;
 • форматування тексту — встановлення кольорів для тексту, ви­рівнювання абзаців, зміна орієнтації аркуша тощо;
 • вставляння об'єктів — додавання до документа рисунків, фор­мул, діаграм, схем тощо;
 • друкування документа — на папері;
 • робота з файлами — створення, збереження, відкриття текстового документа та інше.

текстовий документ 

Текстовий процесор — це одна з найважливіших комп’ютерних програм, яку має опанувати кожна освічена людина.

Однак для того, щоб працювати з текстом, вам потрібно опану­вати основні навички роботи на комп’ютері та знати клавіатуру. З клавіатурою ви ознайомилися в 5 класі. Пригадаймо основні на­вички.

V. Усвідомлення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу

— Пригадаймо основні типи клавіш клавіатури.

Робота зі стендом «клавіатура»

Клавіатура. Призначення клавіш.

 • Службові клавіші
 • Цифрова клавіатура
 • Функціональні клавіші
 • Алфавітно-цифрова клавіа­тура
 • Клавіші навігації

Робота з пам'яткою «Поради для безпечного використання клавіатури» (повторення вивченого в 5 класі матеріалу)

Поради для безпечного використання клавіатури

 • Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають роз­слаблено опускатися по боках.
 • Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Можна вважати цен­тральною точкою клавішу «пропуск».
 • Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опускатись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було дістава­ти рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.
 • Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню під час введен­ня тексту.
 • Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.
 • Не допускайте різких ударів, не стукайте по клавішах.
 • Коли ви не вводите текст, розслабте руки.
 • Робіть перерви в роботі за комп’ютером

Робота з клавіатурним тренажером

У більшості програм ОС Windows, зокрема в пакеті Microsoft Office, правила роботи однакові. Наприклад, створення, відкрит­тя, збереження та друкування документа в програмі MS Word здій­снюється аналогічно до операцій у MS PowerPoint.

Інтерфейс програми MS Word настроюваний, користувач має можливість його змінювати.

Розглянемо вікно програми:

об'єкти текстового документу

У середовищі текстового процесор а можна вводити і змінювати текст із клавіатури та додавати інші об'єкти до текстового доку­мента, переглядати документ, вносити зміни до об'єктів і значень їх властивостей, зберігати документ на комп'ютері.

У текстових документах працюють з такими об'єктами:

Назваоб’єкта Тлумачення Перелік властивостей
Символ Літера, цифра, знак пунктуа­ції тощо Шрифт, розмір, колір, накреслення
Слово Набір символів, уміщених між двома пропусками Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів
Речення Одне чи кілька логічно пов'язаних слів, що закінчу­ються крапкою або знаками оклику чи питання Шрифт, розмір, колір, накрес­лення символів
Абзац Довільна послідовність сим­волів, що закінчується натисненням клавіш і Enter Вирівнювання, відступи, міжряд­ковий інтервал, інтервал після абзацу, інтервал перед абзацом
Сторінка Складова текстового до­кумента, крім тексту, може містити й інші об'єкти Розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок
Графічний об'єкт 0б'єкт текстового документа: рисунок, схема, діаграма Розмір, місце розташування, обрамлення

Список 3 властивостей об'єкта і вказівок для виконан­ня дій з ним можна переглянути в його контекстному меню.

У текстових  для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш.

Слово Двічі клацнути мишею в межах слова
Речення Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій кпавіші Ctrl
Один абзац Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу
Увесь документ Одночасно натиснути клавіші Ctrl \ A

 

VІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

Вправа1. Вивчаємо елементи вікна текстового процесора MS Word

Вправа2.  Виділяємо об'єкти тексту

VІI. Домашнє завдання

Підручник ст. 118-126

VІIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

— Чи задоволені ви своєю роботою?

— З яким настроєм ви працювали на уроці?

— Що вам запам’яталось на уроці?

— Де вам стануть у пригоді набуті знання?

ІX. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити Урок 18. Текстовий документ і його об'єкти" в форматі Word  

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 6

 • Дуже вдячний Вам, Людмило, за надіслані цікаві матеріали з інформатики для 6 класу. Велика економія часу, зусиль. Сам вчуся на Ваших розробках, адже я не фахівець з інформатики.
  Очікую на наступні матеріали. Побільше Вам творчої енергії!

 • Велике спасибі Вам за надані матеріали уроків. Вдячна за те, що можу повчитися у хорошого фахівця та гарної людини. Адже ділитися досвідом — це розвиватися самому і тоді ти стаєш майстром своєї справи. Дякую !

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку