Урок 8. Операційна система

15.10
2014

Конспект уроку з інформатики для 6 класу по темі "Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи" за новою програмою починаючи з 2014 року

Мета:

 • навчальна: сформувати поняття про операційну систему, її призначення, графічний інтерфейс операційної системи;
 • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до предмета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: стенд «вивчаємо тему», «критерії оцінювання», дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вступна бесіда за темою «Поняття операційної системи»

— Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Поняття операційної системи», яка розрахована на 6 уроків.

Під час вивчення цієї теми ви маєте виконати дві практичні  роботи. Наприкінці теми ми проведемо підсумково-узагальнювальний урок.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі в курсі інформатики та в різних видах діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

ІІ. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

ІІІ. Відтворення і коригування опорних знань

Бесіда

1. Що таке комп’ютерна програма?

2. Що відбувається з комп’ютером після натискання кнопки ввімкнення? Чи відразу він готовий до роботи?

3. Коли комп’ютер можна вважати готовим до роботи?

IV. мотивація навчальної діяльності

— Під час вивчення попередньої теми ви дізналися, що комп’ютерна програма — це алгоритм, призначений для виконання комп’ютером.

Кожну комп’ютерну програму можна подати як алгоритм.

Також з курсу інформатики 5 і 6 класу ви вже знаєте, що комп’ютерні програми бувають різні. Одні програми призначені для роботи з рисунками, текстами, презентаціями тощо.

Інші програми мають особливе значення для роботи комп’ютера. Це операційні системи (скорочено ОС), без яких робота сучасного комп’ютера неможлива.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

(Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації)

Операційна система — це набір програм, призначений для забез­печення взаємодії всіх пристроїв комп’ютера і виконання користу­вачем різних дій.

Описати роботу можна так: ОС розпізнає та обробляє команди, що надходять з клавіатури; керує роботою дисків, готує інформа­цію для виведення на екран монітора чи на принтер; розподіляє ресурси між різними завданнями, що виконуються. Також опера­ційна система узгоджує роботу периферійних пристроїв, підтримує діалог із користувачем.

операційна система

Операційна система запускається першою після завантаження комп’ютера, решта програм працюють на базі ОС, тобто у створено­му нею середовищі та за встановленими нею правилами.

Решта програм працюють завдяки операційній системі, хоча більшість дій ОС є для нас невидимими.

Існує багато операційних систем, які відрізняються призначен­ням, «зовнішнім виглядом», швидкістю роботи тощо.

Операційна система повинна забезпечити зручність і легкість роботи користувача комп’ютера. Цього досягають, використовую­чи графічний інтерфейс.

Інтерфейс — це спосіб взаємодії користувача з операційною сис­темою.

Іншими словами, інтерфейс — це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв та (або) програм. Наприклад, кабель — елемент інтерфейсу в системі телевізор-антена.

Існують операційні системи з текстовим (командним) або гра­фічним інтерфейсом.

В ОС з текстовим інтерфейсом усі операції здійснюються за до­помогою команд, які користувач вводить з клавіатури у вигляді тексту.

Графічний інтерфейс здійснює взаємозв’язок між комп’ютером і його користувачем за допомогою графічних елементів (вікон, значків, ярликів, меню, кнопок, списків тощо). Операції можуть здійснюватись за допомогою миші, що значно спрощує роботу з комп’ютером.

Графічний інтерфейс характеризується такими особливостями:

 • уся робота з програмами, файлами і документами відбувається у вікнах;
 • програми, файли, документи, пристрої та інші об’єкти подані у вигляді значків; якщо їх відкрити, вони перетворюються на вікна;
 • усі дії з об’єктами здійснюються за допомогою меню, що стає основним елементом керування;
 • маніпулятор (миша) виступає в ролі головного засобу керу­вання.

Ми вивчатимемо, як працювати з комп’ютером, на прикладі опе­раційної системи Windows ХР  (7). Головною особливістю ОС Windows  є графічний інтерфейс.

Операційна система встановлюється подібно до встановлення інших комп’ютерних програм.

Встановлення операційної системи має проводитися кваліфіко­ваними спеціалістами. Слід пам’ятати, що будь-які зміни в роботі ОС можуть призвести до виходу з ладу комп’ютера.

Диск, на який встановлено операційну систему, називають сис­темним.

Операційна система Windows ХР та їі об'єкти

Як ви вже знаєте, після ввімкнення комп’ютера відбувається за­вантаження операційної системи. Ми працюємо з операційною сис­темою Windows ХР. На екрані монітора з’являється Робочий стіл, на якому відображаються значки об’єктів операційної системи.

Основні об’єкти операційної системи:

 • папки,
 • файли,
 • ярлики,
 • вікна,
 • диски (носії інформації).

З більшістю цих об’єктів ви ознайомились у 5 класі. Відпочинь­мо та пригадаймо основні поняття цієї теми.

VI. Усвідомлення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу

Завдання

Розглянути Робочий стіл власного комп’ютера і пригадати основні навички роботи, які ви отримали в 5 класі. Підготуватися до проведення вправи «Мозкова атака». (За потреби вчитель демонструє роботу з основними об’єктами операційної системи, використовуючи локальну мережу).

Вправа «мозкова атака»

(Учитель у такий спосіб визначає ступінь обізнаності учнів з теми, усуває наявні прогалини в знаннях).

— Які об’єкти операційної системи ви можете назвати? (Робочий стіл, панель задач, меню)

— Що ми називаємо робочим столом? (Робочий стіл — головне вікно, яке займає весь екран.)

— Які є основні елементи Робочого стола? (Значки (піктограми) програм та документів, ярлики, панель задач, панель швидкого запуску, кнопка Пуск, Кошик)

— Для чого використовується Кошик? (Кошик — це спеціальне місце для вилученої інформації.)

— Для чого слугує панель задач? (Панель задач слугує для відображення деякої системної інформації, для полегшення виконання операцій, для спрощення переходу між відкритими вікнами.)

— Що таке меню? (Меню — це перелік команд, що з’являється на екрані і дає змогу вибрати потрібний варіант дій.)

— Які існують види меню? (Головне меню, контекстне меню, а також меню з набором дій чи команд у програмах.)

— Як відкрити головне меню? (Кнопкою Пуск)

— Що дозволяє головне меню? (Запустити певну програму, виконати налагодження комп’ютера, виконати пошук інформації, коректно завершити роботу.)

— Назвіть основні пункти головного меню ОС. (Усі програми, Знайти, Виконати, Довідка, Панель керування, Вимикання тощо. Режими вимикання: вимкнути, сплячий режим, режим  очікування, перезавантаження.)

— Що таке контекстне меню? (Набір операцій, які можна виконати над певним об’єктом у певний момент часу.)

— Як викликати контекстне меню? (Клацнути на об’єкті правою кнопкою миші.)

VII. Узагальнення та систематизація знань

Робота за комп’ютером

1)    Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.

2)    Практична робота за комп’ютерами.

3)    Виконання завдання із Інтернет 

VIIІ. Домашнє завдання

 • Читати  § 8
 • Опрацювати контрольні запитання з рубрик «Обговорюємо» та «Оціни свої знання»
 • Дослідити налаштування Робочого столу в різних версіях операційної системи

ІX. Підсумки уроку

Рефлексія

— Чи задоволені ви своєю роботою?

— З яким настроєм ви працювали на уроці?

— Що вам запам’яталось на уроці?

— Де вам стануть у пригоді здобуті знання?

Х. Оцінювання роботи учнів

 

Завантажити весь конспект уроку  "Операційна система"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 13

Відповісти Надія Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку