Урок 21. Редагування текстового документу

11.02
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Редагування текстового документу" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 21. Редагування текстового документу.

Цілі:

 •    навчальна: ознайомити учнів з поняттям фрагмент тексту; сформувати вміння копіювати, переміщувати, вилучати, вставляти фрагменти тексту, виконувати пошук та заміну фрагментів тексту; удосконалювати навички роботи в середовищі текстового процесора;
 •    розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
 •    виховна: підвищувати інформаційну культуру.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Відтворення і коригування опорних знань

Фронтальне опитування

— Пригадайте  поняття «буфер обміну» з теми «Графічний редактор» 5 класу

— Що означає поняття «фрагмент  малюнка»?

— Як можна скопіювати фрагмент  малюнка?

— Скільки разів можна вставити фрагмент малюнка на полотно ?

— Поясніть різницю між командами Копіювати і Вирізати.

— Як виділити весь малюнок?

— Опишіть основні правила роботи під час перевірки правопису тексту документа.

— Які можливості надає MS Word щодо виправлення помилок у документі?

IV. Мотивація навчальної діяльності

— Ви вже вмієте вводити (набирати) текст з клавіатури. Як ви вже зрозуміли, це досить копітка справа. Щоб полегшити роботу і зекономити час, деякі операції можна виконувати з цілими фрагментами тексту. Про це ви дізнаєтесь під час сьогоднішнього уроку.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

Робота з фрагментами тексту

Фрагмент тексту — це його частина (символ, слово, речення,  абзац, кілька абзаців, сторінка, кілька сторінок).

З фрагментами тексту можна виконувати дії, аналогічні до дій з іншими об’єктами: виділення, копіювання, вирізання, вставка, переміщення, видалення. Для того щоб виконати названі операції, нам потрібно використовувати буфер обміну.

Буфер обміну

Пригадаймо, що таке буфер обміну. (Буфер обмінуце спе­ціальна пам’ять, у яку можна розмістити виділений фрагмент тексту для того, щоб його вставити в певне місце того самого або іншого документа.)

Фрагмент тексту, що був один раз занесений у буфер обміну, можна копіювати багаторазово в різні місця тексту. З буфером об­міну ви працювали в 5 класі під час вивчення теми «Графічний редактор Paint». У програмі Paint у буфері обміну міг знаходитись лише один елемент.

У програмі MS Word в буфер обміну можна помістити 24 об’єкти, якщо буфер обміну відкритий. Якщо ні — то лише один об’єкт.

Дії над фрагментами тексту

Щоб виконати певні операції над фрагментом тексту, його по­трібно виділити.

Виділення фрагмента тексту

Виділення застосовують для виокремлення частини тексту. Виділений текст матиме фон синього кольору. Усі наступні опе­рації стосуватимуться саме цього фрагмента.

Для зняття виділення тексту досить клацнути мишею на будь-якому вільному місці сторінки.

Вирізання фрагмента: виділений текст заноситься в буфер і зникне.

Копіювання: виділений текст заноситься в буфер і залишається на місці.

Вставка: текст з буфера обміну з’явиться на місці, де розташова­ний курсор.

Перенесення (перетягування): виділений текст в одному місці екрана зникне, а з’явиться на місці, вказаному курсором.

Видалення: виділений текст зникне.

Розглянемо, якими способами можна виконати кожну з цих операцій.

 

Виділення тексту
Дія Способи виконання
Виділення слова Двічі клацнути на слові
Виділення речення Утримуючи клавішу Ctrl, виконати подвійне клацання
Виділення абзацу Виконати потрійне клацання в довільному місці абзацу або двічі клацнути зліва від абзацу
Виділення одного або декількох рядків Встановити вказівник миші ліворуч від тексту (вказівник набуває форми стрілки) і протягнути вздовж необхідної кількості рядків, утримуючи ліву кнопку миші
Виділення певного фрагмента тексту Протягнути вказівник миші по фрагменту, утри­муючи ліву кнопку миші

 

Виділення тексту
Дія Способи виконання
Виділення певного фрагмента тексту за допомогою клавіа­тури Встановити текстовий курсор у потрібному місці й, утримуючи клавішу Shift,виділяти текст на­тисканням клавіш керування курсором.
Виділення всього тексту документа
 1. Тричі клацнути зліва від довільного рядка тексту.
 2. Виконати Основне ^ Редагування ^ Виділити ^ ^ Виділити все.
 3. Комбінація клавіш Ctrl+ А
Скасування виді­лення Клацнути мишею в будь-якому місці документа або натиснути одну з клавіш керування курсором

 

Виконання операцій над виділеним фрагментом тексту

 

Назва операції Способи дій
Копіювання
 1. Команда Основне ^ Копіювати.
 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
 3. Виконати Основне ^ Вставити
Перетягнути фрагмент у потрібне місце за натиснутої клавіші Ctrl
 1. Комбінація клавіш Ctrl + C або Ctrl+ Ins.
 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
 3. Комбінація клавіш Ctrl+ V або Shift + Ins
 4. Контекстне меню ^ команда Копіювати.
 5. Курсор перемістити в потрібне місце тексту.
 6. Контекстне меню ^ команда Вставити
Видалення Команда Основне ^ Вирізати.Клавіша Delete або Backspace (залежно від розташу­вання курсора)
Контекстне меню ^ команда Вирізати
Комбінація клавіш — Ctrl+ X
Переміщення
 1. Команда Основне ^ Вирізати.
 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
 3. Виконати Основне ^ Вставити
Перетягнути фрагмент у потрібне місце
 1. Комбінація клавіш Ctrl+ Х.
 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
 3. Комбінація клавіш Ctrl + V або Shift + Ins
 4. Контекстне меню ^ команда Вирізати.
 5. Курсор перемістити в потрібне місце тексту.
 6. Контекстне меню ^ команда Вставити
Вставляння(Вставка)(з буфера обміну) Команда Основне ^ Вставити ^ Вставити. Комбінація клавіш Ctrl+ V або Shift+ Ins

 

Пошук та заміна фрагментів тексту

Текстовий процесор MS Word може здійснювати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту.

Наприклад, потрібно швидко знайти потрібне слово чи місце в документі, не переглядаючи вмісту.

Для цього потрібно виконати команду Основне ^ група Редагу­вання ^ Знайти. Відкриється вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти

Після цього потрібно ввести в текстовому полі Знайти шука­ний фрагмент тексту, наприклад, слово 6 клас. Натиснути кнопку Знайти далі, щоб знаходити по черзі кожне входження фрагмента в текст.

Якщо ж у документі потрібно замінити деякий фрагмент тексту на інший, то виконується такий алгоритм:

 1. Команда Основне ^ Замінити.
 2. Увести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту (наприклад, слово «треба»).
 3. Увести в поле Замінити на текст для заміни цього фрагмента (наприклад, слово «потрібно»).

Якщо потрібно, щоб заміна відбувалася в усіх випадках у доку­менті, то слід вибрати кнопку Замінити все. Для вибіркової замі­ни слід натиснути кнопку Знайти далі і потім за потреби кнопку Замінити.

Також для заміни фрагмента тексту використовують сполучен­ня клавіш Ctrl + F, яке, до речі, діє в більшості програм. Відкриєть­ся вікно Пошук і замінювання, у якому аналогічно можна вибрати одну з трьох вкладок: Знайти, Замінити, Перейти (залежно від по­трібної операції).

VIІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Вправа1.  "Дії з текстовим документом"

Вправа2. "Автоматична заміна фрагмента тексту у текстовому процесорі Microsoft Word"

Вправа3. "Автоматична заміна фрагменту тексту у текстовому процесорі LibreOffice Writer"

 • Робота за комп’ютером
 1. Завантажте текстовий процесор Microsoft Office Word.
 2. Створіть новий документ.
 3. Введіть своє прізвище, ім’я, клас.
 4. Збережіть створений документ у власну папку під назвою Прі­звище_1.
 5. Зверніть увагу на розширення (.doc чи .docx).
 6. Закрийте програму Microsoft Office Word.
 7. Відкрийте власну папку і знайдіть цей документ Прізвище_1.
 8. Відкрийте текстовий документ.
 9. Скопіюйте прізвище та ім’я, вставте його 10 разів у документ.
 10. Використовуючи вивчені команди, знайдіть і замініть власне ім’я на «ім’я та по батькові» в усьому документі.
 11. Зверніть увагу на те, скільки замін було виконано.
 12. Збережіть зміни.
 13. Закрийте програму Microsoft Office Word.
 • Робота з підручником

VIIІ. Усвідомлення, узагальнення й систематизація навчального матеріалу

Бліцопитування

 1. Як ви розумієте поняття «буфер обміну»?
 2. Скільки об’єктів можна помістити в буфер обміну програми MS Word 2007?
 3. Скільки разів можна вставити об’єкт з буфера обміну MS Word?
 4. Поясніть різницю між копіюванням і вирізанням.
 5. Поясніть різницю між вирізанням і перенесенням.
 6. Як виділити весь текст документа?
 7. Скількома способами можна виділити весь текст документа? Назвіть їх.
 8. У яких випадках використовують команди Копіювати, Виріза­ти, Вставити?
 9. Чи використовували ви раніше ці команди? У яких випадках?

ІX. Домашнє завдання

Підручник ст. 145-152

Х. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Під час уроку я…

 •    дізнався…
 •    зрозумів…
 •    навчився…

2. Найбільше мені сподобалося…

3. На уроках найкраще в мене виходило…

4. Я мав труднощі з…

5. Я хотів би ще дізнатися про…

XI. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити конспект уроку  "Редагування текстового документу"  в форматі Word  

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 8

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку