Вставляння зображень у презентацію

27.03
2014

Конспект уроку з інформатики для 5 класу по темі  "Вставка зображень у презентацію"

УРОК № 26

ТЕМА. ВСТАВЛЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ. ЗМІНА ЗНАЧЕНЬ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Цілі:

навчальна: сформувати вміння редагувати зображення в презентаціях; розвивальна: розвивати навички самостійної роботи на комп'ютері; фор­мувати вміння узагальнювати, міркувати; виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, підручники, редактор презентацій MS Power­Point 2007, інструктивні картки, картки із завданнями, тести.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бліцопитування

1. Як додати до слайда текст?

2. Доволі часто за умовчанням текст до слайдів додається у вигляді списку. Як цього можна позбавитися?

3. Для чого потрібен макет слайда?

4. Який макет краще обрати для першого слайда презентації?

5. Який макет краще обрати для поточного слайда?

6. Якою є послідовність дій для додавання до слайда зображення?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. На минулому уроці ми працювали з редактором пре­зентацій PowerPoint 2007, навчились відкривати готові презентації, створювати нові, зберігати їх і переглядати. Також ви дізналися, що в слайди можна вставляти текстові та графічні об’єкти. Ми продо­вжимо працювати з цією програмою, закріпимо вміння працювати з графічними зображеннями. На попередньому уроці ви вже спро­бували вставити зображення, проте ви ще не навчились змінювати їх розмір та інші властивості. Сьогодні ви навчитеся редагувати зображення, вставлені в слайд.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами демонстрування

(як варіант — вправа «Навчаючись учусь»)

Такий вид навчальної діяльності дає можливість узяти активну участь у навчанні та передаванні своїх знань іншим учням. По­відомивши тему та мету уроку, вчитель роздає учням картки із завданням. їм треба ознайомитися з інформацією, що міститься на картці. Згодом необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуватись до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

Вставляння зображень

—         Ви вже знаєте, як презентацію наповню­ють текстом. Але ви не можете не погодитися, що презентація з самим лише текстом мало кого зацікавить. Щоб якось пожвавити про­ект і зробити його більш наочним, до слайдів додають ілюстрації.

Редактор презентацій містить вбудований векторний графічний редактор, який дозво­ляє створювати векторні зображення. Графічні примітиви поділяються на декілька груп: лінії, прямокутники, основні фігури, фігурні стріл­ки, фігури для формул, блок-схема, зірки та стрічки, виноски.

Вставлення растрових і векторних зображень з файлів або з ко­лекції кліпів. Виконується за допомогою відповідних кнопок групи Зображення на вкладці Вставлення. Нагадаємо, що є можливість вставити графічні об’єкти, вико­ристовуючи кнопки Додати рисунок з файла та Графіка з групи, що розмішується всередині написів під час створення нових слайдів презентації з відповідною розміткою.

Створювати, редагувати і форматувати графічні об’єкти (фігури) можна, використовуючи елементи керування групи Рисунок вклад­ки Основна.

Також можна використати елементи керування групи Формат вкладки Засоби рисування. З’являється ця вкладка після виділення графічного об’єкта.

Для форматування графічних об’єктів іншого типу (напри­клад, фотографій) використовують елементи керування тимчасової вкладки Формат додаткового розділу Знаряддя для зображення. З’являється ця вкладка на Стрічці після виділення графічного об’єкта.

Для вставлення об’єкта слід виконати Вставлення —> Об’єкт і вибрати один із шаблонів оформлення. Після цього потрібно безпосередньо на слайді ввести текст об’єкта і здій­снити інші налаштування (команда Засоби рисування —> Формат).

Зміна значень їх властивостей (редагування зображень)

Графічний об’єкт можна виділити, перемістити, скопіювати, ви­далити, а також змінити його розмір і форматування.

Перед редагуванням графічного об’єкта (зміни розмірів, кольору, місця розташування) його потрібно виділити.

Щоб виділити одночасно декілька зображень, потрібно натис­кати ліву кнопку миші на кожному з них, одночасно утримуючи клавішу Сtrl.

Графічний об’єкт можна переміщувати та копіювати як у ме­жах одного слайда, так і до іншого слайда. Щоб перемістити об’єкт у межах одного слайда, достатньо підвести до нього мишу і, утри­муючи ліву кнопку, перетягнути його на нове місце.

Щоб графічний об’єкт перемістити або скопіювати до іншого слайда, потрібно скористатися буфером обміну. Виділене зображен­ня можна вирізати або скопіювати до буфера відповідно командами Вирізати або Копіювати.

Якщо необхідно змінити розмір графічного об’єкта, достатньо натиснути лівою кнопкою миші маркер розміру і, утримуючи її, збільшити або зменшити об’єкт. На екрані з’явиться пунктирна рамка, яка вкаже нові розміри об’єкта.

Щоб видалити графічний об’єкт, потрібно виділити його та на­тиснути клавішу Delete.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 3)

V. УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ

Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

26

4.3

Номер завдання

Працюємо в парах: 4

1,2

Додаткові завдання

1. Перелічити команди та інструменти, з допомогою яких до пре­зентації PowerPoint додають графічні зображення.

■  3 використанням колекції кліпів (команда Вставлення —> —> Графіка);

■  додавання зображення з файла (команда Вставлення —» Ри­сунок).

Самостійно створити зображення з використанням фігур (коман­да Вставлення —» Фігури).

2. Указати, файли яких графічних форматів можна додавати до слайдів презентації PowerPoint.

Можливі варіанти відповідей: gif; jpg; png; tif; bmp; wmf.

3. Які властивості графічного об’єкта можна змінити?

VI. КОНТРОЛЬНО-КОРИГУВАЛЬНИЙ ЕТАП Практичне завдання

Інструкція з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

Відкрийте презентацію Спорт Прізвище.ррtх, створену на ми­нулому уроці.

1. Збережіть презентацію під назвою Xo6i_IIpізвище.pptx.

2. Додайте до презентації ще два слайди.

3. У титульному слайді змініть тематику на «Моє хобі».

4. Змініть інформаційне та ілюстративне наповнення слайдів. Обов’язково використайте фігури, рисунки та графіку (вкладка Вставлення, група Зображення).

5. Продемонструйте результати роботи вчителеві.

6. Збережіть зміни та закрийте програму PowerPoint 2007.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

—  Що найбільше запам’яталося на уроці?

—  Що сподобалося?

—  Що ви навчились робити на уроці?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний парагра підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

26

4.3

Номер завдання

Завдання «Повторюємо»

3

 

 Завантажити конспект уроку "Вставляння зображень у презентацію"

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку