Урок 28. Служби Інтернету

05.04
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі " Служби Інтернету" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 28. Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.

Цілі:

 • навчальна: сформувати поняття про мережу  Інтернет, ознайомити учнів з  основними службами  інтернету, поняттям WWW,  всесвітнє павутиння, веб-сайт, веб-сторінка, браузер; удосконалювати навички безпечної роботи в мережі Інтернет; сформувати навички роботи з веб- ресурсами, вміння працювати з браузером;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу;
 • виховна: виховувати відповідальність, бажання самостійно здобувати знання, ефективно організовувати власну роботу в мережі Інтернет.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. відтворення та коригування опорних знань

Гра «Закінчіть речення»

 • Сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних каналами передавання даних, – це … (комп’ютерна мережа).
 • Комп’ютери та інші пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, об’єднуються в … (локальну мережу).
 • Мережа, яка з’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, що розміщені в різних частинах світу, називається … (глобальною).
 • Взаємодія, яка полягає у надсиланні запитів від одних комп’ютерів мережі іншим комп’ютерам і пристроям та отриманні у відповідь доступу до певних ресурсів мережі, називається … (мережною).
 • Комп’ютер, який надає послуги з доступу до власних та мережних ресурсів іншим комп’ютерам, – це … (сервер).
 • Комп’ютер, який користується послугами сервера, – це … (клієнт).
 • Сукупність користувачів, що мають загальні дані, периферійні пристрої, а також права на їх використання, – це ... (робоча група).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

— На попередньому уроці ми навчилися користуватися інформацією, яка розміщена на сусідньому комп’ютері. Що робити, якщо необхідна інформація розміщена на комп’ютері, який знаходиться в іншій країні, на іншому материку?

(Учні висловлюють власні думки – скористатися Інтернетом.)

— Усі вже не раз чули про існування глобальної мережі Інтернет.

— Які можливості надає Інтернет?

— Яка роль Інтернету в житті людини?

ІV. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Глобальна мережа Інтернет

Найбільшою та найвідомішою у світі комп’ютерною ме­режею є Інтернет. Ця мережа не лише впевнено увійшла в наше життя, а й стала явищем загальносвітової культури з власними законами й правилами, незаперечними перевагами й неминучими недоліками.

З технічного погляду Інтернет — це мережа мереж, оскільки вона об’єднує локальні та міські мережі, мережі установ, науко­вих і навчальних закладів, підприємств та організацій. Ці мережі, а також індивідуальні користувачі підключаються до глобальної мережі з допомогою постачальників послуг Інтернету (Інтернет- провайдерів).

Інтернет-провайдер — це компанія, яка має постійний вихід у глобальну мережу та надає його за певну плату іншим.

Мережа створювалася для швидкого та безпечного передавання даних, забезпечення доступу користувачів до світових інформацій­них ресурсів, обміну повідомленнями тощо. Наразі Інтернет є засо­бом для спілкування людей, навчання, для ведення бізнесу, торгів­лі, для розміщення реклами тощо.

Сьогодні обмін даними в Інтернеті здійснюється через обладнан­ня комп’ютерних мереж, за допомогою супутників зв’язку, радіо­сигналів, кабельного телебачення, телефонів, стільникового зв’яз­ку, спеціальних оптоволоконних ліній і навіть електромереж.

Передаванням даних по каналах зв’язку керують потужні сер­вери. До серверів підключаються клієнти — окремі комп’ютери та локальні мережі.

Служба Інтернету — це набір послуг, які надаються клієнтам Інтернету.

До служб Інтернету належать:

 • веб (WWW або Web) — веб-форуми, блоги, вікі-проекти (у тому числі й Вікіпедія), Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони;
 • Електронна пошта та списки розсилки;
 • Групи новин (переважно Usenet);
 • файлообмінні мережі;
 • електронні платіжні системи;
 • Інтернет-радіо;
 • Інтернет-телебачення;
 • IP-телефонія;
 • системи обміну повідомленнями;
 • FTP-сервери;
 • IRC (Internet Relay Chat).

Розглянемо деякі з них.

Найвідомішими та найпоширенішими службами Інтернету вва­жаються Всесвітня павутина WWW (World Wide Web) та електро­нна пошта.

 Всесвітня павутина Web (з англ. web — павутина) або WWW — це найвідоміша і найбільш популярна служба Інтернету. WWW — це сховище взаємопов’язаних електронних документів і засоби доступу до них. Ці документи можуть містити текст, графіку, мультимедійні об’єкти тощо.

Електронна пошта — засіб обміну повідомленнями, який нага­дує роботу звичайної пошти, але значно переважає її за швид­кістю доставки повідомлень.

Веб-форум — це місце для спілкування учасників інтернет- спільнот. Зазвичай форуми є тематичними, оскільки пропону­ють фіксований набір тем для обговорення. Спілкування відбу­вається в режимі, коли часу для відповіді достатньо. Форуми часто використовують для проведення різних консультацій, об­міну досвідом.

Блоги — це мережні журнали або щоденники подій.

Вікі — це веб-сайт, структуру та вміст якого можуть змінювати користувачі. Найбільший та найвідоміший вікі-сайт — Вікіпе- дія (Інтернет-енциклопедія).

Інтернет-магазин — це веб-сайт, через який можна придбати певні товари чи послуги.

Інтернет-аукціон — це аукціон, що відбувається в мережі Інтер- нет.

Тематичні конференції Usenet — це електронні дошки, куди учас­ники конференції можуть передавати повідомлення й отриму­вати відповіді на них.

Розмова в мережі, або IRC (Internet Relay Chat) — спілкування спів­розмовників шляхом введення тексту з клавіатури. Найбільш відомі програми для обміну такими повідомленнями — це ICQ, Skype тощо. Передаватися можуть текстові повідомлення, зву­кові сигнали, графічні зображення та відео.

Голосове спілкування і відеоконференції надає можливість двом і більше абонентам чути і бачити один одного. Для проведення голосових та відеоконференцій абоненти повинні мати певне об­ладнання (мікрофон, динаміки, відеокамеру) і програмне забез­печення.

FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання файлів) — пере­давання програм і файлів даних між комп’ютерами глобальної мережі.

ІР-телефонія — послуга з передавання телефонних розмов або­нентів через мережу Інтернет. Вартість IP-телефонії значно нижча, ніж традиційного телефонного зв’язку, особливо коли мова йде про міжнародні дзвінки.

Фотографії, музика та відеоінформація в Інтернеті (доступні дляпрослуховування, перегляду або завантаження).

Відеоролики можуть відтворюватися в окремих областях веб-сторінок (зокрема, на сайтах новин).

Всесвітня павутина World Wide Web. Веб-сторінкита веб-сайти є однією з найпоширеніших служб Інтернету є служба WWW (World Wide Web — Всесвітня павутина). На серверах цієї служби зберігаються мільйони електронних документів, пов’язаних між собою — веб-сторінок. Веб-сторінки можуть містити різні інформа­ційні матеріали: текст, зображення, звук, відео, анімацію тощо.

Кожна веб-сторінка має свою адресу в Інтернеті, знаючи яку можна отримати доступ до цієї сторінки. Наприклад, www.ukr.net.

Веб-сторінки значно відрізняються від сторінок звичайних кни­жок, оскільки текст на них зазвичай розміщено невеликими блока­ми, він насичений ілюстраціями, анімацією і, що найважливіше, містить посилання на інші веб-сторінки.

Один з основних елементів веб-сторінки — гіпертекстові поси­лання (скорочено — гіперпосилання або просто посилання). На поси­лання можна перетворити будь-який фрагмент тексту, рисунок, відеофрагмент.

Веб-сторінки в Інтернеті пов’язані між собою довільно — саме тому такий спосіб організації інформації дістав назву «Всесвітня павутина».

Поряд із терміном «веб-сторінка» вживають термін «веб-сайт», хоча їх значення дещо різні.

Веб-сторінка — це розміщений на веб-сервері гіпертекстовий до­кумент.

Веб-сайт, у свою чергу, складається з однієї чи кількох сто­рінок.

Завдяки службі веб відбувся бурхливий розвиток Інтернету. І сьогодні веб — це не просто середовище, де зберігаються мільйони веб-сторінок. На його основі функціонує багато засобів, які нада­ють користувачам різноманітні можливості.

VІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

Вправа 1. Навігація між веб-документами за допомогою текстових посилань.

 1. Відкрий файл Український правопис.htm із папки:
 2. Наведи вказівник миші на постання Географічні назви та клацни лівою кнопкою миші на ньому. За наявності з'єднання з Інтернетом буде відображена веб-сторінка відповідного сайта з потрібними відомостями.
 1. Закрий усі вікна.

Вправа 2. Навігація між веб-документа ми за допомогою гіперпосилань у вигляді зображень.

 1. Відкрий файл Херсонес Таврійський 7 чудес України.htm із папки:
 2. Наведи вказівник миші на зображення 7 чудес України істерико-архітектурних та клацни лівою кнопкою миші на ньому. За наявності з'єднання з Інтернетом буде відображена веб-сторінка відповідного сайта зі списком історико-архітектурних об'єктів, які увійшли до першої сімки цієї категорії. З'ясуй, які з них розташовані на території області, де ти проживаєш.
 1. Перейди за потрібним гіперпосиланням та встанови, у якому році було відкрито Музей історії запорозького козацтва на острові Хортиця.
 2. Закрий усі вікна.

Вправа 3. Словничок.

 1. Завдання. Склади схему для пояснення взаємозв'язку основних термінів уроку зі словничка: Всесвітнє павутиння, веб-сторінка, веб-сайт, гіперпосилання. Схему можна створити в середовищі текстового процесора, використовуючи рисунки з колекції StnartArt.
 2. Закрий всі відкриті вікна.

VII. Домашнє завдання

Підручник ст. 189-196

Додаткове завдання

Підготувати повідомлення, реферат (хронологічну таблицю) «Історія Інтернету».

VІІІ. Підсумки уроку

Рефлексія

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Що найбільше запам’яталося на уроці?

— Що сподобалося?

ІX. Оцінювання роботи учнів

 Завантажити  конспект уроку  "Служби Інтернету"  

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 3

 • спасибо за урок, мне нравиться ваш ход мыслей и умение преподнести урок. желаю вам творческого энтузиазма

 • Дуже гарний урок! Щиро дякую, ви допомогли мені у підготовці до свого уроку, який завтра відвідає методист відділу освіти. Успіхів вам!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку