Урок 29. Робота з веб-браузером

13.04
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Робота з веб-браузером" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 29. Робота з веб-браузером. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

Цілі:

 • навчальна: продовжити формувати вміння працювати з веб-браузером, сформувати вміння створювати і редагувати список сайтів для швидкого доступу;
 • розвивальна: розвивати навички роботи в мережі Інтернет;
 • виховна: виховувати в учнів активність, грамотність.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

— Часто виникає потреба неодноразово звертатися до одного й того самого сайту. Наприклад, якщо щодня переглядати погоду, новини, то можна щоразу не вводити адресу потрібного сайту з клавіатури, а створити в браузері список сайтів, вибраних для швидкого доступу. Як це можна зробити, ви дізнаєтесь на цьому уроці.

ІV. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Для доступу до Інтернету потрібні програми, що встановлю­ються на комп'ютер. Однією з таких програм є браузер.

Браузер (з англ. переглядач) — це спеціальні програми для пе­регляду веб-сторінок. Тексти та рисунки на веб-сторінках можуть містити посилання на інші веб-сторінки, розташовані на тому ж веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач за допомогою посилань дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати ін­формацію, розміщену на багатьох веб-сторінках.

Сьогодні є ціла низка програм-браузерів. Наприклад:

 • Microsoft Internet Explorer,
 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome,
 • Opera,
 • Safari.

конспект уроку браузер

Принципи роботи всіх веб-браузерів однакові. Ознайомившись з одним із них, користувач зможе працювати з будь-яким. Основна функція браузера — забезпечити доступ до веб-ресурсів.

Обираючи браузер для встановлення на свій комп'ютер, кож­ний користувач звертає увагу на зручність роботи: швидкість завантаження веб-сторінок, зручність розміщення інструмен­тів, дизайн. У разі необхідності чи за бажанням користувача на комп'ютері можна встановити кілька браузерів.

Учитель самостійно визначає програму-браузер для більш де­тального ознайомлення учнів та пояснює основні принципи ро­боти.

Сучасні браузери мають такі можливості:

 • завантаження веб-сторінок з віддаленого сервера;
 • відображення веб-сторінок;
 • збереження веб-сторінок та їх окремих об’єктів на носіях даних та інші.

Завантажити браузер, які іншу програму, можна за допомогою:

 • ярлика програми, розміщеного на Робочому столі
 • кнопки, винесеної на панель швидкого запуску
 • вказівки Головного меню.

Вікна браузерів після запуску можуть виглядати по-різному, але в усіх них є однакові об’єкти:

 • рядок заголовка з кнопками керування вікном;
 • поле адреси;
 • кнопки навігації Вперед, Назад або подібні;
 • робоча область для відображення веб-сторінки тощо.

У сучасних браузерах веб-сторінки можна відкривати на окре­мих вкладках.

Браузер Internet Explorer входить до складу операційної системи Window 7. Інші браузери встановлюються на комп'ютер додатково.

Зазвичай під час завантаження браузера відкривається про­грамне вікно і в його робочому полі відображається домашня сто­рінка — головна сторінка певного веб-сайта. Яку веб-сторінку прийняти за домашню для конкретного комп'ютера визначає користувач і під час налагодження браузера задає її адресу.

Домашня (головна) сторінка сайта — це веб-сторінка, що при­значена для початку перегляду сайта. Наприклад, для людей, ро­бота яких передбачає електронне листування, домашньою може бути сторінка поштового сервера. Для учнів і вчителів школи го­ловною (домашньою) може бути сторінка сайта школи. Разом з тим, домашньою може бути й порожня сторінка.

Браузер можна також завантажити, двічі клацнувши на знач­ку файла з розширенням htm або html. У цьому разі за замовчу­ванням вміст веб-сторінки відкривається у вікні браузера.

Як користуватися, браузером Internet Explorer?

Вікно браузера Internet Explorer, крім стандартних елементів програмного вікна, містить рядок адреси, у який мож­на вводит и або вибирати зі списку адресу потрібної веб-сторінки.

Слід зазначити, що подібно до того, як файли на комп'ютері чи в локальній мережі мають адресу, кожна веб-сторінка має свою адресу.

У рядку адреси також відображається адреса веб-сторінки, пе­рехід до якої здійснюється за допомогою гіперпосилання.

Кнопки Назад і Вперед  аналогічні до відповідних кно­пок вікон папок і дають можливість повертатися до переглянутих раніше сторінок або рухатись у зворотному напрямку. Завдяки цьому заощаджується час на відкривання сторінок, які вже пере­глядались. Іноді виникає необхідність оновити веб-сторінку наприклад, якщо довго не відображаються малюнки.

Натискання на кнопку Додому дає можливість перейти до домашньої сторінки.

При виборі гіперпосилання у вікні браузера, як правило, буде відкрита нова сторінка замість попередньої. Часто сторінка містить кілька гіперпосилань, які необхідно переглянути. Тоді зручно відкривати наступну сторінку в новому вікпі чи в новій вкладці браузера. Для цього треба клацнути на посиланні правою кнопкою миші й у контекстному меню вибрати вказівку Відкри­та в новому вікні або Відкрити на новій вкладці.

За потреби у браузері можна відкрити нову вкладку й у рядку адреси ввести адресу потрібного веб-сайта або його веб-сторінки.

Як записується адреса веб-сторінки

Найчастіше адреси веб-сторінок пишуться латиницею. В адре­сах веб-сторінок відображаються певні відомості. Наприклад

адреса головної сторінки сайта бібліотеки української літератури  http://ukrlib.com.ua/. Частина адреси ukrlib  —  є власним ім'ям сайта, а дві літери иа після крапки вказують на географічне роз­ташування — Україну. Адреси сайтів, що належать організаціям інших країн, закінчуються інакше:

uh— Великобританія,

de — Німеччина,

rи — Росія,

fr— Франція тощо.

Частина адреси com вказує, що сайт належить деякій комер­ційній організації. Якщо сайт належить некомерційній оргаyі­зації, його адреса може містити фрагмент org, а в адресі сайта освітньої установи — буде міститися фрагмент edu.

Кожна веб-сторінка має свою унікальну адресу. Наприклад, за адресою http://operaluw.ua/ua/uirtualnyy-tur/ містяться зо­браження фойє — одного з розділів віртуального туру по Львів­ському національному театру опери та балету.

Як використовувати список сайтів для швидкого доступу

Іноді виникає необхідність часто звергатися до одних і тих самих веб-сторінок. Для швидкого доступу до них, без додатко­вого введення їх адреси до адресного рядка, у браузері можна робити закладки. Використання закладокубpayзері аналогічне до закладок у книжці.

Закладка — гіперпосилання для швидкого доступу до веб- сторінок сайта зі списку обраних сайтів.

Наприклад, у браузері Google Chrome створити закладку мож­на за допомогою однойменного інструмента . За таким самим значком у браузері Internet Explorer відкривається папка Упо­добання. Причому для полегшення орієнтування такі посилання мають вигляд не адреси веб-сторінки, а тексту, що за­звичай відповідає заголовку веб-документа, який у будь-який час можна змінити. Створені закладки можна групувати за темами, для чого створюють додаткові папки.

Для завантаження веб-сторінки у браузері Internet Explorer, посилання на яку було збережено в папці Уподобання, варто зі списку посилань цієї папки вибрати потрібне.

Для вибору потрібної сторінки зі списку для швидкого запуску у браузері Google Chrome потрібпо з меню, що відкривається при натисненні кнопки Налаштування та керування Google Chrome s » обрати вказівку Закладки, із списку вибрати потрібне посилання.

VІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

Завдання

 1. Завантажте браузер, вказаний вчителем.
 2. Створіть список сайтів, обраних для швидкого доступу (за вка­зівкою вчителя).
 3. Відкрийте у вікні браузера веб-сайт, вказаний вчителем.
 4. Збережіть веб-сторінку повністю у власну папку.
 5. Закрийте всі вікна програм.
 6. Відкрийте власну папку та перегляньте збережені файли.

VII. Домашнє завдання

Підручник ст. 206-215

VIІІ. Підсумки уроку

Під час уроку я дізнався… , зрозумів…, навчився… або

Завдання за підручником

ІX. Оцінювання роботи учнів

 Завантажити конспект уроку для 6 класу "Робота з веб-браузером"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 2

 • Зараз можна знайти багато різних розробок уроків на 6 клас, але Ваші мені подобаються найбільше — вони змістовні та містять багато різноманітних вправ, підходів і, що найголовніше, максимально відповідають чинній програмі. Велике спасибі. Бажаю Вам успіхів!

 • Щиро вдячна за цікаві і оригінальні конспекти. Ваші матеріали завжди вчасні і якісні.

Відповісти Олена Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку