Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв

18.11
2013

Конспект уроку з інформатики для 9 класу.

Урок №10

Тема. Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв

Мета: розглянути: основнi методи запуску програм на виконання; основнi типи файлiв та їх зв’язок iз програмами; iнсталяцiю програм; сформувати вмiння: запускати програми на виконання; встановлювати взаємозв’язок файлiв i програм; iнсталювати програми; розвивати кругозір учнів, уміння працювати з клавіатурою та мишею, логічне мислення, різні види пам’яті; виховувати самостійність, впевненість у собі та своїх силах.

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

Самостiйна робота

1. Опишiть вiкно пошуку.

2. Опишiть правила запису масок iмен файлiв.

3. Опишiть додатковi параметри пошуку файлiв i папок.

 

ІІІ. Оголошення теми уроку. Мотивацiя навчальної дiяльностi.

Пiд час роботи з комп’ютером ми запускаємо рiзноманiтнi програми. Хто з вас може назвати методи запуску програм?

 

ІV. Вивчення нового матерiалу

 Запуск програм на виконання.

  •   З використанням головного меню;
  •   З використанням ярликiв;
  •   З використанням програм Мой компьютер, Проводник;
  •   З використанням команди Выполнить.

 

 Типи файлiв

Для вiдкриття рiзних файлiв ОС використовує рiзнi програми. Чому так вiдбувається? Як ОС розрiзняє файли? Чому деякi файли неможливо вiдкрити? (Вiдповiдi учнiв.)

Заповнення таблицi.

Тип файла Розширення iменi файла
Текстовi файли *.txt
Музика
Вiдео
Архiви
Програми
Системнi файли
Малюнки

 

 Інсталяцiя програм

Розглянемо встановлення ПЗ на комп’ютер або, iнакше кажучи, iнсталяцiю програм (вiд англiйського слова install — встановлювати). Якщо комп’ютер керований системою MS-DOS, то встановлення — це просто копiювання програмних файлiв на жорсткий диск комп’ютера. Якщо ж на комп’ютерi працює ОС Windows, то встановити програмний додаток складнiше. Рiч у тому, що файли додатка мають бути не просто скопiйованi на диск, — додаток має пройти «реєстрацiю» у системному реєстрi Windows.

Реєстр Windows —це центральна база даних системи, у якiй зберiгається iнформацiя про конфiгурацiї ОС, програмнi додатки, встановлене устаткування. Змiнювати реєстр може лише фахiвець.

Крiм того, в системну папкуWindows необхiдно внести додатковi файли, якi є спiльними для ОС та додатка. Це так званi файли бiблiотек DLL.

DLL (Dynamic Link Library — бiблiотека, яка пiдключається динамiчно)—це модуль, до якого може звернутися будь-яка програма.

Система модифiкує файли, що виконуються, таким чином, щоб пов’язати виклики з адресами потрiбних процедур у DLL.

Функцiю встановлення додатка бере на себе, як правило, спецiальна програма, що iснує на установчому диску у виглядi файла Setup.exe або Install.exe.

Ця програма, що називається iнсталятором, аналiзує конфiгурацiю системи, копiює файли додатка на жорсткий диск, записує необхiдну iнформацiю до системного реєстру Windows, створює елементи головного меню тощо.

Запустити програму Setup можна з вiкна Проводник або за допомогою дiалогу Запуск программ, що викликається зголовного меню. Однак iнсталяцiя програми може початися автоматично пiсля вставення до дисководу диска, якщо на ньому є файл автозапуску.

Завдяки програмi-iнсталятору процес встановлення відбувається досить комфортно для користувача та розбивається на кiлька етапiв, серед яких обов’язковими є такi:

  •   ознайомлення користувача з лiцензiйноюугодоюi введення користувачем ключа програмного продукту;
  •   визначення диска й папки, до якої будуть копiюватися файли додатка (ця папка надається iнсталятором або призначається користувачем);
  •   копіювання файлiв додатка (виконується автоматично);
  •   конфiгурування системи, яке полягає в заданнi певних параметрiв, що необхiднi для нормальної роботи додатка (цей етап також виконується безучастi користувача);
  •   перезавантаження комп’ютера (для деяких додаткiв не обов’язкове).

У разi iнсталяцiї складних програм, наприклад самої ОС Windows, до вказаних етапiв можуть додаватися iншi операцiї, а також можливi кiлька перезавантажень комп’ютера. Пiд час роботи iнсталятора користувач має виконувати iнструкцiї, що з’являються на екранi.

 

V. Практичне завдання

Провести iнсталяцiю програм Aimp, PascalABC.

Переглянути встановленi програми та записати їх призначеннята типи файлiв, зякими вони працюють.

Здiйснити пошук вiдеофрагментiв на диску С:\ та записати кiлькiсть знайдених файлiв за типами.

Змiнити програму, за допомогою якої вiдкриваються малюнки типу – gif.

 

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника

 

VIІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Виставлення оцiнок.

 

Бажаєш отримувати нові та цікаві матеріали з сайту?

Заповни форму, подану нижче, і безкоштовно отримуй в свою поштову скриньку все необхідне для уроків!

Залишити коментар

Ваш email не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *

*

до початку