Урок 30. Пошук в Інтернеті

19.04
2015

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Пошук в Інтернеті" за новою програмою починаючи з 2014 року

Урок 30. Пошук в Інтернеті. Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень)

Цілі:

 • навчальна: сформувати вміння здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, створювати список сайтів для швидкого доступу;
 • розвивальна: розвивати наочно-образне та алгоритмічне мислення, пам’ять; формувати вміння виділяти головне, порівнювати і аналізувати;
 • виховна:виховувати в учнів інформаційну культуру, навички безпечної роботи в мережі Інтернет, активність, вміння самостійно здобувати знання.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. відтворення і коригування опорних знань

Опитування ланцюжком

— Які функції виконує браузер?

— Як дізнатись, чи містить фрагмент тексту гіперпосилання?

— Як зберегти зображення, що міститься на веб-сторінці?

— Як зберегти фрагмент тексту веб-сторінки?

— Як зберегти всю веб-сторінку?

— Як вставити зображення в текстовий документ?

— Що означає поняття авторське право?

— Як використати матеріали, не порушуючи авторських прав?

IV. мотивація навчальної діяльності

— У навчальних цілях часто доводиться здійснювати пошук інформації, наприклад для підготовки реферату. Потрібна інформація може міститися на різних Інтернет-сайтах. Як правильно організувати пошук інформації в мережі Інтернет і як з величезної кількості знайденого матеріалу можна виокремити необхідний? Про це ви зможете дізнатися на цьому уроці.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Найпростіше знайти інформацію, якщо відома адреса потріб­ного ресурсу. Однак досить часто така адреса невідома. Тоді вико­ристовують спеціальні сайти — пошукові системи.

Пошукова система — це сайт, який дає змогу відшукати потріб­ний інформаційний ресурс у веб-просторі за темами (спорт, книги, нові фільми, музика, погода тощо) або ключовими словами. Напри­клад: Google (google.ua), Nigma (nigma.ru), Мета (meta.ua) тощо.

Слід зазначити, що результатом пошуку в пошукових системах є зазвичай посилання на певний Інтернет-ресурс, за якими можна окремо переглянути потрібну інформацію.

Пошукові системи автоматично (без участі людей) систематизу­ють і класифікують посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті методом аналізу змісту сайтів спеціальними програмами.

Пошук за ключовими словами

Для ефективного пошуку потрібно визначити ключові слова.

Ключове слово — це слово в тексті, яке в сукупності з іншими ключовими словами складає текст.

Під терміном «ключові слова» в цьому випадку розуміють набір слів, словосполучень або фраз, які максимально відображають суть матеріалу.

У результаті дістанемо список посилань на сайти, які мають шу­кану інформацію. Тепер достатньо вибрати одне з них або декілька для порівняння.

пошук в Інтернеті 6 клас

Під час пошуку система розглядає корені слів, тому результати пошуку можуть містити слова у відмінках і в різному порядку. Не розглядаються введені користувачем прийменники.

Щоб знайти ресурс, який містить фразу дослівно, її треба взяти в лапки.

Щоб виключити з результатів пошуку певне слово, досить у ряд­ку пошуку вписати його і поставити перед ним знак «-».

Правила розширеного пошуку в конкретній пошуковій системі описані в її довідковій службі.

Отже, головний принцип пошуку інформації на веб-серверах полягає у використанні тем (розділів, категорій) пошукових систем (спорт, музика, погода, фільми, освіта, політика тощо); ключових слів чи повної назви об’єкта пошуку.

Якщо ви знайшли на одній з веб-сторінок потрібні вам відомос­ті, то пошук можна вважати завершеним. Якщо потрібний мате­ріал не знайдений, то можна змінити ключові слова та виконати повторний пошук.

Пошук можна виконувати з використанням різних пошукових систем.

Алгоритм організації пошуку

 1. Визначити ключові слова або словосполучення, за якими буде здійснюватись пошук.
 2. Відкрити у вікні браузера веб-сторінку пошукової системи.
 3. Ввести ключові слова або словосполучення в поле пошуку на сторінці пошукової системи.
 4. Вибрати кнопку Пошук або натиснути клавішу Enter.
 5. Переглянути перелік знайдених посилань на сайти.
 6. Якщо потрібних відомостей не знайдено, то слід уточнити клю­чові слова та виконати повторний пошук у цій чи іншій пошу­ковій системі.

Слід мати на увазі, що за виконання пошуку в різних пошуко­вих системах результати можуть виявляться різними.

пошук в Інтернеті 6 клас

Кожна пошукова система має свій веб-сайт із го­ловною сторінкою, адресу якого слід увести в адресний рядок браузера. Спільним для головних сторінок різних пошукових систем е наявність рядка пошуку, до якого користувач із клавіатури має вводити ключові слова, і кнопки Шукати (Пошук, Знайти тощо).

Пошукові системи дають можливість шукати за ключовими словами різні об'єкти: не лише текстові дані на веб-сторінках, а й зображення, географічні об'єкти на карті, відео тощо. Сьогодні існує можливість здійснювати пошук голосом.

Голосовий пошук — невеличка додаткова програма, що встановлюється в браузер Google Chrome. Деякі опера­ційні системи підтримують функцію голосового пошуку українською, російською, англійською та іншими мовами. Для ефективного застосування голосового пошуку по­трібно мати мікрофон і чітко вимовляти кожне слово.

Слід зазначити, що пошукові системи періодично змінюють вигляд своїх сторінок із можливістю змінювати параметри для отримання більш точних результатів пошуку.

Аналіз матеріалів, знайдених в Інтернеті

Деякі відомості, знайдені в мережі Інтернет, можуть виявити­ся не актуальними та недостовірними. В Інтернеті люди вислов­люють власні думки, погляди, інформацію, яка ніким не переві­ряється. Тому слід критично ставитися до знайденої інформації, зокрема перевіряти дату розміщення матеріалу, наявність відо­мостей про автора, узгодженість отриманої інформації з вашими знаннями.

В Інтернеті є багато корисного, але є й певна небезпека. Існують певні правила, дотримання яких дасть змогу безпечно користува­тись ресурсами мережі Інтернет.

Правила Інтернет-безпеки та Інтернет-етики для дітей і підлітків

 1. Ніколи не надавайте особистої інформації про себе (прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків.
 2. Якщо на деякій веб-сторінці ви побачите текст образливого змісту або такий, що вас бентежить, не намагайтеся розібрати­ся в цьому самостійно, зверніться до батьків або вчителів.
 3. Деякі веб-сторінки можуть містити посилання на файли, про­грами сумнівного вмісту. Тому не варто захоплюватися «блу­канням» веб-сторінками.
 4. Для детальнішого ознайомлення з правилами безпечної роботи в Інтернеті можна скористатись матеріалами сайту On-ляндії — Безпечна веб-країна.

Відкривши веб-сторінку, бажано оцінити її за основними озна­ками, щоб упевнитися в надійності поданих матеріалів.

Авторитетність джерел та авторів. Зверни увагу на те, яка організація або особа створила цей сайт, яка мета його створен­ня, для кого його було створено. Чи достатнім є обсяг знань і до­свід людей, які опікуються цим сайтом? Що подано на сайті — об'єктивні факти чи особи ста думка автора? Чи мають власники сайта ліцензії, відповідно до яких сайт може висвітлювати дане питання? Адже деякі начебто інформаційні сайти чи сайти новин насправді подають лише власний погляд, особисту думку окре­мої людини, яка може відрізнятися від офіційної. Відповіді на ці запитання, як правило, містяться в нижній частині головної сторінки веб-сайта або на окремій сторінці Про пас, Контакти, Про сайт тощо.

Точність даних і фактів. Визначити, що матеріали, подані на сайті, достовірні, можна кількома способами. З'ясуй, із яких джерел автор сайта отримує відомості. Зверни увагу на наявність або відсутність списку першоджерел і посилань на інші сайти.

Об’єктивність подання даних. Більшу довіру викликає неупереджений сайт. Зазвичай автори таких сайтів відтворюють різні погляди на одне й те саме питання або взагалі утримуються від висновків і коментарів, подаючи лише факти. Для цього перевір  відомості, подані на сайті, за допомогою інших джерел (книжок, журналів тощо). Подивися, чи не намагаються на сайті щось про­дати відвідувачам або чи не змальовують певну ситуацію однобіч­но. Чи забезпечено зворотний зв'язок із можливістю спілкування з автором статті чи адміністратором сайта? Для цього відшукай адресу електронної пошти або засоби для надсилання повідом­лень авторам сайта.

Актуальність даних. Зверни увагу нате, як часто оновлюють­ся матеріали на сайті. Саме за цим показником визначається їх актуальність. Буває, що події, які видають за майбутні, уже від­булися. Крім того, важливо знати, коли створено сайт. Для цьо­го, як правило, у нижній частині головної сторінки сайта можна знайти дату його створення, останньої публікації тощо.

VІІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

Завдання 1.

Використовуючи вивчені прийоми пошуку, знайти в Інтернеті Правила Інтернет-безпеки та Інтернет-етики для дітей і підлітків. Зберегти правила у власну папку.

Завдання 2.

Знайди відомості про визначні місця свого міста (села, районного чи обласного центру).

VIII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Вправа «Мікрофон»

 • Для чого використовуються пошукові системи?
 • Які пошукові системи ви знаєте?
 • Як здійснити пошук інформації в мережі Інтернет?
 • Чи можна стверджувати, що інформація, знайдена в мережі Інтернет є достовірною та актуальною?

ІХ. Домашнє завдання

Підручник ст. 216-224

Х. Підсумки уроку

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що сьогодні дізналися нового?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

XI. Оцінювання роботи учнів

 

 Завантажити  конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Пошук в Інтернеті"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 4

 • Здравствуйте Людмила. Понравились кроссворды. Спасибо. Но некоторые, к сожалению, непонятны. Где посмотреть ответы? Я планирую их усовершенствовать с помощью Power Point, если Вы не против.
  С уважением, Виктор.

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку