Віддалене керування комп’ютером. Практична робота №7 Спільне використання ресурсів локальної мережі.

02.02
2014

Конспект уроку до теми  "Віддалене керування комп'ютером. Практична робота №7 Спільне використання ресурсів локальної мережі".

Урок №18


Тема. Віддалене керування комп’ютером. Практична робота № 7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі».
Мета: ввести поняття: віддалений робочий стіл; права доступу до ресурсів; адміністрування локальної мережі; сформувати вміння: працювати з програмами для адміністрування локальної мережі; використовувати ресурси локальної мережі; розвивати навики роботи з ПК, використовувати його апаратні ресурси; виховувати інтерес до пізнання нового

Хід уроку

І. Організаційний етап.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Доповніть речення:
1. Для навігації локальною мережею можна використати...
2. Мережний принтер —...
3. Локальна мережа —...
4. Сукупність користувачів, що мають загальні дані, периферійні пристрої та інші обчислювальні ресурси, а також права на їх використання —...
5. Група комп’ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр, який використовує єдину базу користувачів, єдину групову і локальну політики, єдині параметри безпеки, обмеження часу роботи облікового запису й інші параметри —...

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку
Хто з вас може сказати:
1. Чи можна керувати з одного ПК іншим ПК, якщо вони підключені до локальної мережі?
2. А з використанням глобальної мережі Інтернет?
На уроці ми спробуємо дати відповіді на ці та інші питання.

ІV. Вивчення нового матеріалу
1.Опорний конспект
Адміністратор комп’ютера — користувач, що має право вносити зміни до системи, включаючи установку програм і доступ до всіх файлів комп’ютера, а також може створювати, змінювати й видаляти облікові записи інших користувачів.
Адміністратор локальної мережі — користувач, відповідальний за планування, налаштування і керування щоденною роботою мережі. Адміністратора мережі називають також системним адміністратором.
Віддалений комп’ютер — комп’ютер, доступний користувачеві тільки із застосуванням комунікаційних ліній і пристроїв, таких, як мережна плата або модем.
Віддалене адміністрування — керування комп’ютером з іншого комп’ютера локальної мережі.
Віддалений робочий стіл — це програмне забезпечення, що дозволяє користувачеві отримати доступ до сеансу Wіndоws на одному комп’ютері, знаходячись при цьому за іншим комп’ютером локальної мережі, або через мережу Інтернет.

2. Пояснення нового матеріалу з елементами демонстрації
Усі мережні адміністратори у своїй повсякденній діяльності постійно зіштовхуються із завданням адміністрування персональних комп’ютерів (ПК) користувачів локальної обчислювальної мережі (ЛОМ), завданням підвищення ефективності використання ресурсів ПК. Ці завдання можна вирішувати класичним способом, тобто локально налаштовувати комп’ютери або сервери. Однак такий підхід досить незручний, особливо якщо локальна мережа розподілена значною територією та містить значну кількість комп’ютерів. Крім того, нерідко потрібна віддалена робота з комп’ютером або серверами.
Для вирішення подібних завдань застосовуються спеціалізовані програмні пакети віддаленого керування. Найпоширенішою з таких програм є утиліта Rеmоtе Dеsktор Соnnесtіоn (демонстрація використання), що входить у комплект операційної системи Wіndоws ХР. Утім, поширеність даної утиліти пояснюється не стільки її функціональними можливостями, скільки тим, що вона є складовою частиною ОС, а тому немає необхідності купувати її окремо. Якщо ж говорити про функціональність утиліти, то на практиці її часто буває недостатньо.
Розглянемо інші програмні продукти, що дозволяють здійснювати віддалене керування комп’ютером у локальній мережі.
Використовуючи дані, подані в таблиці, вибрати необхідне програмне забезпечення для:
відправки й отримання повідомлень у локальній мережі;
для налаштування та адміністрування віддалених ПК у локальній мережі;
для налаштування та адміністрування віддалених ПК через мережу Інтернет;
для спостереження за діями користувачів на віддалених ПК.

Параметр

Аny-рlасе Соntrоl Ассеss Rеmоtе РС LаnShutDоwn Lаn-Hеlреr Dаmе-Wаrе NT Utіlіtіеs Оmnіquаd Іnstаnt Rеmоtе Соntrоl ЕMСО Rеmоtе DеsktорРrоfеs-sіоnаl Rеmо-tеlyАny-whеrе TWD Rеmоtе Аnyt-hіng АdmWіn
Необхідність інсталяції клієнтської частини програми

+

+

-

-

+

-

+

+

Підтримка режиму перегляду

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

Підтримка режиму керування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сканування мережі для визначення списку ПК

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Одночасне керування декількома ПК

+

-

-

+

+

-

+

-

+

Необхідність адміністраторського паролю для доступу

-

+

+

+

+

+

Керування ПК через мережу Інтернет

-

+

-

-

-

-

+

+

-

Повідомлення користувача про віддалене керування

+

+

+

+

-

-

+

+

Блокування роботи користувача

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Можливість передачі даних між ПК

-

+

-

-

-

-

+

 

На основі проведеного аналізу сформулюємо висновок.

Перша група програм є найменш функціональною. До неї віднесемо: LаnShutDоwn, LаnHеlреr. Вони дозволяють лише відправити повідомлення користувачеві та здійснити примусове перезавантаження чи вимкнення ПК.

Друга група програм дозволяє проводити повне керування віддаленим ПК у локальній мережі, тобто виконувати налаштування системи, керувати ресурсами ПК (але при цьому робота локальних користувачів блокується).

Третя група програм призначена для адміністрування віддаленими ПК черезмережу Інтернет.

Четверта група програм застосовується в основному для ведення спостереження за діями користувачів на віддалених ПК. Також за допомогою програм цієї групи можна виконати деякі дії по керуванню та налаштуванню ПК.

Усі розглянуті програми використовують клієнт-серверну архітектуру, тобто вимагають інсталяції як серверної частини на ПК адміністратора, так і клієнтського додатку на машині користувача.

Застосування такого підходу є досить незручним, оскільки необхідно проводити встановлення клієнтської частини на всі ПК, що вимагає наявного вільного місця на ПК, часу для встановлення та не дозволяє вільно нарощувати мережу (збільшувати кількість ПК у мережі).

Крім того, використовуючи таке ПЗ, адміністратор не зможе ефективно виконувати іншу роботу, оскільки весь час буде слідкувати за діями користувачів. Ще одним недоліком такого ПЗ є незручність при спробі керування віддаленим ПК, коли за ним працює користувач. А також до недоліків можна віднести те, що користувачам ПК відомо, коли за їх діями на ПК ведеться спостереження.

 

V. Практична робота№7

Завдання

1. Створити текстовий документ WОRD. Зберегти його на диск С:, в якості імені файла використати власне прізвище.

2. Визначити та записати ІР адресу вашого комп’ютера.

3. Використовуючи Сетевое окружение, отримати доступ до файла Локальні мережі.dос, що знаходиться на комп’ютері вчителя. Вміст цього документа скопіювати у свій документ.

4. Встановити мережний принтер. «Скріншот» вікна Принтеры и факсы вставити у свій документ.

5. Встановити спільний доступ до диска D: вашого ПК.

6. Відформатувати власний документ, так щоб він займав одну сторінку.

7. Віддрукати відформатований документ.

 

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Опрацювати відповідний розділ підручника

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Коментарі всього: 1

Відповісти Евгений Відмінити відповідь

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку